بررسی تطبیقی اندیشه های سیاسی حضرت امام (س) و مرحوم آیت الله نائینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : جعفری، حق رضا

محل نشر : قم

زمان (شمسی) : 1379

موضوع : امام خمینی (س) ، محمد حسین میرزای نائینی ، اندیشه سیاسی ، دین ، سیاست ، حکومت اسلامی ، ولایت فقیه ، قانون اساسی

زبان اثر : فارسی

بررسی تطبیقی اندیشه های سیاسی حضرت امام (س) و مرحوم آیت الله نائینی (س)

چکیده

‏در این تحقیق نویسنده در فصل اول ضمن بررسی زندگی و شرایط سیاسی و اجتماعی عصر ‌آیت‌الله نائینی موضوع ‌اندیشه‌های سیاسی‌آیت‌الله نائینی به‌طور کامل بررسی کرده است و در فصل دوم ابتدا به بررسی کامل زندگی‌نامه امام خمینی پرداخته است و مبارزات امام را در خصوص موضوعات مختلف هم‌چون تحریم انجمن‌های ‌ایالتی و ولایتی و انقلاب سفید و هم‌چنین اوضاع سیاسی اجتماعی زمان امام را بررسی کرده و سپس به موضوع ‌اندیشه سیاسی امام پرداخته و موضوعاتی هم‌چون: عدم جدایی دین از سیاست، ضرورت ‌ایجاد حکومت، حکومت اسلامی ‌و ویژگی‌های حکومت اسلامی ‌به‌صورت مفصل بررسی کرده است. در فصل سوم نویسنده به بررسی تطبیقی ‌اندیشه سیاسی حضرت امام با مرحوم ‌آیت‌الله نائینی در موضوعاتی هم‌چون: رابطه دین با سیاست، ضرورت ‌ایجاد حکومت، انواع حکومت، ولایت فقیه و قانون (قانون اساسی) پرداخته است.‏

‎ ‎

پایان نامه‫بررسی تطبیقی اندیشه های سیاسی حضرت امام (س) و مرحوم آیت الله نائینی (س)صفحه 1