فهارس
فهرست مآخذ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

فهرست مآخذ

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

فهرست مآخذ

‏ ‏

‏ردیف‏

‏تاریخ‏

‏عنوان‏

‏عنوان کتاب‏

‏جلد‏

‏صفحه‏

‏1‏

‏12 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل کمیته انقلاب اسلامی منطقه 12 تهران‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏381‏

‏2‏

‏28 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع افسران و درجه داران هوانیروز‏

‏صحیفه امام ‏

‏9‏

‏144ـ 145‏

‏3‏

‏11 / 7 / 61‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکده افسری ارتش‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏24‏

‏4‏

‏28 / 9 / 61‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه و بسیج‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏145ـ 146‏

‏5‏

‏28 / 9 / 61‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه و بسیج‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏146‏

‏6‏

‏28 / 9 / 61‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه و بسیج‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏149‏

‏7‏

‏18 / 4 / 58‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏25‏

‏8‏

‏11 / 6 / 59‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل ژاندارمری‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏180‏

‏9‏

‏22 / 9 / 59‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه و مسئولین ارتش‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏403‏

‏10‏

‏25 / 1 / 60‏

‏سخنرانی در جمع خلبانان و وزیر دفاع‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏294‏

‏11‏

‏31 / 5 / 58‏

‏پیام به ملت ایران و اهالی کردستان‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏316‏

‏12‏

‏2 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم ‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏341‏

‏13‏

‏26 / 2 / 59‏

‏سخنرانی در حضور فرمانده لشکر 28 کردستان ‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏296‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 275

‏14‏

‏26 / 3 / 59‏

‏پبام به ملت ایران و پاسداران‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏443‏

‏15‏

‏28 / 4 / 59‏

‏سخنرانی در جمع فرمانده سپاه و جمعی از پاسداران‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏44‏

‏16‏

‏3 / 5 / 59‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان نیروهای سه گانه ارتش‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏57‏

‏17‏

‏1 / 7 / 59‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏229‏

‏18‏

‏4 / 7 / 59‏

‏پیام به علما و روحانیون تبریز‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏235‏

‏19‏

‏12 / 7 / 59‏

‏پیام به ملت و ارتش عراق‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏258‏

‏20‏

‏6 / 8 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت و نمایندگان مجلس‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏299‏

‏21‏

‏14 / 8 / 59‏

‏سخنرانی در جمع خطیبان مذهبی‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏333ـ334‏

‏22‏

‏25 / 8 / 59‏

‏سخنرانی در جمع فارغ التحصیلان دانشکده افسری‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏345‏

‏23‏

‏15 / 9 / 59‏

‏سخنرانی در جمع پاسداران پادگان امام حسین و ولی عصر‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏391‏

‏24‏

‏22 / 9 / 59‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه و مسئولین ارتش‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏397‏

‏25‏

‏4 / 10 / 59‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از جانبازان و داوطلبان اعزام به جبهه‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏441‏

‏26‏

‏29 / 12 / 59‏

‏پیام به مردم و مسئولین‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏219‏

‏27‏

‏18 / 1 / 60‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏265‏

‏28‏

‏18 / 1 / 60‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏267‏

‏29‏

‏28 / 2 / 60‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل نیروی دریایی‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏353‏

‏30‏

‏1 / 4 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم ‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏482‏

‏31‏

‏5 / 7 / 60‏

‏نامه تشکر به فرماندهان ارتش و سپاه‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏255‏

‏32‏

‏21 / 9 / 60‏

‏پیام به فرماندهان نظامی‏

‏صحیفه امام‏

‏ 15‏

‏421‏

‏33‏

‏15 / 10 / 59‏

‏پیام به آقای ابوالحسن بنی صدر‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏492‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 276

‏34‏

‏18 / 12 / 60‏

‏سخنرانی در جمع رزمندگان اسلام‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏92‏

‏35‏

‏2 / 1 / 61‏

‏پیام به ملت ایران و رزمندگان ‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏142ـ143‏

‏36‏

‏10 / 1 / 61‏

‏پیام به فرماندهان نظامی‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏151‏

‏37‏

‏9 / 6 / 61‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان کشور‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏467‏

‏38‏

‏25 / 8 / 61‏

‏پیام به رزمندگان اسلام‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏94‏

‏39‏

‏3 / 9 / 61‏

‏سخنرانی در جمع رزمندگان و خانواده شهدا‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏108ـ 109‏

‏40‏

‏28 / 9 / 61‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه و بسیج‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏152‏

‏41‏

‏5 / 10 / 61‏

‏پیام به رزمندگان اسلام‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏180‏

‏42‏

‏24 / 11 / 61‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان وزارت سپاه‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏232‏

‏43‏

‏31 / 6 / 62‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏147ـ 148‏

‏44‏

‏6 / 12 / 63‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان ارتش و سپاه‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏172‏

‏45‏

‏4 / 2 / 64‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان و پرسنل سپاه‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏236‏

‏46‏

‏2 / 10 / 64‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان و مسئولین دوایر عقیدتی ـ سیاسی ارتش‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏460‏

‏47‏

‏31 / 1 / 65‏

‏حکم به آقای روحانی‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏35‏

‏48‏

‏29 / 4 / 67‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏93‏

‏49‏

‏26 / 6 / 67‏

‏پیام به فرماندهان و مسئولان سپاه‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏133‏

‏50‏

‏28 / 1 / 68‏

‏پیام به ملت ایران و نیروهای مسلح‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏357‏

‏51‏

‏23 / 2 / 59‏

‏سخنرانی در جمع پزشکان و پرستاران‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏287‏

‏52‏

‏26 / 2 / 59‏

‏سخنرانی در حضور فرمانده لشکر 28 کردستان‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏295‏

‏53‏

‏25 / 1 / 60‏

‏سخنرانی در جمع خلبانان و وزیر دفاع‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏294‏

‏54‏

‏6 / 4 / 60‏

‏سخنرانی در جمع رزمندگان عازم به جبهه‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏501‏

‏55‏

‏28 / 1 / 61‏

‏سخنرانی در جمع رزمندگان اسلام و دانشجویان‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏196‏

‏56‏

‏28 / 1 / 61‏

‏سخنرانی در جمع رزمندگان اسلام و دانشجویان‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏197ـ 198‏

