مجله کودک 501 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 501 صفحه 5

امام فرمودند: از کجا فهمیدید که آنها مقلد من هستند و از دیگری تقلید نمیکنند؟ مردم را به عدم تقلید از من متهم نکنید. من اصول دین نیستم و چه کسی گفته آنها باید از من تقلید کنند؟ در جنبه رهبری، دیده نشد که امام خودشان را یک سر و گردن از دیگران بلندتر، بزرگتر و بالاتر ببینند، در جلسهای درباره گروهی صحبت شد. ایشان فرمودند: از این گروه، افرادی که من میشناسم، کاملاً مذهبی هستند. شخصی به امام عرض کرد: «آنان شما را قبول ندارند.» ایشان بدون کوچکترین تاثر و ناراحتی فرمودند: قبول نداشته باشند. من که جزو اصول دین نیستم که اگر قبول نکنند، بگویم ایمانش ناقص است. انواع دزدان دریایی «بربرها» قومی وحشی در شمال آفریقا بودند و زندگی آنها از راه غارت و راهزنی سپری میشد. یکی از معروفترین افراد این قوم، برادران «بارباروسا» نام داشتند که در سنگدلی و بیرحمی معروف بودند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 501صفحه 5