بخش اول: ماهیت اسرائیل
اسرائیل، دشمن اسلام و مسلمین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

اسرائیل، دشمن اسلام و مسلمین

اسرائیل، دشمن اسلام و مسلمین

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

توطئه نابودی ارزشهای مسلمین

‏امروز اسرائیل و دوست صمیمی اش مصر، در منطقه، در فکر‏‎ ‎‏ایجاد یک هستۀ مرکزی برای نابودی مسلمانها و ارزشهای عالی‏‎ ‎‏فکری آنها می باشند، اخیراً عراق و بعضی سران کشورهای منطقه‏‎ ‎‏هم با این طرح موافقت نموده اند. من نزدیک به بیست سال است‏‎ ‎‏خطر صهیونیسم بین الملل را گوشزد نموده ام و امروز خطر آن را‏‎ ‎‏برای تمامی انقلابات آزادیبخش جهان و انقلاب اخیر اسلامی‏‎ ‎‏ایران نه تنها کمتر از گذشته نمی دانم که امروز این زالوهای‏‎ ‎‏جهانخوار با فنون مختلف برای شکست مستضعفان جهان قیام و‏‎ ‎‏اقدام نموده اند. ملت ما و ملل آزاد جهان باید در مقابل این‏‎ ‎‏دسیسه های خطرناک با شجاعت و آگاهی ایستادگی نمایند.(1)‏

22 / 11 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

تبلیغات سوء علیه اسلام

‏مبلغین استعماری سرگرم کارند در هر گوشه از بلاد اسلامی‏‎ ‎‏جوانهای ما را با تبلیغات سوء دارند از ما جدا می کنند، نه اینکه‏‎ ‎‏یهودی و نصرانی کنند بلکه آنها را فاسد و بی دین و لاابالی‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 3

‏می سازند و همین برای استعمارگران کافی است. در تهران ما،‏‎ ‎‏مراکز تبلیغات سوء کلیسایی و صهیونیسم و بهاییت به وجود آمده‏‎ ‎‏که مردم را گمراه می کند و از احکام و تعالیم اسلام دور‏‎ ‎‏می سازد.(2)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

تخریب قبله اول مسلمین، آرزوی پست اسرائیل

‏امروز سادات با دستگیری وسیع برادران مسلمانمان در مصر‏‎ ‎‏خدمت خود را به اسرائیل به اتمام رسانده است. اتحاد او با امریکا‏‎ ‎‏و اسرائیل آبروی ملت عرب را ریخته است. اتحاد با اسرائیلی که‏‎ ‎‏این روزها علاوه بر جنایاتش در منطقه، دست به جنایت بزرگ‏‎ ‎‏دیگری زده است و آن حفاری در مسجد اقصیٰ قبلۀ اول مسلمین‏‎ ‎‏است که با سست شدن پایه های این مسجد خدای ناکرده قبلۀ اول‏‎ ‎‏مسلمین خراب خواهد شد و اسرائیل به آرزوی پست خود‏‎ ‎‏خواهد رسید.‏

‏     هان ای مسلمانان جهان، و مستضعفان تحت سلطۀ ستمگران،‏‎ ‎‏بپاخیزید و دست اتحاد به هم دهید و از اسلام و مقدرات خود‏‎ ‎‏دفاع کنید و از هیاهوی قدرتمندان نهراسید که این قرن به خواست‏‎ ‎‏خداوند قادر، قرن غلبۀ مستضعفان بر مستکبران و حق بر باطل‏‎ ‎‏است.(3)‏

15 / 6 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

اسلام زدایی به دست اسرائیل

‏مسلمانان باید بدانند که پس از انقلاب اسلامی و توجه به قدرت‏‎ ‎‏خارق العادۀ اسلام، توطئه ها و نقشه های امریکا از ایجاد تفرقه بین‏‎ ‎‏برادران اهل سنت و تشیع و هجوم به ایران که مرکز ثقل نهضت‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 4

