بخش اول: ماهیت اسرائیل
توسعه طلبی اسرائیل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

توسعه طلبی اسرائیل

توسعه طلبی اسرائیل 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

اشغال فلسطین پایان مسأله نیست

‏باید بدانند که مقصود دوَل بزرگ استعمار از ایجاد اسرائیل، تنها‏‎ ‎‏اشغال فلسطین نیست؛ بلکه اگر به آنان فرصت داده شود، تمام‏‎ ‎‏کشورهای عربی ـ العیاذب الله ـ به سرنوشت فلسطین دچار خواهند‏‎ ‎‏شد. اکنون که گروهی از مردان فداکار فلسطین به منظور تعیین‏‎ ‎‏سرنوشت خویش ، به دست خویش ـ که همانا آزادی فلسطین‏‎ ‎‏است ـ بر ضد مشتی غاصب متجاوز قیام مردانه کرده اند و به جان ،‏‎ ‎‏برای رهایی اراضی مغصوبه و سرزمینهای اشغال شده کوشش‏‎ ‎‏می کنند، می بینیم که عمال استعمار، دیروز با آنان در اردن چه‏‎ ‎‏کردند‏‎[1]‎‏ و امروز در لبنان چه می کنند. تبلیغات و دسایس سوء و‏‎ ‎‏همه جانبه در کار است؛ دستهای ناپاک اذناب استعمار به فعالیت‏‎ ‎‏مشغول است که طوایف مسلمین را از این گروه فداکار جدا کند، و‏‎ ‎‏آنان را از مراکز حساس سوق الجیشی ـ که امکان عملیات و ضربه‏‎ ‎‏زدن به قوای غاصب اسرائیل از آنجا میسر است ـ بیرون براند.‏

‏     آیا با این وضع، مسلمین و دوَل کشورهای اسلامی در مقابل‏‎ ‎‏خداوند تعالی در مقابل عقل و وجدان، تکلیفی ندارند؟ مردان‏‎ ‎‏فداکار فلسطین به دست عمال استعمار در کشورهای مستعمره‏‎ ‎‏کوبیده شوند و اینها ساکت نشینند یا دامن به این مقصد کثیف‏‎ ‎‏زنند؟ آیا دوَل عربی و سکنۀ مسلمانِ این ممالک نمی دانند که با‏‎ ‎‏شکست این گروه، سایر کشورهای عربی از شرّ این غاصب خبیث‏‎ ‎‏آسوده نخواهند ماند؟(6)‏

19 / 8 / 1351


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 7

اسرائیل، خطری برای همۀ خاورمیانه و سرزمینهای اسلامی 

‏سران کشورهای اسلامی باید توجه داشته باشند که این جرثومۀ‏‎ ‎‏فساد را که در قلب کشورهای اسلامی گماشته اند تنها برای‏‎ ‎‏سرکوبی ملت عرب نمی باشد بلکه خطر و ضرر آن متوجه همۀ‏‎ ‎‏خاورمیانه است. نقشه، استیلا و سیطرۀ صهیونیسم بر دنیای اسلام‏‎ ‎‏و استعمار بیشتر سرزمینهای زرخیز و منابع سرشار کشورهای‏‎ ‎‏اسلامی می باشد؛ و فقط با فداکاری، پایداری و اتحاد دولتهای‏‎ ‎‏اسلامی می توان از شرّ این کابوس سیاه استعمار رهایی یافت؛ و‏‎ ‎‏اگر دولتی در این امر حیاتی که برای اسلام پیش آمده کوتاهی کرد‏‎ ‎‏بر دیگر دولتهای اسلامی لازم است که با توبیخ و تهدید و قطع‏‎ ‎‏روابط، او را وادار به همراهی کنند. دولتهای ممالک نفت خیز‏‎ ‎‏اسلامی لازم است از نفت و دیگر امکاناتی که در اختیار دارند به‏‎ ‎‏عنوان حربه علیه اسرائیل و استعمارگران استفاده کرده از فروش‏‎ ‎‏نفت به آن دولتهایی که به اسرائیل کمک می کنند خودداری‏‎ ‎‏ورزند.(7)‏

16 / 8 / 52 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

سرنوشت لبنان در انتظار دیگر سرزمینهای اسلامی

‏امید است سران دوَل اسلامی و خصوص دولتهای عربی، با‏‎ ‎‏وحدت کلمه، در دفع اسرائیل ـ این مادۀ فساد ـ کوشش کنند و اگر‏‎ ‎‏مسامحه کنند خوف آن است که خدای نخواسته این جریان در‏‎ ‎‏سایر کشورهای مشابه عمل شود. از خداوند متعال قطع ایادی‏‎ ‎‏اجانب و هواداران آنها را خواستار و استقلال دوَل اسلامی را‏‎ ‎‏خواهانم. والسلام علیٰ من اتبع الهدیٰ.(8)‏

