مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

خـمینی، روح‌الله، رهبـر انــقلاب و بنیـانگذار جـمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. قوای مسلح در اندیشه امام خمینی(س)/ تدوین مهدی مرندی، علی اصغر رحمتی. ــ تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)، 1383. 298 ص. ــ ( تبیان: آثارموضوعی؛ دفتر چهل وهفتم)ISBN:  964 - 335 - 685 - Xفهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا.کتابنامه: ص. 275 ـ 298 ؛ همچنین به صورت زیرنویس. 1. خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. ـ ـ  پیامها وسخنرانیها ـ ـ نظریه درباره نیروهای مسلح ـ ـ نظریه درباره سیاست وحکومت. الف. مـؤسسه تنظیـم ونشر آثار امام خمیـنـی(س) ـ معاونت پژوهشی. ب. مرندی، مهدی؛ رحمتی، علی اصغر، گردآورنده. ج. عنوان.     9 ق 94 ن/ 5/ 1574  DSR                                                             0842/ 955             کتابخانه ملی ایران                                                                        2330 ـ 83 م

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ARMMOA~1‏        ‏کد/ م 1843

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 ‎ ‎

 قوای مسلح در اندیشه امام خمینی(س) ـ تبیان آثارموضوعی (دفتر چهل وهفتم)         

  تحقیق ونشر:  مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)

  تدوین:  مهدی مرندی ، علی اصغر رحمتی

  لیتوگرافی، چاپ وصحافی:  مؤسسه چاپ ونشر عروج

  چاپ دوم:  1386 / 2000 نسخه

  قیمت:  3000 تومان

‏           ‏

‏           ‏

‏                       0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915‏

‏                         0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297‏

‏ مراکز پخش:     0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737‏

‏                         0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801‏

‏                         0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها‏

‏                                  نشانی الکترونیکی:‏‏  ‏pub@imam-khomeini.ir‎        ‎ 

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه IV