‏57‏

‏3 / 9 / 61‏

‏سخنرانی در جمع رزمندگان و خانواده شهدا‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏108‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 277

‏58‏

‏5 / 10 / 61‏

‏پیام به رزمندگان اسلام‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏179ـ180‏

‏59‏

‏22 / 11 / 62‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏333‏

‏60‏

‏10 / 4 / 63‏

‏سخنرانی در جمع مسئولین نظام جمهوری اسلامی‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏503‏

‏61‏

‏5 / 6 / 63‏

‏پیام به رزمندگان‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏40‏

‏62‏

‏18 / 8 / 65‏

‏سخنرانی در جمع اعضای کمیته ها‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏149‏

‏63‏

‏21 / 11 / 65‏

‏سخنرانی در جمع میهمانان خارجی مراسم «دهه فجر»‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏205‏

‏64‏

‏26 / 6 / 67‏

‏پیام به فرماندهان و مسئولان سپاه‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏133ـ134‏

‏65‏

‏29 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع عشایر و ستاد نیروی هوایی‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏360‏

‏66‏

‏11 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع خانواده خلبانان شهید پایگاه بوشهر‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏383‏

‏67‏

‏11 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع خانواده خلبانان شهید پایگاه بوشهر‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏385‏

‏68‏

‏13 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان جهاد سازندگی‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏407ـ 408‏

‏69‏

‏26 / 2 / 59‏

‏سخنرانی در حضور فرمانده لشکر 28 کردستان‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏295ـ 296‏

‏70‏

‏21 / 4 / 59‏

‏سخنرانی در جمع بانوان شمیران‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏30‏

‏71‏

‏4 / 7 / 59‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت و ارتش ایران و عراق‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏234‏

‏72‏

‏4 / 7 / 59‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت و ارتش ایران و عراق‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏233‏

‏73‏

‏16 / 6 / 59‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏188‏

‏74‏

‏21 / 6 / 59‏

‏پیام به مسلمین جهان و حجاج ‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏211‏

‏75‏

‏29 / 10 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم ‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏539‏

‏76‏

‏24 / 11 / 59‏

‏سخنرانی در جمع فارغ التحصیلان دانشکدۀ افسری‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏87 ـ 88‏

‏77‏

‏1 / 4 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏483‏

‏78‏

‏6 / 4 / 60‏

‏سخنرانی در جمع رزمندگان عازم به جبهه‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏501 ـ502‏

‏79‏

‏11 / 4 / 60‏

‏سخنرانی در جمع خانواده های شهدای هفتم تیر‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏28ـ 29‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 278

‏80‏

‏18 / 4 / 60‏

‏پیام به آقای ولی الله فلاحی‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏39‏

‏81‏

‏9 / 6 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏138‏

‏82‏

‏21 / 6 / 60‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏227‏

‏83‏

‏8 / 7 / 60‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏264‏

‏84‏

‏4 / 9 / 60‏

‏پیام به بسیجیان و ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏386ـ387‏

‏85‏

‏16 / 10 / 61‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان نظامی ارتش و سپاه‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏223‏

‏86‏

‏6 / 12 / 63‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان ارتش و سپاه‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏172‏

‏87‏

‏19 / 3 / 65‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان نظام‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏55‏

‏88‏

‏28 / 1 / 68‏

‏پیام به ملت ایران و نیروهای مسلح‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏357‏

‏89‏

‏11 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع خانواده خلبانان شهید پایگاه بوشهر‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏385‏

‏90‏

‏11 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع خانواده خلبانان شهید پایگاه بوشهر‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏386‏

‏91‏

‏20 / 2 / 61‏

‏بیانات در جمع مسئولان واحد اطلاعات سپاه پاسداران‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏247‏

‏92‏

‏19 / 11 / 62‏

‏پیام به خانواده های شهدا و ایثارگران‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏326‏

‏93‏

‏15 / 4 / 59‏

‏سخنرانی در جمع درجه داران نیروهای دریایی ‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏511 ـ512‏

‏94‏

‏8 / 4 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اعضای ستاد جهاد سازندگی‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏525‏

‏95‏

‏25 / 7 / 61‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون قم، تهران و آذربایجان‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏58‏

‏96‏

‏6 / 2 / 62‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل یگان هوایی سپاه ‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏419‏

‏97‏

‏27 / 6 / 62‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان و اقشار مختلف مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏125‏

‏98‏

‏6 / 12 / 63‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان ارتش و سپاه‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏172ـ173‏

‏99‏

‏21 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل کلانتری 21 تهران‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏44‏

‏100‏

‏11 / 6 / 59‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل ژاندارمری‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏181‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 279

‏101‏

‏5 / 7 / 59‏

‏پیام به علما و مشایخ اهل سنت و نمایندگان مجلس‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏243‏

‏102‏

‏29 / 12 / 59‏

‏پیام به مردم و مسئولین‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏219‏

‏103‏

‏6 / 4 / 60‏

‏سخنرانی در جمع رزمندگان عازم به جبهه ‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏502‏

‏104‏

‏26 / 2 / 61‏

‏سخنرانی در جمع اعضای شواریعالی تبلیغات اسلامی‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏254‏

‏105‏

‏4 / 7 / 59‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت و ارتش ایران و عراق‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏234‏

‏106‏

‏6 / 8 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت و نمایندگان مجلس‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏293‏

‏107‏

‏15 / 9 / 59‏

‏سخنرانی در جمع پاسداران پادگان امام حسین و ولی عصر‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏391‏

‏108‏

‏22 / 9 / 59‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه و مسئولین ارتش‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏397‏

‏109‏

‏4 / 10 / 59‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از جانبازان و داوطلبان اعزام به جبهه‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏441 ـ442‏

‏110‏

‏9 / 11 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏271‏

‏111‏

‏3 / 12 / 59‏

‏سخنرانی در جمع هیأت بررسی جنگ تحمیلی‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏180‏

‏112‏

‏24 / 3 / 60‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان نظامی‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏443‏

‏113‏

‏1 / 4 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏491‏

‏114‏

‏19 / 11 / 60‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان و اعضای قوای مقننه و مجریه ‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏25‏

‏115‏

‏28 / 1 / 61‏

‏سخنرانی در جمع رزمندگان اسلام و دانشجویان‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏196ـ197‏