2 / 1 / 1357 


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 8

اسرائیل، یک مادۀ سرطانی 

‏یک همچو جرثومۀ فسادی را شما باید با اتفاق خودتان از بین‏‎ ‎‏بردارید. اگر از بین برندارید، این یک مادۀ سرطانی است که‏‎ ‎‏سرایت می کند به جاهای دیگر، اکتفا به جولان نمی کند، رأی آنها‏‎ ‎‏این است که اسرائیل از همۀ نژادها بالاتر است و از فرات تا نیل هم‏‎ ‎‏مال اوست و همۀ این جاها باید برگردد به اسرائیل و شما نشستید‏‎ ‎‏سر یک امور جزئی و سر یک امور خیلی ناچیز با هم دعوا می کنید‏‎ ‎‏و همه همّتان را این قرار دادید که نبادا ایران یک وقتی یک حرفی‏‎ ‎‏بزند. ایران که همۀ ارگانهایش فریاد می زنند که ما نظری نداریم به‏‎ ‎‏دولتهای دیگری و ملتهای دیگری، الا اینکه با آنها متحد بشویم و‏‎ ‎‏فساد را از منطقه بیرون کنیم، دشمنی با ایران را می کنند. این چرا‏‎ ‎‏باید اینطور بشود؟‏

‏     باید توجه بکنند سران قوم توجه بکنند روشنفکران قوم، توجه‏‎ ‎‏بکنند علمای بلاد، توجه بکنند علمای کشور همه جا؛ توجه بکنند‏‎ ‎‏به اینکه دشمن کی هست و دوست کیست و باید دشمن را بیرون‏‎ ‎‏کرد و با دوست دست اتحاد داد. این گرفتاری با دست همۀ‏‎ ‎‏مسلمین باید حل بشود و تا اتحاد بین همه مسلمین نشود، این‏‎ ‎‏گرفتاریها هست.(9)‏

4 / 11 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

اسرائیل به حد فعلی قناعت نمی کند

‏مکرر این مسئله ذکر شده است که اسرائیل قناعت نمی کند به‏‎ ‎‏آنجایی که هست؛ قدم قدم پیش می رود و هر قدمی که رفت، هی‏‎ ‎‏می گوید ما کاری نداریم، همین است، فردا قدم بالاتری برمی دارد؛‏‎ ‎‏امروز لبنان است، فردا ـ خدای نخواسته ـ سوریه، پس فردا عراق‏‎ ‎‏است و همین طور. ‏


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 9

‏     و مع الأسف، این دولتها به جای اینکه در مقابل این آدم و این‏‎ ‎‏غیر انسان قیام کنند، نهضت کنند، اتفاق حاصل کنند برای‏‎ ‎‏جلوگیری، یک انکار هم نکردند. الآن هم جست و خیز می کنند‏‎ ‎‏برای اینکه تثبیت کنند مقام او را. و این یک ننگی است که در‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی بر چهرۀ همه است؛ بر سران، بی واسطه و بر‏‎ ‎‏مردم کشورها هم که سران را این طور به جای خودشان گذاشته اند‏‎ ‎‏که هر کاری می خواهند بکنند و هر ذلتی می خواهند برای اسلام و‏‎ ‎‏مسلمین تهیه کنند و جلو اینها را نگرفتند، بر آنها مع الواسطه. ما‏‎ ‎‏این مصیبتها را به کجا باید ببریم؟(10)‏

12 / 8 / 1358 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

مقصد شوم اسرائیل

‏مسلمانان، و خصوصاً مظلومان منطقه، بدانند که اسرائیل با تغییر و‏‎ ‎‏تبدیل مهره ها، که شاید برای اغفال رزمندگان فلسطینی و لبنانی‏‎ ‎‏باشد، هیچ گاه از مقصد شوم خود، که حکومت بر کشورهای‏‎ ‎‏مسلمین از نیل تا فرات است، منصرف نخواهد شد. و امریکا، که‏‎ ‎‏چنگ و دندان در منطقه نشان می دهد، از مهره ای چون اسرائیل ،‏‎ ‎‏که مجری جنایت های آن در منطقه است، به طور کامل پشتیبانی‏‎ ‎‏می کند. و بازی های سیاسی اینان را نباید از نظر دور داشت. و‏‎ ‎‏کسانی که از اسرائیل حمایت می کنند باید بدانند که افعی گزنده را‏‎ ‎‏در حمایت خود قوی می کنند، که در صورت فرصت خدای‏‎ ‎‏نخواسته حرث و نسل منطقه را به هلاکت می کشاند. و باید به این‏‎ ‎‏افعی خزندۀ خطرناک مهلت ندهند.(11)‏

