مجله کودک 508 صفحه 14
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 508 صفحه 14

من صرفاً همه چیز تاج و پر نیست. اینکه تا چقدر این مرغداری به محل مسکونی مردم نزدیک است؟ رعایت بهداشت تا چه میزان صورت میگیرد؟ لباس کارگران چگونه است؟ چگونه داخل و خارج مرغداری میشوند؟ و بسیاری دیگر از سوالات هستند که بلافاصله و خواه ناخواه برای من مطرح میشود چرا که اکنون نگاه من، برخلاف دوران کودکیام، نگاهی کلان است در جهت تامین بهداشت و سلامت جامعه. وقتی جایی باشم که در آنجا یک سگ هم حضور داشته باشد بلافاصله موارد زیادی به ذهن من میآید، مانند اینکه این سگ چقدر در معرض بیماریهای قرار دارد و چقدر اطرافیانش ممکن است در معرض خطر باشند. دیدن کودکی که یک گربه یا یک خرگوش را به بغل گرفته برای من و شما دو صحنه متفاوت را میتواند ایجاد کند. برای من این مهم است که گربه بیماریای را به کودکی منتقل نکند و فکرم به دنبال این میرود که ادرار خرگوش میتواند عوارض خطرناکی به همراه داشته باشد. خلاصه اینکه من هنوز هم حیوانات را خیلی دوست دارم اما به دلیل کار و مسئولیتم، سلامت جامعه را بیشتر دوست دارم. صدا میزنند. مگر خوابت برده؟ این مرغ بخت و اقبال است که در خانهی ما آمده و پر و بال میزند!» مرد گفت: «ولی آخر... میترسم!» زن گفت: «نترس! برای چی میترسی؟ اصلاً ترس

مجلات دوست کودکانمجله کودک 508صفحه 14