مجله کودک 508 صفحه 37
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 508 صفحه 37

 در مرحله بعد، شاخکها (2 عدد) و دست و پا را به نفاشی خود اضافه میکنیم. سپس طرح نقطهها را بر روی بالهای کفشدوزک نقاشی میکنیم.  در مرحله سوم، طراحی زمینه اطراف کفشدوزک را به دلخواه انجام میدهیم. سپس خطهای اصلی را پررنگ میکنیم. میتوانید با رنگ قرمز، کفشدوزک خود را رنگآمیزی کنید. تعبیر خواب، چنان ثروتی را حتی در خواب هم نمیدیدند. مدتی از این ماجرا گذشت. به برکت پاداش

مجلات دوست کودکانمجله کودک 508صفحه 37