تأملی بر احیاء تفکر دینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زمان (قمری) : 1418

زمان (میلادی) : 1997

زبان اثر : فارسی

تأملی بر احیاء تفکر دینی

‏ ‏

تأملی بر

احیای تفکر دینی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

مجموعه مصاحبه ها و میزگردها

در حاشیه

‏ ‏

کنگره بین المللی امام خمینی(س) و احیاء تفکر دینی

13  11 خرداد 1376

‎ ‎

تأملی بر احیاء تفکر دینی (مجموعه مصاحبه ها و میزگردها)کنگره بین المللی امام خمینی (س) و احیاء تفکر دینیصفحه 1