‏116‏

‏6 / 3 / 61‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏266‏

‏117‏

‏13 / 3 / 61‏

‏سخنرانی در جمع خانواده های شهدا و فرماندهان سپاه‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏287‏

‏118‏

‏31 / 3 / 61‏

‏سخنرانی در جمع ائمه جماعات و وعاظ تهران و قم‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏346‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 280

‏119‏

‏21 / 7 / 61‏

‏سخنرانی در جمع اعضای هیأت ایرانی‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏34‏

‏120‏

‏1 / 1 / 64‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران و مسلمانان جهان‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏197‏

‏121‏

‏15 / 1 / 64‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل ارتش و سپاه‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏217‏

‏122‏

‏29 / 1 / 64‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان نظام‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏227ـ 228‏

‏123‏

‏10 / 6 / 64‏

‏پیام به رزمندگان و خانواده های شهدا‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏359‏

‏124‏

‏4 / 7 / 59‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت و ارتش ایران و عراق‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏234‏

‏125‏

‏4 / 7 / 59‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت و ارتش‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏234‏

‏126‏

‏4 / 7 / 59‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت و ارتش ایران و عراق‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏235‏

‏127‏

‏28 / 7 / 59‏

‏سخنرانی در جمع سفرای کشورهای اسلامی‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏278ـ 279‏

‏128‏

‏27 / 1 / 60‏

‏پیام به ملت ایران و نیروهای مسلح‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏300ـ301‏

‏129‏

‏10 / 12 / 60‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان و پاسداران کمیته ها‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏75‏

‏130‏

‏18 / 12 / 60‏

‏سخنرانی در جمع رزمندگان اسلام‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏90‏

‏131‏

‏24 / 12 / 60‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان وزارت امور خارجه و پرسنل هوانیروز‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏105‏

‏132‏

‏28 / 1 / 61‏

‏سخنرانی در جمع رزمندگان اسلام و دانشجویان‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏198‏

‏133‏

‏3 / 5 / 61‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان و کارکنان آستان قدس رضوی‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏391‏

‏134‏

‏11 / 7 / 61‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکدۀ افسری ارتش‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏23‏

‏135‏

‏11 / 7 / 61‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکدۀ افسری ارتش‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏26‏

‏136‏

‏28 / 9 / 61‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه و بسیج‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏149‏

‏137‏

‏14 / 2 / 62‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏421‏

‏138‏

‏30 / 2 / 63‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان سپاه، ارتش و بسیج‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏439 ـ440‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 281

‏139‏

‏10 / 4 / 63‏

‏سخنرانی در جمع مسئولین نظام جمهوری اسلامی‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏501‏

‏140‏

‏25 / 10 / 59‏

‏سخنرانی در جمع بازاریان تهران‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏529‏

‏141‏

‏28 / 2 / 60‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل نیروی دریای‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏352‏

‏142‏

‏26 / 2 / 61‏

‏سخنرانی در جمع اعضای شورایعالی تبلیغات اسلامی‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏253ـ254‏

‏143‏

‏26 / 10 / 61‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان صنایع دفاع‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏238‏

‏144‏

‏23 / 2 / 63‏

‏سخنرانی در جمع شرکت کنندگان کنگرۀ جهانی ائمۀ جمعه‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏427‏

‏145‏

‏6 / 12 / 63‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان ارتش و سپاه‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏173‏

‏146‏

‏10 / 1 / 61‏

‏پیام به فرماندهان نظامی‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏149ـ151‏

‏147‏

‏27 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع جامعۀ وعاظ تهران‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏192‏

‏148‏

‏12 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل کمیتۀ انقلاب اسلامی منطقۀ 12 تهران‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏381ـ382‏

‏149‏

‏13 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان بهداری و بهزیستی آذربایجان شرقی‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏431‏

‏150‏

‏26 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع فرمانداران‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏117‏

‏151‏

‏6 / 6 / 58‏

‏پیام به نیروهای نظامی‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏352‏

‏152‏

‏11 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع خانواده خلبانان شهید پایگاه بوشهر‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏385ـ 386‏

‏153‏

‏26 / 2 / 59‏

‏سخنرانی در حضور فرمانده لشکر 28 کردستان‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏295‏

‏154‏

‏15 / 4 / 59‏

‏سخنرانی در جمع درجه داران نیروی دریایی‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏506 ـ507‏

‏155‏

‏20 / 6 / 59‏

‏سخنرانی در جمع هیأت دولت‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏203‏

‏156‏

‏22 / 9 / 59‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه و مسئولین ارتش‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏400‏

‏157‏

‏1 / 11 / 59‏

‏پیام یازده ماده ای به نیروهای مسلح و ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏542‏

‏158‏

‏11 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع خانواده خلبانان شهید پایگاه بوشهر‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏383‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 282

‏159‏

‏1 / 4 / 59‏

‏بیانات در جمع مسئولان اطلاعات و تحقیقات سپاه‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏454‏

‏160‏

‏28 / 4 / 59‏

‏سخنرانی در جمع فرمانده سپاه و جمعی از پاسداران‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏39‏

‏161‏

‏22 / 9 / 59‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه و مسئولین ارتش‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏401‏

‏162‏

‏22 / 9 / 59‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه و مسئولین ارتش‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏403‏

‏163‏

‏18 / 10 / 59‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان شیراز و اصفهان‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏512‏

‏164‏

‏24 / 3 / 60‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان نظامی‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏443 ـ444‏

‏165‏

‏6 / 4 / 60‏

‏سخنرانی در جمع رزمندگان عازم به جبهه ‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏501‏

‏166‏

‏26 / 10 / 61‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان صنایع دفاع‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏237ـ 238‏

‏167‏

‏12 / 1 / 62‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏392‏

‏168‏

‏21 / 3 / 62‏

‏سخنرانی در جمع ائمۀ جمعه و جماعات استانهای خراسان‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏497‏

‏169‏

‏28 / 12 / 57‏

‏پیام به اهالی مسلمان کردستان و دفاع از نیروهای مسلح‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏384‏

‏170‏

‏5 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پاسداران سمیرم و جهاد سازندگی اصفهان‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏369‏

‏171‏

‏26 / 2 / 59‏

‏سخنرانی در حضور فرمانده لشکر 28 کردستان‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏295‏

‏172‏

‏3 / 5 / 59‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان نیروهای سه گانۀ ارتش‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏58‏

