بررسی الگوهای گفتاری امام خمینی (س) و مبانی آن در قرآن و حدیث (با تکیه بر آثار مکتوب)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : صفایی، اعظم

محل نشر : کرج

ناشر: ‫دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشکده الهیات

زمان (شمسی) : 1390

موضوع : امام خمینی (س) ، قرآن ، احادیث ، خدا محوری ، معصومین (ع) ، انسان ، دنیا ، فرهنگ ، جامعه ، گفتار ها

زبان اثر : فارسی

بررسی الگوهای گفتاری امام خمینی (س) و مبانی آن در قرآن و حدیث (با تکیه بر آثار مکتوب)

چکیده

‏امام خمینی (ره) بر اساس مبانی اعتقادی منبعث از تعالیم قرآن کریم و آموزه‌های ائمه معصومین (ع) به اصولی دست‌ یافته و بدان‌ها ملتزم شده‌اند که در وجوه مختلف گفتار ‌ایشان اعم از ظاهر، شیوه و محتوای آن تأثیرگذار بوده است. اصل خدامحوری از اعتقاد جازم به توحید، اصل تأسی به معصومین (ع) از اعتقاد به عصمت و وصایت آن بزرگواران، اصل التزام عملی به قرآن از اعتقاد به وحیانی بودن قرآن کریم، اصل ارزشمندی انسان از اعتقاد به کرامت اعطایی خداوند به انسان و اصل فنای دنیا و مظاهر مادی آن از اعتقاد به عدم بقا و ثبات دنیا منبعث شده است. امام خمینی (ره) بر اساس ‌این مبانی و اصول فکری در تمام شئون گفتاری خویش بر خدا تکیه کرده و به معصومین تأسی نموده و با هدف اعطای بینش، هدایت‌گری و اصلاح در جهت تعمیق باورهای دینی انسان و اصلاح امور فرهنگی و اجتماعی او همت گمارده است.‏

‎ ‎

پایان نامه‫بررسی الگوهای گفتاری امام خمینی (س) و مبانی آن در قرآن و حدیث (با تکیه بر آثار مکتوب)صفحه 1