مجله کودک 512 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 512 صفحه 15

شکلاتهای پنهان قلم بردار و در این تصویر، شکلاتهای پنهان را پیدا کن. چه تعداد شکلات پیدا کردی؟ تصویر متفاوت پاسخ سرگرمی شماره قبل کدام حلقه؟! «اسب و گوزن» یک اسبِ آزاد، تک و تنها در چمنزاری میچرید و گردش میکرد. روزی یک گوزن، مثل یک مهمان ناخوانده، سَرزده و

مجلات دوست کودکانمجله کودک 512صفحه 15