‏173‏

‏21 / 5 / 59‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏106‏

‏174‏

‏22 / 5 / 59‏

‏پیام به خانواده های شهدای کردستان (پاوه)‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏108‏

‏175‏

‏11 / 6 / 59‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل ژاندارمری‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏180‏

‏176‏

‏11 / 6 / 59‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل ژاندارمری‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏180‏

‏177‏

‏8 / 7 / 59‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از مردم مرزنشین کشور‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏250‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 283

‏178‏

‏15 / 10 / 59‏

‏پیام به آقای ابوالحسن بنی صدر‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏492‏

‏179‏

‏25 / 1 / 60‏

‏سخنرانی در جمع خلبانان و وزیر دفاع‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏295‏

‏180‏

‏6 / 4 / 60‏

‏سخنرانی در جمع رزمندگان عازم به جبهه‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏502‏

‏181‏

‏11 / 4 / 60‏

‏سخنرانی در جمع خانواده های شهدای هفتم تیر‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏28‏

‏182‏

‏27 / 6 / 60‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏241‏

‏183‏

‏28 / 1 / 61‏

‏سخنرانی در جمع رزمندگان اسلام و دانشجویان‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏196‏

‏184‏

‏3 / 9 / 61‏

‏سخنرانی در جمع رزمندگان و خانواده شهدا‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏108‏

‏185‏

‏22 / 11 / 63‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏149‏

‏186‏

‏18 / 8 / 65‏

‏سخنرانی در جمع اعضای کمیته ها‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏149‏

‏187‏

‏8 / 3 / 66‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان نظام‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏271ـ272‏

‏188‏

‏31 / 4 / 67‏

‏بیانات خطاب به فرمانده سپاه‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏101‏

‏189‏

‏8 / 6 / 67‏

‏سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏115ـ 116‏

‏190‏

‏1 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان ارتش‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏436‏

‏191‏

‏1 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان ارتش‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏437‏

‏192‏

‏31 / 5 / 58‏

‏پیام به ملت ایران و اهالی کردستان‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏316‏

‏193‏

‏2 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏346‏

‏194‏

‏6 / 6 / 58‏

‏پیام به نیروهای نظامی‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏351‏

‏195‏

‏8 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏372‏

‏196‏

‏15 / 6 / 58‏

‏بیانات در جمع پاسداران‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏437‏

‏197‏

‏26 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع استاندار اصفهان و کارکنان بنیاد‏‎ ‎‏مسکن قم‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏65‏

‏198‏

‏4 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع کارگزاران مسجد قبا و‏‎ ‎‏دانشجویان مریوان‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏420‏

‏199‏

‏7 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل شهربانی یزد‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏473‏

‏200‏

‏9 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏487‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 284

‏201‏

‏9 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏487‏

‏202‏

‏26 / 2 / 59‏

‏سخنرانی در حضور فرمانده لشکر 28 کردستان ‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏294‏

‏203‏

‏15 / 3 / 59‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکدۀ افسری‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏405‏

‏204‏

‏15 / 3 / 59‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکدۀ افسری‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏408‏

‏205‏

‏15 / 3 / 59‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکدۀ افسری‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏406 ـ407‏

‏206‏

‏26 / 3 / 59‏

‏پیام به ملت ایران و پاسداران‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏443‏

‏207‏

‏20 / 4 / 59‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون و ا ئمۀ جماعات‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏10‏

‏208‏

‏28 / 4 / 59‏

‏سخنرانی در جمع فرمانده سپاه و جمعی از پاسداران‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏39 ـ40‏

‏209‏

‏28 / 4 / 59‏

‏سخنرانی در جمع فرمانده سپاه و جمعی از پاسداران‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏40‏

‏210‏

‏28 / 4 / 59‏

‏سخنرانی در جمع فرمانه سپاه و جمعی از پاسداران‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏42 ـ43‏

‏211‏

‏3 / 5 / 59‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان نیروهای سه گانۀ ارتش‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏57 ـ 58‏

‏212‏

‏3 / 5 / 59‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان نیروهای سه گانۀ ارتش‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏58‏

‏213‏

‏3 / 5 / 59‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان نیروهای سه گانۀ ارتش‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏61ـ62‏

‏214‏

‏27 / 5 / 59‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان نیروهای سه گانۀ ارتش‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏135‏

‏215‏

‏4 / 6 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اعضای بسیج مستضعفین‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏150‏

‏216‏

‏20 / 6 / 59‏

‏سخنرانی در جمع هیأت دولت‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏206‏

‏217‏

‏27 / 7 / 59‏

‏پیام به نیروهای مسلح، ملت ایران و مسلمانان جهان‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏272‏

‏218‏

‏12 / 8 / 59‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان مسلمان پیرو خط امام‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏309 ـ310‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 285

‏219‏

‏15 / 9 / 59‏

‏سخنرانی در جمع پاسداران پادگان امام حسین و ولی عصر‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏392 ـ393‏

‏220‏

‏22 / 9 / 59‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه و مسئولین ارتش‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏400ـ401‏

‏221‏

‏22 / 9 / 59‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه و مسئولین ارتش‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏403ـ404‏

‏222‏

‏29 / 10 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏536‏

‏223‏

‏1 / 11 / 59‏

‏پیام یازده ماده ای به نیروهای مسلح و ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏541 ـ542‏

‏224‏

‏1 / 11 / 59‏

‏پیام یازده ماده ای به نیروهای مسلح و ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏543‏

‏225‏

‏22 / 11 / 59‏

‏پیام به ملت ایران و مسلمانان جهان‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏75‏

‏226‏

‏4 / 12 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم و پرسنل شهربانی‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏141ـ142‏

‏227‏

‏4 / 12 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم و پرسنل شهربانی‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏143ـ144‏

‏228‏

‏7 / 12 / 59‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان وزارت دفاع، ارتش و هلال احمر‏

‏ صحیفه امام‏

‏14‏

‏158ـ 159‏

‏229‏

‏14 / 12 / 59‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون دفتر تبلیغات حوزه های علمیه‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏191ـ192‏

‏230‏

‏14 / 12 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اقشار روحانیون دفتر تبلیغات حوزه های علمیه‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏193‏

‏231‏

‏29 / 12 / 59‏

‏پیام به مردم و مسئولین‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏219‏

