امام خمینی (س) - فرهنگ و جامعه
| ارسال به دوستان 0
مسابقه آیین انقلاب اسلامی
فرهنگ و جامعه

فرهنگ و جامعه

مقصد ما نجات مظلومین از دست ستمکاران است

مسابقه آیین انقلاب اسلامی

مقصد ما نجات مظلومین از دست ستمکاران است

خدایا، تو خوب می دانی که آنچه از ما سر زده و انجام شده، رقابت برای به دست گرفتن قدرت سیاسی، یا جستجوی چیزی از اموال ناچیز دنیا نبوده است.

ادامه ...
اسلام با پوچی و از خودبیگانه شدن انسان مخالف است

مسابقه آیین انقلاب اسلامی

اسلام با پوچی و از خودبیگانه شدن انسان مخالف است

اسلام هر چیزی که انسان را به پوچی و از خود بیگانه شدن می کشاند، مبارزه می کند.

ادامه ...
لزوم حفظ زی طلبگی و ساده زیستی

مسابقه آیین انقلاب اسلامی

لزوم حفظ زی طلبگی و ساده زیستی

امروز سعی کنید زندگیتان از زی آخوندی تغییر نکند. اگر روزی از نظر زندگی از مردم عادی بالاتر رفتید بدانید که دیر یا زود مطرود می شوید..

ادامه ...
اهمیت طبقه تحصیلکرده

مسابقه آیین انقلاب اسلامی

اهمیت طبقه تحصیلکرده

کشور ما در دهه های اخیر هر چه صدمه دیده و رنج کشیده است از دست خائنین این قشر بوده است.

ادامه ...
رسانه ها باید در مسیر ملت باشند

مسابقه آیین انقلاب اسلامی

رسانه ها باید در مسیر ملت باشند

در هر کشوری، مطبوعات آن کشور و تلویزیون و رادیوی آن کشور باید در مسیر آن ملت و در خدمت ملت باشد.

ادامه ...
جهاد با نفس

مسابقه آیین انقلاب اسلامی

جهاد با نفس

اگر انسان مجاهد مدتی درصدد برآید که هر وقت ناملایمی پیشامد می کند از برای او و آتش غضب شعله ور می شود و بنای سوزاندن باطن را می گذارد و دعوت می کند او را بر ناسزا گفتن و بدگویی کردن...

ادامه ...
اصل دلسوزی و محبت به متربی

مسابقه آیین انقلاب اسلامی

اصل دلسوزی و محبت به متربی

پیغمبر اسلام برای اینکه مردم تربیت نمی شدند غصه می خورد به طوری که خدای تبارک و تعالی او را تسلیت می داد

ادامه ...
جهاد اکبر مقدم بر همه جهادها

مسابقه آیین انقلاب اسلامی

جهاد اکبر مقدم بر همه جهادها

نگذارید اصلاح حال خودتان از زمان جوانی به زمان پیری بیفتد.

ادامه ...
ریشه جنگها، عدم تزکیه است

مسابقه آیین انقلاب اسلامی

ریشه جنگها، عدم تزکیه است

این جنگها همه بین انانیتهاست، جنگهای عالم همه اش جنگهای انانیت است.

ادامه ...