12 / 6 / 62 


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 10

اسرائیل بزرگ

‏این مهرۀ دومی که حالا آمده است، و «اسحاق شامیری»‏‎[2]‎‏ که الآن‏‎ ‎‏آمده است و می خواهد نخست وزیر بشود، از اول برنامۀ خودش‏‎ ‎‏را گفته است. از اول گفته است که: «اسرائیل بزرگ باید تحقق پیدا‏‎ ‎‏کند، باید فلسطین بکلی از بین برود، تمام جاهایی که دست‏‎ ‎‏اسرائیل است اینها لاینفک از اسرائیل است». اسرائیل بزرگ،‏‎ ‎‏یعنی از نیل تا فرات، یعنی تمام منطقه ای که عرب نشین است،‏‎ ‎‏حجاز هم جزء این باید باشد، مصر هم جزء این است، و اینها‏‎ ‎‏نشسته اند آنجا دارند تماشا می کنند، و عدۀ کثیرشان هم همراهی‏‎ ‎‏می کنند، و اسرائیل را می خواهند بشناسند و امثال ذلک. ‏

‏     اینها یک مصیبت هایی است که در قرن ما واقع شده است، و‏‎ ‎‏مع الأسف مسلمین یعنی حکومتهای اسلامی بی تفاوت هستند؛ و‏‎ ‎‏آنها نمی گذارند که کشورهای خودشان، مردم عادیشان راجع به‏‎ ‎‏اینها صحبت بکنند. واقعاً در یک محیط خفقان این دنیا دارد بسر‏‎ ‎‏می برد، خفقان از این دو ابرقدرت.(12)‏

15 / 6 / 62 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

اسرائیل به این قراردادها اکتفا نمی کند

‏اینجانب در پانزدهم خرداد 62 که بحمد الله تعالی قدرت اسلام و‏‎ ‎‏دولت جمهوری اسلامی در منطقه زبانزد است، به دولتهای‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی هشدار می دهم که از اشتباهات گذشته دست‏‎ ‎‏بردارند و با یکدیگر دست برادری دهند و با خضوع در مقابل‏‎ ‎‏خداوند تعالی و اتکال به قدرت اسلام، دست ظالمانۀ جباران و‏‎ ‎‏غارتگران جهانخوار خصوصاً امریکا را از منطقه کوتاه کنند، و این‏‎ ‎‏توافق امریکایی، صهیونیستی، لبنانی را که سلطۀ امریکا را در‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 11

‏منطقه استوارتر و اسرائیل را بر کشور اسلامی لبنان و سپس از آن‏‎ ‎‏بر سایر کشورهای اسلامی و عربی چیره خواهد کرد، محکوم و‏‎ ‎‏عملاً نقض نمایند. و بدانند چنانچه کراراً گفته ام و شنیده اید،‏‎ ‎‏اسرائیل به این قراردادها اکتفا نمی کند و حکومت اعراب را از نیل‏‎ ‎‏تا فرات غصبی می داند و دیر یا زود با کمک امریکا به نقشۀ شوم‏‎ ‎‏خود، اگر خدای نخواسته فرصت پیدا کند و حکومتهای عربی از‏‎ ‎‏خواب گران بیدار نشوند، جامه عمل می پوشاند. آیا برای‏‎ ‎‏مسلمانان و حکومتهای کشورهای اسلامی ننگ نیست که امریکا‏‎ ‎‏از آن طرف دنیا بر مقدراتشان حکومت کند، و به دست اسرائیل‏‎ ‎‏کافر غاصب همه را به دام اندازد و به خاک سیاه بنشاند؟(13)‏

15 / 3 / 62 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

از نیل تا فرات

‏چه بهتر که دولتهای منطقه تمام نیروی خود را برای محو اسرائیل‏‎ ‎‏از جغرافیا تجهیز کنند.‏

‏     اسرائیل، مفسدی که فلسطینیان مظلوم را بدین روز انداخته و‏‎ ‎‏به لبنان قهرمان آنهمه ظلم کرده و به کشورهای منطقه تعدی و‏‎ ‎‏تجاوز نموده است. چه چیز بهتر از اینکه دولتهای منطقه دست در‏‎ ‎‏دست هم نهند و منطقه را از شرّ اسرائیل و امریکای طرفدارش‏‎ ‎‏نجات دهند. و من کراراً تذکر داده ام که اسرائیل از نیل تا فرات را‏‎ ‎‏از خود می داند، و شما را غاصب سرزمینهای خویش می شمرد،‏‎ ‎‏گرچه اکنون جرأت اظهار صریح آن را ندارد. چنانچه صدام، برادر‏‎ ‎‏اسرائیل، نیز برای سلطه بر منطقه تلاش می کند. و بر فرض باطل با‏‎ ‎‏به قدرت رسیدن، آرامش را از همه سلب می نماید.(14)‏

7 / 6 / 63

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 12

  • )) اشاره به فاجعۀ کشتار فلسطینی ها در سپتامبر سیاه (1970 م) در اردن به دست شاه حسین.
  • )) اسحاق شامیر، نخست وزیر پیشین رژیم اشغالگر قدس.