امام خمینی (س) - حکم امام برای احیای مقبره شهید مدرس
| ارسال به دوستان 0
حکم امام برای احیای مقبره شهید مدرس

حکم امام برای احیای مقبره شهید مدرس

پرتال امام خمینی(س):مرحوم مدرس که القاب برای او کوتاه و کوچک است ستاره درخشانی بود بر تارک کشور.

صحیفه امام، جلد ۱۹، صفحه ۷۳