مجله کودک 501 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 501 صفحه 10

امیر محمد لاجورد تصویرهایی به شکل و رنگ قصهها قسمت اول با گوش کردن به یک داستان، سفری را شروع کرده و در ذهن خود تصویری از دنیای آن قصه میسازیم، بیاستفاده از مداد رنگی، مداد شمعی، آبرنگ و وسایلی از این دست. کتاب کودکان سفری از نوع دیگری است. همگام با قصه، تصاویری جادویی چشمان ما را نوازش کرده و چشماندازهایی زیبا از سرزمین قصه پیش رویمان به نمایش میگذارد. ادامه گفتوگو با خانم نسیم آزادی را درباره تصویرسازی کتاب کودکان میخوانیم. با تشکر از همکاری انتشارات شباویز برای انجام این گفتوگو و همچنین به خاطر تصاویری که در اختیار قرار دادند. بوکانرها «بوکانرها» گروهی دزد دریایی بودند که به کشتیهای اسپانیایی که خود اموال قیمتی اهالی آمریکای جنوبی را غارت کرده بودند، دستبرد میزدند!

مجلات دوست کودکانمجله کودک 501صفحه 10