فصل پنجم: قوۀ مقننه و شوراها
ماهیت و جایگاه مجلس شورای اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

ماهیت و جایگاه مجلس شورای اسلامی

ماهیت و جایگاه مجلس شورای اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

مجلس برنامه ریزی برای کشور

‏در حکومت اسلامی به جای «مجلس قانونگذاری» که یکی از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل می دهد، «مجلس برنامه ریزی» وجود دارد که برای وزارتخانه های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب می دهد؛ و با این برنامه ها کیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین می کند.(705)‏

  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بحث در کیفیت پیاده کردن اسلام

‏اگر آن حکومت حق خدایی عادلانه بخواهد تشکیل شود باید مجلس از فقها یا به نظارت فقها تشکیل شود و در مجلس قوانین آسمانی طرح شود و در کیفیت عملی شدن آن بحث شود و دولت قوۀ اجرای آن باشد.(706)‏

  

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

تصویب مسائل مطابق خواست مردم و اسلام

‏مجلس شورای اسلامی مجلس مشورت است، مجلسی است که باید‏

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 547

‏متفکرین، آقایان، مسائلی که مایحتاج ملت است و کشور است در میان بگذارند و با هم مشورت کنند. مباحثه کنند فقط آن چیزهایی که مربوط به ملت است و به اسلام. ‏

‏     مجلس شورای اسلامی که شما آقایان وکیل هستید از طرف ملت برای خدمت در آن بنگاه، باید آنکه دلخواه ملت است در آنجا طرح بشود. و آنچه دلخواه اسلام است بحث و مشورت بشود. و به ترتیبی که مقرر است تصویب بشود و همه چیزش اسلامی باشد.(707)‏

‏ ‏

‏ ‏

4 / 3 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مجلس شورای اسلامی و ملی

‏مجلس شورای اسلامی، که در رأس تمام نهادهای نظام جمهوری اسلامی است، از ویژگیهای خاص برخوردار است، که مهمترین آنها اسلامی- ملی بودن آن است. اسلامی است که تمام تلاشش در راه تصویب قوانین غیر مخالف با احکام مقدس اسلام است؛ خصوصاً با برخورداری از شورای محترم نگهبان. و ملی است، که از متن ملت جوشیده است و دست شرق و غرب و وابستگان به آنان از سرنوشت آن کوتاه است. امروز مجلس خانۀ واقعی ملت است. و بر خلاف دوران طاغوت، بخصوص رژیم ستمگر پهلوی، بر آراء تودۀ متعهد به اسلام و اصیل و زحمتکش و محروم استوار است؛ و دست ناپاک دولتمردان و قدرتمندان و خانان و غرب و شرق زدگان از آن کوتاه است. امروز دولت مورد اعتماد مجلس حقاً دولت مستضعفان، که وارثان روی زمین اند، می باشد. خداوند متعال نعمت بزرگ اسلام و استقلال و آزادی را بر ملت ستمدیدۀ ایران مستدام فرماید؛ و سایر ملل تحت ستم را از بند ستمگران نجات دهد.(708)‏

22 / 2 / 63


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 548

شأن مجلس در کشور

‏مجلس در رأس همۀ امور واقع است.(709)‏

6 / 9 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مرکز قانون و قدرت

‏مرکز همه قانونها و قدرتها مجلس است. مجلس هدایت می کند همه را و باید بکند.(710)‏

4 / 3 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حفظ استقلال مجلس

‏آنی که من آرزو دارم این است که ما، شماها که در مرکز قانونگذاری هستید و از همه مهمتر محل شماست، و دیگران هم که مابعد این واقع هستند، ما تحت تأثیر هیچ مکتبی واقع نشویم.(711)‏

4 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم حفظ شأن مجلس

‏مجلس تنها مَلْجأیی است که برای یک ملت است. مجلس قوۀ مجتمع یک ملت است در یک گروه. تمام قوای یک ملت در یک گروه مجتمع است. و مجلس از همۀ مقاماتی که در یک کشوری هست بالاتر است. بنابراین یک همچو مقامی را نشکنید اینطور؛ ولو نمی توانید لکن اصل گفتنش، اصل ذکرش، کار قبیحی است و برخلاف مصلحت است و برخلاف مسلک اسلام است.(712)‏

29 / 12 / 58

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

رأی مردم موجب قدرت مجلس

‏این یک وظیفۀ اسلامی است که ما حفظ کنیم جمهوری اسلامی را. اگر‏

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 549

‏مجلس لطمه ای بر آن وارد بشود به جمهوری اسلامی لطمه وارد می شود. اگر مجلس یک مجلس قوییی باشد برای خاطر اینکه پشتوانه اش همه ملت باشد، این مجلس می تواند با دنیا که در مقابل ایران واقع شده است کارهایش را بشایستگی عمل بکند، و این تابع این است که قوی باشد، و قوتش هم تابع این است که شماها رأی بدهید.(713)‏

25 / 2 / 63

*  *  *

‎ ‎

‎ ‎

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 550