‏232‏

‏18 / 1 / 60‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏265‏

‏233‏

‏18 / 1 / 60‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏266ـ267‏

‏234‏

‏1 / 2 / 60‏

‏سخنرانی در جمع خلبانان و پرسنل نیروی هوایی‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏311‏

‏235‏

‏31 / 2 / 60‏

‏پیام تشکر به رزمندگان اسلام‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏354‏

‏236‏

‏24 / 3 / 60‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان نظامی‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏445‏

‏237‏

‏18 / 4 / 60‏

‏پیام به آقای ولی الله فلاحی‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏37‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 286

‏238‏

‏2 / 6 / 60‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل شهربانی و دانشجویان خارج از کشور‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏131‏

‏239‏

‏11 / 7 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اعضای شورایعالی دفاع و فرماندهان نظامی‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏269‏

‏240‏

‏4 / 9 / 60‏

‏پیام به بسیجیان و ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏387‏

‏241‏

‏11 / 9 / 60‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکدۀ افسری و پرسنل هوانیروز‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏405 ـ406‏

‏242‏

‏20 / 10 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏475 ـ476‏

‏243‏

‏24 / 12 / 60‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان وزارت امور خارجه و پرسنل هوانیروز‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏110‏

‏244‏

‏29 / 1 / 61‏

‏پیام به ملت ایران و نیروهای نظامی‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏202ـ203‏

‏245‏

‏13 / 3 / 61‏

‏سخنرانی در جمع خانواده های شهدا و فرماندهان سپاه‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏286ـ287‏

‏246‏

‏13 / 3 / 61‏

‏سخنرانی در جمع خانواده های شهدا و فرماندهان سپاه‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏287‏

‏247‏

‏13 / 3 / 61‏

‏سخنرانی در جمع خانواده های شهدا و فرماندهان سپاه‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏288‏

‏248‏

‏15 / 3 / 61‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏291‏

‏249‏

‏22 / 3 / 61‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان نیروی زمینی ارتش‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏316‏

‏250‏

‏8 / 7 / 61‏

‏سخنرانی در جمع سرپرستان کمیته ها‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏14ـ 15‏

‏251‏

‏11 / 7 / 61‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکدۀ افسری ارتش‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏22‏

‏252‏

‏22 / 11 / 61‏

‏پیام به ملت ایران و مسئولین نظام‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏327‏

‏253‏

‏12 / 1 / 62‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏ صحیفه امام ‏

‏17‏

‏393‏

‏254‏

‏21 / 1 / 62‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل کمیته های مرکزی انقلاب‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏401 ـ402‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 287

‏255‏

‏12 / 5 / 62‏

‏سخنرانی در جمع استانداران‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏38‏

‏256‏

‏1 / 6 / 62‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل نیروی دریایی و هوایی‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏67‏

‏257‏

‏27 / 6 / 62‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان و اقشار مختلف مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏126‏

‏258‏

‏11 / 11 / 62‏

‏سخنرانی در جمع اعضای شوراهای محلی توزیع کالا در تهران‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏309 ـ310‏

‏259‏

‏30 / 2 / 63‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان سپاه، ارتش و بسیج مستضعفان‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏439‏

‏260‏

‏4 / 2 / 64‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان و پرسنل سپاه‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏238ـ 239‏

‏261‏

‏24 / 7 / 64‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏401‏

‏262‏

‏2 / 10 / 64‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان و مسئولین دوایر عقیدتی ـ سیاسی ارتش‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏456 ـ457‏

‏263‏

‏2 / 10 / 64‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان و مسئولین دوایر عقیدتی ـ سیاسی ارتش‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏458‏

‏264‏

‏2 / 10 / 64‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان و مسئولین دوایر عقیدتی ـ سیاسی ارتش‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏459ـ460‏

‏265‏

‏11 / 12 / 64‏

‏سخنرانی در جمع بانوان جامعة الزهراء‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏8‏

‏266‏

‏1 / 1 / 65‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏19‏

‏267‏

‏15 / 1 / 65‏

‏پیام به اعضای سمینار «لبیک یا امام» ‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏32 ـ33‏

‏268‏

‏19 / 3 / 65‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان نظام‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏57‏

‏269‏

‏1 / 1 / 66‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏233‏

‏270‏

‏5 / 5 / 66‏

‏بیانات در جمع فرماندهان سپاه‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏310‏

‏271‏

‏3 / 1 / 58‏

‏پیام به سربازان و پاسداران‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏407‏

‏272‏

‏12 / 8 / 59‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان مسلمان پیرو خط امام‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏311ـ312‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 288

‏273‏

‏29 / 10 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏536 ـ537‏

‏274‏

‏26 / 11 / 59‏

‏سخنرانی در جمع مدیران شرکت ملی نفت‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏114‏

‏275‏

‏12 / 1 / 60‏

‏پیام هفت ماده ای به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏251‏

‏276‏

‏31 / 1 / 60‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل صنایع نظامی کشور‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏308ـ 309‏

‏277‏

‏24 / 12 / 60‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان وزارت امور خارجه و پرسنل هوانیروز‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏104‏

‏278‏

‏8 / 3 / 61‏

‏سخنرانی در جمع اعضای ستاد بسیج اقتصادی‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏270‏

‏279‏

‏9 / 3 / 61‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان وزارت نفت‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏276‏

‏280‏

‏2 / 10 / 61‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل گروه تحقیقات صنعتی و دفاعی‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏170‏

‏281‏

‏26 / 10 / 61‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان صنایع دفاع‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏238‏

‏282‏

‏26 / 10 / 61‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان صنایع دفاع‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏240ـ241‏

‏283‏

‏6 / 5 / 66‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت الله الحرام‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏326‏

‏284‏

‏29 / 4 / 67‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏96‏

‏285‏

‏20 / 10 / 67‏

‏پیام به کارکنان صنعت نفت‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏233‏

‏286‏

‏3 / 12 / 67‏

‏پیام به روحانیون، مراجع، مدرسین، طلاب و ائمه جمعه و جماعات‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏283‏

‏287‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیتنامه سیاسی ـ الهی امام خمینی‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏416ـ417‏

‏288‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیتنامه سیاسی ـ الهی امام خمینی‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏433ـ434‏

‏289‏

‏29 / 4 / 67‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏94‏

‏290‏

‏26 / 6 / 67‏

‏پیام به فرماندهان و مسئولان سپاه‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏134ـ 135‏

