ال‍گ‍وی م‍دیریت ب‍ح‍ران سیاسی در سیره امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : ح‍سین‌ زاده‌ ج‍اغ‍رق، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌

محل نشر : تهران

ناشر: ‫دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق (ع)، دان‍شکده‌ م‍ع‍ارف‌ اس‍لامی و ع‍ل‍وم‌ سیاسی

زمان (شمسی) : 1387

موضوع : امام خمینی (س) ، م‍دیریت ، ب‍ح‍ران سیاسی ، رهبری ، لانه جاسوسی امریکا

زبان اثر : فارسی

ال‍گ‍وی م‍دیریت ب‍ح‍ران سیاسی در سیره امام خمینی (س)

چکیده

‏در این تحقیق، نویسنده در پی پاسخگویی به ‌این سؤال است که ارکان اصلی الگوی مدیریت بحران سیاسی در سیره امام خمینی (ره) کدامند؟ برای پاسخگویی به ‌این سؤال نگارنده پس از برشمردن و بررسی مهمترین رهیافت‌های مدیریتی و رویکردهای اصلی و الگوهای رایج مدیریت بحران، به انتخاب الگوی مدیریت بحران سیاسی امام (ره) می‌پردازد و آنگاه با تحلیل زیرساخت‌های فکری، علمی ‌و ارزشی بنیانگذار انقلاب اسلامی ‌به عناصر اصلی الگوی مدیریت سیاسی‌ ایشان به عنوان بستر الگوی مدیریت بحران سیاسی امام (ره) می‌پردازد. سپس با مطالعه موردی بحران تسخیر لانه جاسوسی به مثابه یکی از بزرگترین و مهمترین بحران‌های بعد از انقلاب اسلامی ‌عناصر اصلی الگوی مدیریت بحران امام (ره) شامل (برنامه‌ریزی، سازماندهی، تصمیم‌گیری، هدایت و رهبری و کنترل و نظارت) را در سه مرحله قبل از بحران، حین بحران و بعد از بحران مورد تحقیق و بررسی قرار می‌دهد. آن‌چه الگوی مدیریت بحران امام (ره) را از دیگر الگوهای مشابه ممتاز می‌کند، زیرساختارهای فکری، علمی ‌و ارزشی مبتنی بر اسلام است که در بستر الگوی مدیریت سیاسی ‌ایشان بروز و ظهور می‌یابد.‏

‎ ‎

پایان نامه‫ال‍گ‍وی م‍دیریت ب‍ح‍ران سیاسی در سیره امام خمینی (س)صفحه 1