امام خمینی (س) - محضر خدا
| ارسال به دوستان 0
محضر خدا
محضر خدا

محضر خدا

خدا را در نظر بگیرید ای  گویندگان، ای نویسندگان، ای کارکنان مملکت، ای کارمندان اداری و غیر اداری، و کشاورز و همه! خدا را در نظر بگیرید، خدا حاضر است همه جا. زبان شما در محضر خداست. چشم شما در محضر خداست. همۀ قوای شما در محضر خداست. در محضر خدا خدا را معصیت نکنید. امروز در کشور ما؛ بزرگتر معصیت؛ ایجاد اختلاف است؛ ایجاد نفاق است. بزرگترین رحمت برای ما و تکلیف برای ما ایجاد آرامش است و ایجاد رفاه است.

صحیفه امام؛ ج ۱۴، ص ۱۴۹

رهبری خدمتگذار

رهبری خدمتگذار

خدمتگزاری مطرح است. اسلام، ما را موظف کرده که خدمت بکنیم.

ادامه ...
پیش من رهبری مطرح نیست

محضر خدا

پیش من رهبری مطرح نیست

عزیزان من، پیش من رهبری مطرح نیست؛ «برادری» مطرح است.

ادامه ...
ما مجری عدالت اسلامی هستیم

محضر خدا

ما مجری عدالت اسلامی هستیم

و ما را هم می دانند که ما تابع یک رژیمی هستیم که عدالت هست. و ما می خواهیم اجرا کنیم عدالت را.

ادامه ...
هان ای غافل از خواب برخیز

محضر خدا

هان ای غافل از خواب برخیز

این قیود را بشکن و زنجیرها را پاره کن و آزادیخواه باش

ادامه ...
خودم می دانم که اینجور نیستم

محضر خدا

خودم می دانم که اینجور نیستم

ما می دانیم که از عهدۀ شکر خدا نمی توانیم به در بیاییم.

ادامه ...
خود را طلبکار مدان

محضر خدا

خود را طلبکار مدان

در خدمت به آنان دنبال کسب شهرت و محبوبیت مباش که این خود حیلۀ شیطان است

ادامه ...