جایگاه و حقوق زنان
| ارسال به دوستان 0
جایگاه و حقوق زنان
جایگاه و حقوق زنان

جایگاه و حقوق زنان

از نظر حقوق انسانی، تفاوتی بین زن و مرد نیست‏.

صحیفه امام، جلد 4، ص 364

جایگاه و حقوق زنان

جایگاه و حقوق زنان

جایگاه و حقوق زنان

زنان در عصر ما ثابت کردند که در مجاهده همدوش مردان بلکه مقدّم بر آنانند. صحیفه امام، ج 7، ص341

ادامه ...
جایگاه و حقوق زنان

جایگاه و حقوق زنان

جایگاه و حقوق زنان

من امیدوارم که شما بانوان که همیشه در این نهضت پیشقدم بودید و هدایت کردید تقریباً شما بانوان دیگران را و دیگران نظر به اینکه شماها پیشقدم شدید، بیشتر قوّت پیدا کردند، ان شاء اللَّه موفق باشید؛ سلامت باشید... سلام بر همه‏تان. صحیفه امام، ج 9، ص498

ادامه ...
جایگاه و حقوق زنان

جایگاه و حقوق زنان

جایگاه و حقوق زنان

از نظر حقوق انسانی، تفاوتی بین زن و مرد نیست. زیرا که هر دو انسانند و زن حق دخالت در سرنوشت خویش را همچون مرد دارد. مصاحبه با روزنامه هلندی دی ولت کرانت صحیفه امام، ج 4، ص 364

ادامه ...
جایگاه و حقوق زنان

جایگاه و حقوق زنان

جایگاه و حقوق زنان

در نظام اسلامی، زن همان حقوقی را دارد که مرد دارد، حق تحصیل، حق کار، حق مالکیت، حق رأی دادن، حق رأی گرفتن. در تمام جهاتی که مرد حق دارد، زن هم حق دارد. صحیفه امام، ج 5، ص 189

ادامه ...