بخش دوم: روابط ایران و اسرائیل در رژیم شاه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

بخش دوم: روابط ایران و اسرائیل در رژیم شاه

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏               ‏بخش دوم

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

روابط ایران و اسرائیل 

‏ ‏

‏ ‏

در رژیم شاه


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 23

‎ ‎

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 24