مجله کودک 508 صفحه 36
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 508 صفحه 36

کفشدوزک کفشدوزک جزو سوسک­ها به حساب میآیند. آنها حشراتی مفید هستند و حشرات مضر مانند شتهها را شکار میکنند. آنها قدرت پرواز زیادی دارند و با فرا رسیدن فصل سرما به محلهای گرم مهاجرت میکنند اما دوباره در بهار سر و کلهشان لابهلای بوتهها و شاخ و برگ درختان پیدا میشود. کفشدوزکها براساس نقطههای روی بالهایشان تقسیمبندی میشوند.  نقاشی کفشدوزک بسیار ساده است. یک طرح دایرهای که کمی حالت بیضی دارد، رسم میکنیم. سپس جای سر را مانند شکل طراحی میکنیم. طلا را روی سر همسر و بچههایش و فرش اتاق ریخت و شروع کرد به رقص و پایکوبی روی آنها. خوشحالی زن و بچههای او هم حد و اندازه نداشت. چون آنها پیش از این ماجرای

مجلات دوست کودکانمجله کودک 508صفحه 36