امام خمینی (س) - ملتی با ارادۀ استوار و مصمم
| ارسال به دوستان 0
تحریم اقتصادی
ملتی با ارادۀ استوار و مصمم

ملتی با ارادۀ استوار و مصمم

درِ همه ممالک هم به روی ما بسته بشود، درِ رحمت خدا به روی ما باز است. و ما‏‎ ‎‏اتکال به رحمت خدا و اتکال به قدرت خدا می کنیم. و شما قدرتمند باشید و به پیش‏‎ ‎‏بروید. ‏

صحیفه امام ج11، صفحه 358

برخورداری ملت ایران از افکار جهانی

تحریم اقتصادی

برخورداری ملت ایران از افکار جهانی

ما مصممیم. ملت ما مصمم است که این راهی را که رفته است به آخر برسد…

ادامه ...
نهراسیدن ملت ایران از دخالت نظامی و حصر اقتصادی

تحریم اقتصادی

نهراسیدن ملت ایران از دخالت نظامی و حصر اقتصادی

یک دیواری دور ایران بکشند و ما را‏‎ ‎‏در همین ایران حبس بکنند، ما این را ترجیح می دهیم...

ادامه ...
شکست کشور و اسارت ملت با ایجاد اختلاف

تحریم اقتصادی

شکست کشور و اسارت ملت با ایجاد اختلاف

شما امروز خودتان بحمدالله قدرت در دست دارید...

ادامه ...