مجله کودک 485 صفحه 30
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 485 صفحه 30

کریمی میآید؛ مجیدی معلوم نیست کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان میگوید، علی کریمی اعلام آمادگی کرده است تا دوباره به تیم ملی بپیوندد اما فرهاد مجیدی در این خصوص اعلام آمادگی نکرده است. اگر او هم بخواهد دوباره به تیم ملی ملحق شود، راه باز است و من این فرصت را به او میدهم. افسر نیروی دریایی ارتش آمریکا- سال 1941

مجلات دوست کودکانمجله کودک 485صفحه 30