مسئولیت مدنی ناشی از جبران کاهش ارزش پول با رویکردی بر مبانی نظری حضرت امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : رن‍ج‍گ‍ری، م‍ه‍دی‌

محل نشر : تهران

ناشر: ‫پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی

زمان (شمسی) : 1390

موضوع : امام خمینی (س) ، مسئولیت مدنی ، پول ، زمان و مکان ، حقوق ، فقه ، احکام ، اقتصاد ، اجتهاد

زبان اثر : فارسی

مسئولیت مدنی ناشی از جبران کاهش ارزش پول با رویکردی بر مبانی نظری حضرت امام خمینی (س)

چکیده

‏در اقتصاد اسلامی، پول موضوع بسیاری از احکام فقهی و حقوقی است؛ از‌این رو شناخت ماهیت آن اهمیت ویژه‌ای دارد. در همین رابطه، موضوع مسئولیت مدنی ناشی از تورم و کاهش ارزش پول، یکی از مسائل مستحدثه و نوظهوری است که پیامدهای فقهی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی متعددی به دنبال دارد. مسأله محوری و اساسی ‌این موضوع، بحث جبران کاهش ارزش پول و ضمان ناشی از تورم در دیون و معاملات می‌باشد. امروزه با پذیرش ‌این اصل مسلَّم فقهی یعنی تأثیر عنصر زمان و مکان در اجتهاد، نمی‌توان ماهیت پول را مال مثلی یا قیمی ‌قلمداد کرد؛ بلکه با تغییر شکل یافتن مبادلات اقتصادی، باید گفت که پول امروزی صرفاً یک برگه اعتبار بوده و از تعریف مثلی و قیمی، خروج موضوعی و تخصُّصی داشته و در واقع نماینده قدرت خرید معینی می‌باشد. حال، اگر شخصی با غصب پول دیگری و عدم اعاده آن، موجبات خسارت در اثر کاهش ارزش پول را فراهم نماید، در چنین مواردی بر اساس اصل مسئولیت مدنی، عامل زیان موظف به جبران خسارت و کاهش ارزش آن می‌باشد. ‏

‏با توجه به مطالب فوق‌الذکر، جبران کاهش ارزش پول، چیزی زاید بر اصل پول نیست تا ربا محسوب شود و از جهت تفریغ ذمه و تساوی عوضین، جبران آن لازم می‌باشد. بنابراین، لزوم جبران آن موضوعاً و تخصُّصاً از تعریف ربا خارج است. قبول ‌این نظریه در اقتصاد، سبب توزیع مناسب‌تر درآمد و ثروت خواهد بود و عدم قبول آن در مبادلات مدت‌دار، قسط و عدالت توصیه شده در اسلام را، مخدوش خواهد ساخت. ‏‎ ‎‏این پایان‌نامه با روش تحلیلی و تطبیقی نخست، به شناخت ماهیت پول پرداخته و سپس مسئولیت مدنی ناشی از کاهش ارزش پول، بر مبنای اصول حقوقی و بر اساس قواعد فقهیه، روایات و بنای عقلا مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه به ارزیابی فقهی نظریه جبران کاهش ارزش پول که از سوی فقهای معاصر مطرح شده و تطبیق آن بر مبنای نظری حضرت امام خمینی (ره) می‌پردازد.‏

‎ ‎

پایان نامه‫مسئولیت مدنی ناشی از جبران کاهش ارزش پول با رویکردی بر مبانی نظری حضرت امام خمینی (س)صفحه 1