امام خمینی (س) - ضیافت الهی
| ارسال به دوستان 0
ضیافت الهی
ضیافت الهی

ضیافت الهی

چیزی که من می‏ خواهم عرض کنم، راجع به یک فقره از این خطبه ای است که رسول اکرم در ماه رمضان فرموده اند. یک جمله از او این است که خداوند شماها را مهمان کرده است، دعوت کرده است شما را به ضیافت، شماها در ماه مبارک مهمان خدا هستید؛ مهماندار خداست و مخلوق مهمان او است.

صحیفه امام؛ ج 21، ص 44 

میهمانخانه بزرگ الهی

ضیافت الهی

میهمانخانه بزرگ الهی

اگر ما در این ضیافت خدا، در این سفره ای که خدای تبارک و تعالی افراشته است برای همه، اگر ما در اینجا موفق بشویم به اینکه راهمان بدهند در این میهمانخانه بزرگ الهی، جلویمان را نگیرند- شیاطین ایستاده اند که راه را نگذارند برویم، جلو گیرند- اگر راهمان بدهند به این ضیافت ممکن است که راهی پیدا بکنیم به آنکه راه انسان است. همه راههای دیگر غلط است، راههای حیوانی است

ادامه ...
باب ضیافت

ضیافت الهی

باب ضیافت

شماها در ماه مبارک مهمان خدا هستید؛ مهماندار خداست و مخلوق مهمان او است...

ادامه ...
مهمان خدا

ضیافت الهی

مهمان خدا

شماها در ماه مبارک مهمان خدا هستید...

ادامه ...
پرهیز از شهوات

ضیافت الهی

پرهیز از شهوات

من فکر می کردم که این ضیافتی که شما مؤمنین دعوت برش شدید، که ضیافت الله است، این چی است...

ادامه ...
برکت ماه رمضان‏

ضیافت الهی

برکت ماه رمضان‏

این ماه مبارک رمضان‏ جلوه لیلة القدر است که تمام‏ حقایق و معانی در او جمع است

ادامه ...
رمضان، ماه وصول ‏ولی اعظم‏

ضیافت الهی

رمضان، ماه وصول ‏ولی اعظم‏

ولیّ ‏اعظم، به حقیقت قرآن‏ می رسد در ماه مبارک و شب قدر...

ادامه ...
سفارش به ذکر خدا در ماه رمضان

ضیافت الهی

سفارش به ذکر خدا در ماه رمضان

توجه بکنید که ماه مبارک را به آدابش عمل بکنید یعنی آداب روحی اش. فقط دعا نباشد، دعا به معنای واقعی اش باشد. خواندن خدا و تذکر خدا به معنای واقعی، آن تذکری که نفوس را مطمئن می ‏کند...

ادامه ...
ماه رمضان‏ و اصلاح نفس

ضیافت الهی

ماه رمضان‏ و اصلاح نفس

تا دیر نشده است در این ماه رمضان خودتان را اصلاح کنید.

ادامه ...
بررسی میزان خودسازی در ماه رمضان

ضیافت الهی

بررسی میزان خودسازی در ماه رمضان

شماها در ماه مبارک مهمان خدا هستید؛ مهماندار خداست و مخلوق مهمان او است...

ادامه ...
ستم و ستم ‏پذیری

ضیافت الهی

ستم و ستم ‏پذیری

تزکیه، ذکر اسم اللّه و صلوه، اینها مراتبی است، اگر ما به این رسیده بودیم، نه حال انفعالی پیدا می کردیم برای پذیرش ظلم و نه ظالم بودیم. همه از این است که تزکیه نشدیم.

ادامه ...
گناه ناسپاسی از نعم الهی

ضیافت الهی

گناه ناسپاسی از نعم الهی

اگر بنا باشد که انسان به اسم روزه دهان را از مطعومات ببندد و به غیبت مردم باز کند... چیزی عاید او نمی شود و اثری بر آن مترتب نمی گردد؛ بلکه چنین روزه‏ داری آداب مجلس مهمانی حق را رعایت نکرده...

ادامه ...