امام خمینی (س) - عوامل پیروزی انقلاب اسلامی
| ارسال به دوستان 0
مسابقه آیین انقلاب اسلامی
عوامل پیروزی انقلاب اسلامی

عوامل پیروزی انقلاب اسلامی

...شک نباید کرد که انقلاب اسلامی ایران از همۀ انقلابها جدا است: هم در پیدایش و هم در کیفیت مبارزه و هم در انگیزۀ انقلاب و قیام. و تردید نیست که این یک تحفۀ الهی و هدیۀ غیبی بوده که از جانب خداوند منان بر این ملت مظلوم غارتزده عنایت شده است.

صحیفه امام، ج‏21، ص 402

آیین انقلاب اسلامی، گزیده ‏ای از اندیشه و آرای امام خمینی «س»، ‏ج‏1، ص 215

ایمان و وحدت

عوامل پیروزی انقلاب اسلامی

ایمان و وحدت

رمز پیروزی شما اول ایمان ثابت؛ و بعد وحدت کلمه. این دو مطلب را حفظ کنید.

ادامه ...
امدادهای غیبی

عوامل پیروزی انقلاب اسلامی

امدادهای غیبی

ما می دانیم که این انقلاب بزرگ که دست جهانخواران و ستمگران را از ایران بزرگ کوتاه کرد، با تأییدات غیبی الهی پیروز گردید.

ادامه ...
اتکال به خدا

عوامل پیروزی انقلاب اسلامی

اتکال به خدا

...ملت ما که در این نهضت پیروز شد، این فقط برای اتکال به خدا بود.

ادامه ...