‏291‏

‏11 / 7 / 67‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏158‏

‏292‏

‏28 / 1 / 68‏

‏پیام به ملت ایران و نیروهای مسلح‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏357ـ 358‏

‏293‏

‏28 / 1 / 68‏

‏پیام به ملت ایران و نیروهای مسلح‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏358‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 289

‏294‏

‏29 / 10 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏536‏

‏295‏

‏27 / 6 / 60‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏241‏

‏296‏

‏12 / 1 / 61‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏156‏

‏297‏

‏28 / 4 / 65‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان ارتش و سپاه‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏80‏

‏298‏

‏29 / 4 / 67‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏94‏

‏299‏

‏31 / 4 / 67‏

‏بیانات خطاب به فرمانده سپاه‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏101‏

‏300‏

‏8 / 6 / 67‏

‏سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏115‏

‏301‏

‏8 / 6 / 67‏

‏سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏116‏

‏302‏

‏26 / 6 / 67‏

‏پیام به فرماندهان و مسئولان سپاه‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏134‏

‏303‏

‏9 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع قوای نظامی‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏445‏

‏304‏

‏9 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏492‏

‏305‏

‏26 / 2 / 59‏

‏سخنرانی در حضور فرمانده لشکر 28 کردستان‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏294ـ 295‏

‏306‏

‏1 / 11 / 59‏

‏پیام یازده ماده ای به نیروهای مسلح و ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏542‏

‏307‏

‏27 / 1 / 60‏

‏پیام به ملت ایران و نیروهای مسلح ‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏301‏

‏308‏

‏26 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏25‏

‏309‏

‏7 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل شهربانی یزد‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏469 ـ470‏

‏310‏

‏7 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل شهربانی یزد‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏473 ـ474‏

‏311‏

‏9 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏488 ـ489‏

‏312‏

‏9 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏492 ـ493‏

‏313‏

‏9 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏493 ـ494‏

‏314‏

‏16 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان ارتش‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏54 ـ 55‏

‏315‏

‏26 / 2 / 59‏

‏سخنرانی در حضور فرمانده لشکر 28 کردستان‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏295‏

‏316‏

‏15 / 3 / 59‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکدۀ افسری‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏407‏

‏317‏

‏15 / 3 / 59‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکدۀ افسری‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏408‏

‏318‏

‏26 / 3 / 59‏

‏پیام به ملت ایران و پاسداران‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏442‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 290

‏319‏

‏28 / 4 / 59‏

‏سخنرانی در جمع فرمانده سپاه و جمعی از پاسداران‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏41‏

‏320‏

‏28 / 4 / 59‏

‏سخنرانی در جمع فرمانده سپاه و جمعی از پاسداران‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏42‏

‏321‏

‏3 / 5 / 59‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان نیروهای سه گانه ارتش‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏63‏

‏322‏

‏4 / 6 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اعضای بسیج مستضعفین‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏150‏

‏323‏

‏1 / 11 / 59‏

‏پیام یازده ماده ای به نیروهای مسلح و ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏541‏

‏324‏

‏27 / 5 / 60‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه، معلمان و...‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏108‏

‏325‏

‏8 / 7 / 61‏

‏سخنرانی در جمع سرپرستان کمیته ها‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏15‏

‏326‏

‏6 / 6 / 58‏

‏پیام به نیروهای نظامی‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏351‏

‏327‏

‏7 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل شهربانی یزد‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏472‏

‏328‏

‏26 / 2 / 59‏

‏سخنرانی در حضور فرمانده لشکر 28 کردستان‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏294ـ 295‏

‏329‏

‏26 / 3 / 59‏

‏پیام به ملت ایران و پاسداران‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏442‏

‏330‏

‏3 / 5 / 59‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان نیروهای سه گانۀ ارتش‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏57‏

‏331‏

‏3 / 5 / 59‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان نیروهای سه گانۀ ارتش‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏58‏

‏332‏

‏3 / 5 / 59‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان نیروهای سه گانۀ ارتش‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏593‏

‏333‏

‏7 / 5 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏135‏

‏334‏

‏11 / 6 / 59‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل ژاندارمری‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏181ـ182‏

‏335‏

‏11 / 6 / 59‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل ژاندارمری‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏182‏

‏336‏

‏1 / 7 / 59‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏228‏

‏337‏

‏27 / 1 / 60‏

‏پیام به ملت ایران و نیروهای مسلح‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏301‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 291

‏338‏

‏28 / 2 / 60‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل نیروی دریایی‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏353‏

‏339‏

‏31 / 4 / 67‏

‏بیانات خطاب به فرمانده سپاه‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏101‏

‏340‏

‏22 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از مردم بندرلنگه‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏529‏

‏341‏

‏18 / 4 / 58‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏25‏

‏342‏

‏19 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مردم و پرسنل ارتش‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏33ـ34‏

‏343‏

‏3 / 5 / 59‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان نیروهای سه گانۀ ارتش‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏59‏

‏344‏

‏6 / 8 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت و نمایندگان مجلس‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏294‏

‏345‏

‏12 / 8 / 59‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان مسلمان پیرو خط امام‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏309 ـ310‏

‏346‏

‏25 / 8 / 59‏

‏سخنرانی در جمع فارغ التحصیلان دانشکدۀ افسری‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏345‏

‏347‏

‏25 / 10 / 59‏

‏سخنرانی در جمع بازاریان تهران‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏529‏

‏348‏

‏9 / 11 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم ‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏26ـ27‏

‏349‏

‏9 / 11 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏28‏

‏350‏

‏22 / 11 / 59‏

‏پیام به ملت ایران و مسلمانان جهان‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏73‏

‏351‏

‏22 / 11 / 59‏

‏پیام به ملت ایران و مسلمانان جهان‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏74ـ 75‏

‏352‏

‏24 / 11 / 59‏

‏سخنرانی در جمع فارغ التحصیلان دانشکدۀ افسری‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏87 ـ 88‏

‏353‏

‏13 / 12 / 59‏

‏سخنرانی در جمع هیأت بررسی جنگ تحمیلی‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏180‏

‏354‏

‏29 / 12 / 59‏

‏پیام به مردم و مسئولین‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏219‏

‏355‏

‏27 / 1 / 60‏

‏پیام به ملت ایران و نیروهای مسلح‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏301‏

