مجله کودک 508 صفحه 29
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 508 صفحه 29

برنامه دیدارهای لیگ برتر فوتبال از جمعه بیست و هفتم آبان ماه، برنامه دیدارهای مسابقات لیگ برتر فوتبال (جام خلیج فارس) به این صورت انجام میشود: این برنامه به شرح زیر است Õهفته سیزدهم جمعه 27/8/90 پرسپولیس- سپاهان- ساعت 16:20 شاهین- مس کرمان- ساعت 15:15 ملوان بندر انزلی- مقاومت سپاسی- ساعت 15/15 فولاد خوزستان- تراکتورسازی- ساعت 16/45 راهآهن- سایپا- ساعت 15/15 شهرداری تبریز- نفت تهران- ساعت 14/30 مس سرچشمه- داماش گیلان- ساعت 15/15 ذوبآهن- نفت آبادان- ساعت 15/15 Õ شنبه 28/8/90 هفته سیزدهم صبای قم- استقلال- ساعت 16/30 Õسهشنبه 1/9/90 هفته چهاردهم داماش- ذوبآهن ساعت 15:15 سایپا- پرسپولیس ساعت 15:15 Õچهارشنبه 2/9/90 هفته چهاردهم مس کرمان- ملوان ساعت 15 سپاهان فولاد- خوزستان ساعت 15:15 فجر شهید سپاسی- مس سرچشمه ساعت 15:15 نفت آبادان- شهرداری تبریز ساعت 15:15 Õپنجشنبه 3/9/90 هفته چهاردهم نفت تهران- صبا قم ساعت 15:15 تراکتورسازی- راهآهن ساعت 15:15 استقلال- شاهین بوشهر ساعت 16:45 Õهفته پانزدهم جمعه 11/9/90 ملوان- سایپا ساعت 15:15 پیروزی- تراکتورسازی ساعت 15 Õشنبه 12/9/90 هفته پانزدهم مس سرچشمه- مس کرمان ساعت 15 نفت تهران- نفت آبادان ساعت 15 ذوبآهن- فجر شهید سپاسی ساعت 15:15 صبا قم- داماش گیلان ساعت 15:15 شهرداری تبریز- استقلال ساعت 15:15 شاهین- سپاهان ساعت 15:15 فولاد خوزستان- راهآهن ساعت 15:30 Õجمعه 18/9/90 هفته شانزدهم ساعت 15 داماش- نفت تهران فجر شهید سپاسی- شهرداری تبریز سایپا- شاهین مس کرمان- صبا قم سپاهان- ذوبآهن مس سرچشمه فولاد خوزستان- ملوان استقلال- نفت آبادان Õ شنبه 19/9/90 هفته شانزدهم ساعت 15 راهآهن- پرسپولیس مار سیاه سری تکان داد و گفت: «این بار پادشاه در خواب دیده است که از آسمان روباه و شغال میبارد و تمام این سرزمین از زوزهی آنها پُر شده است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 508صفحه 29