مجله کودک 512 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 512 صفحه 2

به نام خداوند بخشنده مهربان دوست کودکان هفته نامه کودکان ایران صاحب امتیازومدیر مسئول: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام «ره» شرح روی جلد بازی تفاوتها به تصویر پشت و روی جلد با دقت نگاه کنید. با مقایسه کردن این 2 تصویر با هم متوجه تفاوتهایی بین آنها خواهید شد. قلم بردارید و این تفاوتها را علامت بزنید. سردبیران : افشین علاء ـ سیامک سرمدی Õ مدیر هنری : احمد قائمی مهدوی Õ تصویر­گر: حامد کمالی Õ مدیر داخلی و طراح بازی جلد: نادیا علاء Õ عکس: امیر محمد لا جورد Õ حروفچین : نیر السادات والا تبار Õ توزیع وامور مشترکین: محمد رضا ملا زاده لیتوگرافی و چاپ :موسسه چاپ و نشر عروج نشانی :خیابان انقلاب اسلامی ـ چهار راه حافظ ـ پلاک 886 تلفن : 66706833 نمابر : 66712211 یاد دوست شعر دوست دیدار دوست شعر دوست ورزش دوست قصه دوست کتاب در مجله قصههای ایزوپ جلد دوم ترجمه: ع. دانا فهرست مطالب کتاب در مجله گوزن، گرگ و گوسفند غاز و قو سگ شکاری و خرگوش اسب و گوزن .....

مجلات دوست کودکانمجله کودک 512صفحه 2