امام خمینی (س) - قیام همگانی با اراده خدایی
| ارسال به دوستان 0
همراه با امام در نوفل لوشاتو
قیام همگانی با اراده خدایی

قیام همگانی با اراده خدایی

من با تأیید خداوند متعال و تمسک به مکتب پر افتخار قرآن، به شما فرزندان عزیز اسلام مژده پیروزی نهایی می‏ دهم؛ به شرط اینکه نهضت بزرگ اسلامی و ملی ادامه یابد و پیوند بین شما جوانان برومند اسلام ناگسستنی باشد.

صحیفه امام، ج‏4، ص: 483

ملت انقلابی - ایران انقلابی‏

قیام همگانی با اراده خدایی

ملت انقلابی - ایران انقلابی‏

الآن این مملکت ایران یک مملکت انقلابی [است‏] و مردم شده ‏اند یک مردم انقلابی؛ و این مردم انقلابی را به این چیزها نمی ‏شود ساکت کرد.

ادامه ...
هم صدایی در ایران‏

قیام همگانی با اراده خدایی

هم صدایی در ایران‏

ما نداشتیم یکوقتی که ایران در یک مطلبی، این طور اتفاق کلمه داشته باشند.

ادامه ...
استقلال، آزادی، سرنگونی پهلوی، از آرمانهای مردمی‏

قیام همگانی با اراده خدایی

استقلال، آزادی، سرنگونی پهلوی، از آرمانهای مردمی‏

یک همچو قیامی سابقه ندارد در تاریخ که تمام قشرها رو به یک جهت باشند، همه یک مطلب را خواهش داشته باشند

ادامه ...
قیامی فراگیر و همگانی در راه اسلام‏

قیام همگانی با اراده خدایی

قیامی فراگیر و همگانی در راه اسلام‏

ملت ایران امروز برای همین معنی که اسلام را زنده کند، و احکام اسلام را زنده کند، قیام کرده است

ادامه ...
ایران، مملکتی انقلابی‏

قیام همگانی با اراده خدایی

ایران، مملکتی انقلابی‏

الآن مملکت ایران یک مملکت انقلابی شده است... حکومت سرنیزه است در ایران. حکومتْ حکومت سرنیزه است و مردم هم به حکومت سرنیزه تن ندادند

ادامه ...
ملت، مخالف با اصل سلطنت‏

قیام همگانی با اراده خدایی

ملت، مخالف با اصل سلطنت‏

ملت ما الآن یک ملت بیداری است که همه قشرهایش قیام کرده ‏اند به ضدسلطنت این خاندان و اصل سلطنت

ادامه ...
لزوم رفع اختلافهای جزئی‏

قیام همگانی با اراده خدایی

لزوم رفع اختلافهای جزئی‏

ما همه باید دست به هم بدهیم، آنکه دشمن همه است، او را از بین ببریم.

ادامه ...
افکار عمومی دنیا متوجه ایران‏

قیام همگانی با اراده خدایی

افکار عمومی دنیا متوجه ایران‏

ما الآن متوجه کردیم تمام افکار عمومی دنیا را به ایران.

ادامه ...
ایران در دست ایرانی‏

قیام همگانی با اراده خدایی

ایران در دست ایرانی‏

ما حرفمان از اول تا حالا این بوده است که ما یک مملکتی داریم برای خودمان می‏ خواهیم... ما سرپرست لازم نداریم.

ادامه ...