بررسی چگونگی مشارکت روشنفکران در جنبش انقلابی و نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : مینایی راد، رسول

محل نشر : تهران

ناشر: ‫دانشگاه علامه طباطبایی (س)، دانشکده علوم اجتماعی

موضوع : ، امام خمینی (س) ، کارل مانهایم ، آنتونیو گرامشی ، ریمون آرون ، جلال آل احمد ، علی شریعتی ، مرتضی مطهری ، نیکی آر.کدی ، مشارکت ، روشنفکران ، انقلاب اسلامی ، نظام اسلامی ، خود باوری ، خود بیگانگی ، فرهنگ ، دین

زبان اثر : فارسی

بررسی چگونگی مشارکت روشنفکران در جنبش انقلابی و نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی (س)

چکیده

‏در این پژوهش نقش و کارکرد اجتماعی ـ سیاسی جریان روشنفکری و وظایف روشنفکران در جنبش انقلابی و نظام جمهوری اسلامی ‌ایران از دیدگاه امام خمینی بررسی شده است. بر اساس یافته‌های ‌این پزوهش امام خمینی پس از روحانیت بر نقش و اهمیت قشر روشنفکر در جامعه و ضرورت مشارکت ‌این قشر در ساخت و عرصه سیاسی کشور تأکید داشته‌اند. اما ‌این امر به‌صورت انتقادی و مشروط بوده و از نظر امام دو گروه روشنفکر اسلامی ‌و غیراسلامی‌ وجود دارد که امام نظر به گروه اول دارد که به خودباوری فرهنگی رسیده، دین‌باور بوده و از میان طبقه مستضعف برخاسته، یا به سوی آنان گرایش دارند.‏

‎ ‎

پایان نامه‫بررسی چگونگی مشارکت روشنفکران در جنبش انقلابی و نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 1