مجله کودک 508 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 508 صفحه 13

و امکان تزریق آمپول به او را فراهم خواهد کرد. یا برای تزریق آمپول به یک اسب، از آنجا که این حیوان دارای احساس زیادی است باید ابتدا او را آرام کرد. سر و گردنش را نوازش کرد، با کمک صاحبش با او صحبت و ارتباط برقرار کرد و وقتی آمادگی پیدا کرد تزریق را انجام داد. Õ از احساس خودتان نسبت به حیوانات بگویید. همه کودکان به حیوانات علاقه زیادی دارند و همچنین برخی از بزرگسالان. من هم در دوران کودکی علاقه زیادی به حیوانات داشتم و خب البته از چندین نوع ماهی هم نگهداری میکردم. در یک برهه زمانی هم یک طوطی داشتم. حیوانات جذابیتهای فراوانی دارند اما باید بگویم اکنون نگاه من به آنها خیلی متفاوت یا چیزی است که در کودکی به آنها داشتهام. Õ این نگاه چه اتفاقی کرده؟ شما به عنوان یک دکترای دامپزشک چگونه به حیوانات نگاه میکنید؟ خب، من مانند سایر افرادی که در این رشته تحصیل کردهاند سوگندنامهای را قرائت کردهام و بر طبق آن سوگند، خودم را موظف دانسته و میدانم که در جهت کاهش دردهای بیمارانم و همچنین تامین بهداشت عمومی و سلامت جامعه از طریق بهداشت مواد غذایی و کنترل کیفی آنها و تحت کنترل درآوردن بیماریهای مشترک انسان و دام تلاش کنم. به همین دلیل و به دلیل سالها کار کردن در زمینه دامپزشکی در ابعاد کلان، حالا وقتی با یک حیوان روبرو میشوم نگاهم به گونه دیگری است. اگر وارد یک مرغداری شوید شاید از دیدن هزاران جوجه یا مرغ حس خاصی به شما دست دهد، حس فردی مثل من ممکن است دارای تفاوتهای زیادی یا حس شما باشد. Õ از حس خودتان وقتی وارد یک مرغداری میشوید بگویید. ناخودآگاه خیلی از چیزها به ذهن من میآید و به خیلی از چیزها توجه میکنم، چیزهایی که مورد توجه شما قرار نمیگیرد. در آنجا برای که بتواند آن را درست تعبیر کند، پاداش خوبی از خزانهی شاهی خواهد گرفت.» مرد بافنده میخواست صدای بیرون را نشنیده بگیرد و اعتنایی به آن نکند. اما زنش اجازه نداد و گفت: «بلند شو مرد! تو را

مجلات دوست کودکانمجله کودک 508صفحه 13