‏اسلامی است تا نقشۀ عمیق و گستردۀ هجوم به لبنان و آن جنایات‏‎ ‎‏عظیم، همه و همه برای اسلام زدایی و تضعیف این قدرت الهی‏‎ ‎‏است. باید بدانند نقشۀ امریکا که به دست خبیث اسرائیل در‏‎ ‎‏جریان است، به بیروت و لبنان خلاصه نمی شود؛ که اسلام در همه‏‎ ‎‏جا، در کشورهای اسلامی، خصوصاً منطقۀ خلیج فارس و حجاز‏‎ ‎‏مرکز وحی الهی، هدف است. هدف اول آن است که حکام منطقه‏‎ ‎‏گوش و چشم بسته در فرمان امریکا و از آن دردناکتر اسرائیل‏‎ ‎‏باشند، و ننگ هر تحقیر و نوکری را بپذیرند. در چنین جو و فاجعۀ‏‎ ‎‏عظیمی، ملتهای اسلامی نباید بی تفاوت باشند و از هیچ کوشش‏‎ ‎‏در راه حفظ اسلام و کشورهای اسلامی نباید دریغ کنند. چه‏‎ ‎‏دردناک و مصیبت بار است که در جوار مسلمانان و دولتهای به‏‎ ‎‏اصطلاح اسلامی، اسرائیل غاصب اینچنین جسورانه و فاتحانه به‏‎ ‎‏مردم مظلوم لبنان، به خواهران و برادران عزیز بیروتی تجاوز کند،‏‎ ‎‏و به جای آنکه دولتهای کشورهای اسلامی به دفاع که یک فریضۀ‏‎ ‎‏الهی و انسانی است برخیزند، اینچنین نرمش نشان دهند؛ بلکه‏‎ ‎‏برای مقصد شوم امریکا و اسرائیل به فعالیت برخیزند، و به جای‏‎ ‎‏اسرائیل ستم پیشه، ایران اسلامی و اسلام را در ایران هدف و تمام‏‎ ‎‏هدف قرار دهند.‏

‏     آیا اگر امروز توانستند عذرهایی برای سکوت بلکه کمک به‏‎ ‎‏مقاصد شوم این جنایتکار و اربابش بتراشند، تاریخ را هم‏‎ ‎‏می توانند به انحراف کشند؟ آیا ملتهای آزاد را هم می توانند فریب‏‎ ‎‏دهند؟ و آیا خداوند منتقم را هم با عذرهای غیر موجه خود‏‎ ‎‏می توانند قانع کنند؟ و آیا اینطور که اینان اسلام بزرگ را به ملعبه و‏‎ ‎‏بازی گرفته اند، گناه بزرگشان بخشودنی است؟ و آیا از عهدۀ‏‎ ‎‏جواب برای خونهای زنان و مردان و کودکان بیگناه بیروت بر‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 5

‏می آیند؟(4)‏

29 / 6 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

دشمنی امریکا و اسرائیل با اساس اسلام

‏مسلمانان حاضر در مواقف کریمه، از هر ملت و مذهب که هستند،‏‎ ‎‏باید به خوبی بدانند که دشمن اصلی اسلام و قرآن کریم و پیامبر‏‎ ‎‏عظیم الشأن ـ صلی  الله علیه و آله و سلم ـ ابر قدرتها، خصوصاً‏‎ ‎‏امریکا و ولیدۀ فاسدش اسرائیل است که چشم طمع به کشورهای‏‎ ‎‏اسلامی دوخته و برای چپاول مخازن عظیم زیرزمینی و روی‏‎ ‎‏زمینی این کشورها از هیچ جنایت و توطئه ای دست بردار نیستند.‏‎ ‎‏و رمز موفقیت آنان در این توطئۀ شیطانی تفرقه انداختن بین‏‎ ‎‏مسلمانان، به هر شکل که بتوانند، می باشد. در مراسم حج ممکن‏‎ ‎‏است اشخاصی، از قبیل ملاّهای وابسته به خود، را وادار کنند که‏‎ ‎‏اختلاف بین شیعه و سنی ایجاد کنند؛ و آنقدر به این پدیدۀ شیطانی‏‎ ‎‏دامن زنند که بعض ساده دلان باور کنند و موجب تفرقه و فساد‏‎ ‎‏شوند. برادران و خواهران هر دو فرقه باید هوشیار باشند. و بدانند‏‎ ‎‏که این کوردلان جیره خوار با اسم اسلام و قرآن مجید و سنت‏‎ ‎‏پیامبر می خواهند اسلام و قرآن و سنت را از بین مسلمین برچینند؛‏‎ ‎‏یا لااقل به انحراف کشانند. برادران و خواهران باید بدانند که‏‎ ‎‏امریکا و اسرائیل با اساس اسلام دشمنند؛ چرا که اسلام و کتاب و‏‎ ‎‏سنت را خار راه خود و مانع از چپاولگری شان می دانند؛ چرا که‏‎ ‎‏ایران با پیروی از همین کتاب و سنت بود که در مقابل آنان‏‎ ‎‏بپاخاست و انقلاب نمود و پیروز شد.(5)‏

7 / 6 / 63

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 6