‏356‏

‏7 / 2 / 60‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از معلمان مازندران‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏324‏

‏357‏

‏6 / 4 / 60‏

‏سخنرانی در جمع رزمندگان عازم به جبهه‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏502‏

‏358‏

‏10 / 4 / 60‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون تهران‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏16‏

‏359‏

‏10 / 4 / 60‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون تهران‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏19‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 292

‏360‏

‏11 / 4 / 60‏

‏سخنرانی در جمع خانواده های شهدای هفتم تیر‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏28‏

‏361‏

‏18 / 4 / 60‏

‏پیام به آقای ولی الله فلاحی‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏39‏

‏362‏

‏21 / 5 / 60‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان جدید پایگاههای هوایی‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏104‏

‏363‏

‏27 / 5 / 60‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه، معلمان و...‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏114‏

‏364‏

‏29 / 1 / 61‏

‏پیام به ملت ایران و نیروهای نظامی‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏203‏

‏365‏

‏6 / 3 / 61‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏268‏

‏366‏

‏12 / 1 / 62‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏391‏

‏367‏

‏1 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان ارتش ‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏434 ـ435‏

‏368‏

‏27 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع فارغ التحصیلان دانشگاه پلیس‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏141ـ142‏

‏369‏

‏28 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع افسران و درجه داران هوانیروز‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏143ـ144‏

‏370‏

‏21 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل کلانتری 21 تهران‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏43ـ44‏

‏371‏

‏11 / 6 / 59‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل ژاندارمری‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏177ـ 178‏

‏372‏

‏11 / 6 / 59‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل ژاندارمری‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏179ـ181‏

‏373‏

‏22 / 9 / 59‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه و مسئولین ارتش‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏402 ـ403‏

‏374‏

‏22 / 11 / 59‏

‏پیام به ملت ایران و مسلمانان جهان‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏74‏

‏375‏

‏24 / 11 / 59‏

‏سخنرانی در جمع فارغ التحصیلان دانشکدۀ افسری‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏88‏

‏376‏

‏13 / 12 / 59‏

‏سخنرانی در جمع هیأت بررسی جنگ تحمیلی‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏179ـ180‏

‏377‏

‏9 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع قوای نظامی‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏444‏

‏378‏

‏21 / 5 / 60‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان جدید پایگاههای هوایی‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏104‏

‏379‏

‏29 / 1 / 61‏

‏پیام به ملت ایران و نیروهای نظامی‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏203ـ204‏

‏380‏

‏6 / 3 / 61‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏268‏

‏381‏

‏19 / 11 / 59‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏64ـ 65‏

‏382‏

‏22 / 11 / 59‏

‏پیام به ملت ایران و مسلمانان جهان‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏74‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 293

‏383‏

‏4 / 12 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم و پرسنل شهربانی‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏143ـ144‏

‏384‏

‏24 / 3 / 60‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان نظامی‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏441‏

‏385‏

‏24 / 12 / 60‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان وزارت امورخارجه و پرسنل هوانیروز‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏110 ـ111‏

‏386‏

‏29 / 1 / 61‏

‏پیام به ملت ایران و نیروهای نظامی‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏203‏

‏387‏

‏24 / 11 / 61‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان وزارت سپاه‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏333‏

‏388‏

‏18 / 5 / 63‏

‏سخنرانی در جمع مقامات کشوری و لشکری‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏11‏

‏389‏

‏18 / 5 / 63‏

‏سخنرانی در جمع مقامات کشوری و لشکری‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏12‏

‏390‏

‏24 / 7 / 64‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏400 ـ401‏

‏391‏

‏4 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع کارگزاران مسجد قبا و دانشجویان مریوان‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏416‏

‏392‏

‏6 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان شرکت نفت‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏436‏

‏393‏

‏7 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل شهربانی یزد‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏471‏

‏394‏

‏7 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل شهربانی یزد‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏472‏

‏395‏

‏9 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏488 ـ489‏

‏396‏

‏9 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏493‏

‏397‏

‏15 / 3 / 59‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکدۀ افسری‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏409‏

‏398‏

‏4 / 6 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اعضای بسیج مستضعفین‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏149‏

‏399‏

‏11 / 6 / 59‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل ژاندارمری‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏180ـ 181‏

‏400‏

‏3 / 10 / 59‏

‏سخنرانی در جمع ائمه جمعۀ سراسر کشور‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏435 ـ436‏

‏401‏

‏11 / 10 / 59‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان تبریز، بسیج مشهد و تنکابن‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏469‏

‏402‏

‏22 / 10 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏520 ـ521‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 294

‏403‏

‏25 / 10 / 59‏

‏سخنرانی در جمع بازاریان تهران‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏528 ـ529‏

‏404‏

‏1 / 11 / 59‏

‏پیام یازده ماده ای به نیروهای مسلح و ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏542‏

‏405‏

‏9 / 11 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏27‏

‏406‏

‏9 / 11 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏28ـ 29‏

‏407‏

‏9 / 11 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏29ـ31‏

‏408‏

‏29 / 12 / 59‏

‏پیام به مردم و مسئولین در آغاز سال نو‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏219‏

‏409‏

‏25 / 1 / 60‏

‏سخنرانی در جمع خلبانان و وزیر دفاع‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏294ـ 295‏

‏410‏

‏27 / 1 / 60‏

‏پیام به ملت ایران و نیروهای مسلح‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏300‏

‏411‏

‏28 / 3 / 60‏

‏پیام به ملت مسلمان ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏474 ـ475‏

‏412‏

‏10 / 4 / 60‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون تهران‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏7‏

‏413‏

‏18 / 4 / 60‏

‏پیام به آقای ولی الله فلاحی‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏38‏

‏414‏

‏30 / 2 / 63‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان سپاه، ارتش و بسیج مستضعفان‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏439‏

‏415‏

‏23 / 12 / 65‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان نظام‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏229‏

‏416‏

‏16 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان ارتش‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏53‏

‏417‏

‏29 / 2 / 59‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان کمیته ها‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏309‏

‏418‏

‏28 / 4 / 59‏

‏سخنرانی در جمع فرمانده سپاه و جمعی از پاسداران‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏40ـ41‏

‏419‏

‏12 / 1 / 61‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏155ـ 156‏

‏420‏

‏29 / 1 / 61‏

‏پیام به ملت ایران و نیروهای نظامی ‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏202‏

