امام خمینی (س) - نقش و اهمیت مساجد
| ارسال به دوستان 0
نقش و اهمیت مساجد
نقش و اهمیت مساجد

نقش و اهمیت مساجد

مساجد و محافل دینیه را که سنگرهای اسلام در مقابل شیاطین است، هرچه بیشتر گرم و مجهز نگه دارید.

صحیفه امام؛ ج 2، ص 451

مسجد مرکز انقلاب و تداوم آن

نقش و اهمیت مساجد

مسجد مرکز انقلاب و تداوم آن

این مراکز حساسی است که ملت باید به آن توجه داشته باشند

ادامه ...
نقش و اهمیت اجتماع در مسجد

نقش و اهمیت مساجد

نقش و اهمیت اجتماع در مسجد

اجتماعات خود را هرچه بیشتر در مساجد و محافل و فضاهای باز عمومی برپا نمایید.

ادامه ...
مسجد مرکز جنبش و حرکت های اسلامی

نقش و اهمیت مساجد

مسجد مرکز جنبش و حرکت های اسلامی

از مسجد تبلیغات اسلامی شروع می شده است

ادامه ...
ترس دشمن از مسجد

نقش و اهمیت مساجد

ترس دشمن از مسجد

مسجدها را محکم نگه دارید و پرجمعیت کنید

ادامه ...