‏421‏

‏3 / 3 / 61‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏258‏

‏422‏

‏18 / 8 / 65‏

‏سخنرانی در جمع اعضای کمیته ها‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏149‏

‏423‏

‏4 / 11 / 59‏

‏سخنرانی در جمع هیأت دولت و نمایندگان مجلس‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏17‏

‏424‏

‏5 / 7 / 60‏

‏نامه تشکر به فرماندهان ارتش و سپاه‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏254ـ 255‏

‏425‏

‏3 / 9 / 61‏

‏سخنرانی در جمع رزمندگان و خانواده شهدا‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏108‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 295

‏426‏

‏5 / 10 / 61‏

‏پیام به رزمندگان اسلام‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏179ـ180‏

‏427‏

‏22 / 11 / 61‏

‏پیام به ملت ایران و مسئولین نظام‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏322‏

‏428‏

‏18 / 2 / 61‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏246‏

‏429‏

‏3 / 1 / 58‏

‏پیام به سربازان و پاسداران‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏407‏

‏430‏

‏27 / 7 / 59‏

‏پیام به نیروهای مسلح، ملت ایران و مسلمانان جهان‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏271ـ272‏

‏431‏

‏8 / 10 / 59‏

‏سخنرانی در جمع خانواده شهدای نیروی هوایی‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏465‏

‏432‏

‏27 / 1 / 60‏

‏پیام به ملت ایران و نیروهای مسلح‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏300ـ301‏

‏433‏

‏15 / 3 / 60‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏405‏

‏434‏

‏17 / 6 / 60‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏195‏

‏435‏

‏27 / 6 / 60‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏241‏

‏436‏

‏8 / 7 / 60‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏264‏

‏437‏

‏17 / 7 / 60‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان کشور‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏288‏

‏438‏

‏4 / 9 / 60‏

‏پیام به بسیجیان و ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏386‏

‏439‏

‏21 / 9 / 60‏

‏پیام به فرماندهان نظامی‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏420ـ421‏

‏440‏

‏25 / 9 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏442‏

‏441‏

‏15 / 10 / 59‏

‏پیام به آقای ابوالحسن بنی صدر‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏492‏

‏442‏

‏3 / 12 / 60‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان نظام‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏67‏

‏443‏

‏18 / 12 / 60‏

‏سخنرانی در جمع رزمندگان اسلام‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏92‏

‏444‏

‏2 / 1 / 61‏

‏پیام به ملت ایران و رزمندگان‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏143‏

‏445‏

‏29 / 1 / 61‏

‏پیام به ملت ایران و نیروهای نظامی‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏200ـ202‏

‏446‏

‏25 / 7 / 61‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون قم، تهران و آذربایجان‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏56 ـ57‏

‏447‏

‏1 / 10 / 61‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان وزارت کشور و استانداران‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏160‏

‏448‏

‏22 / 11 / 61‏

‏پیام به ملت ایران و مسئولین نظام‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏317‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 296

‏449‏

‏22 / 11 / 61‏

‏پیام به ملت ایران و مسئولین نظام‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏322‏

‏450‏

‏15 / 8 / 62‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل سپاه و خانواده شهدا‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏211ـ212‏

‏451‏

‏11 / 12 / 64‏

‏سخنرانی در جمع بانوان جامعة الزهرا‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏8‏

‏452‏

‏29 / 8 / 65‏

‏سخنرانی در جمع خانواده های شهدا و مسئولان قضایی ارتش‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏163‏

‏453‏

‏16 / 11 / 65‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏199ـ200‏

‏454‏

‏7 / 3 / 67‏

‏پیام به نمایندگان مجلس شورا‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏52 ـ53‏

‏455‏

‏ ‏

‏پیام به رزمندگان اسلام‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏390‏

‏456‏

‏27 / 5 / 58‏

‏پیام به نیروهای ارتشی و مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏285‏

‏457‏

‏27 / 5 / 58‏

‏حکم به ارتش در تعقیب و دستگیری اشرار کردستان‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏286‏

‏458‏

‏28 / 5 / 58‏

‏حکم به ارتش و مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏306‏

‏459‏

‏28 / 5 / 58‏

‏پیام تشکر از حضور مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏307‏

‏460‏

‏31 / 5 / 58‏

‏پیام به ملت ایران و اهالی کردستان‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏316‏

‏461‏

‏8 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏372‏

‏462‏

‏20 / 7 / 59‏

‏پیام به نیروهای مسلح ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏263ـ264‏

‏463‏

‏14 / 8 / 59‏

‏سخنرانی در جمع خطیبان مذهبی‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏333‏

‏464‏

‏1 / 11 / 59‏

‏پیام یازده ماده ای به نیروهای مسلح و ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏541 ـ542‏

‏465‏

‏25 / 12 / 59‏

‏پیام به ملت و مسئولان کشور‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏201‏

‏466‏

‏25 / 12 / 59‏

‏پیام به ملت و مسئولان کشور‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏202‏

‏467‏

‏31 / 4 / 67‏

‏بیانات خطاب به فرمانده سپاه‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏101‏

‏468‏

‏30 / 11 / 58‏

‏حکم انتصاب آقای بنی صدر به سمت فرماندهی کل قوا‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏157‏

‏469‏

‏20 / 2 / 59‏

‏حکم انتصاب آقای خامنه ای به سمت مشاور شورایعالی دفاع ملی‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏281‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 297

‏470‏

‏20 / 2 / 59‏

‏حکم انتصاب آقای مصطفی چمران به سمت مشاور شورایعالی دفاع ملی‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏282‏

‏471‏

‏20 / 3 / 60‏

‏حکم عزل ابوالحسن بنی صدر از فرماندهی نیروهای مسلح‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏420‏

‏472‏

‏21 / 3 / 60‏

‏حکم واگذاری اختیارات فرماندهی کل قوا به ستاد مشترک ارتش‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏421‏

‏473‏

‏21 / 7 / 60‏

‏حکم انتصاب آقای هاشمی رفسنجانی به نمایندگی امام در شورایعالی دفاع ‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏302‏

‏474‏

‏12 / 3 / 67‏

‏حکم انتصاب آقای هاشمی رفسنجانی به سمت جانشینی فرماندهی کل قوا‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏56ـ57‏

‎ ‎

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 298