بخش پنجم: نهادهای حکومتی و مردمی
فصل چهارم: قوۀ مجریه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فصل چهارم: قوۀ مجریه

‏ ‏

‏ ‏

فصل  چهارم: قوۀ مجریه

‏ ‏

‏ ‏

نیاز قانون به مجری

‏اصولاً قانون و نظامات اجتماعی مجری لازم دارد. در همۀ کشورهای عالم و همیشه اینطور است که قانونگذاری به تنهایی فایده ندارد. قانونگذاری به تنهایی سعادت بشر را تأمین نمی کند. پس از تشریع قانون بایستی قوۀ مجریه ای به وجود آید. قوۀ مجریه است که قوانین و احکام دادگاهها را اجرا می کند؛ و ثمرۀ قوانین و احکام عادلانۀ دادگاهها را عاید مردم می سازد. به همین جهت، اسلام همان طور که قانونگذاری کرده، قوۀ مجریه هم قرار داده است. «ولیّ امر» متصدی قوۀ مجریه هم هست.(689)‏

  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مسئولیت و ارزش کار قوۀ مجریه

‏قوۀ محترمۀ مجریه، که مسئولیت آن بسیار زیاد و حجم عملش عظیم می باشدو در صورت صحت و شایستگی عمل و خلوص نیت و دلسوختگی برای کشور و ملت تحت رنج وستم در طول تاریخ و خدمت به همۀ ملت بویژه طبقات محروم و ضعیف که در حقیقت سنگینی بار انقلاب از زمان ستمشاهی تا زمان پیروزی و تا امروز به‏

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 537

‏عهدۀ آنان است و همه مرهون آنان هستیم، کار ارزشمندی است که بُعد معنوی آن را جزخداوند تبارک وتعالی کسی نمی تواند به سنجش درآورد و در صورت تصدی برای آرمانهای شیطانی و اطاعت از نفس امّارۀ بالسوء و عمل برای سود خود ولو به زیان کشور اسلامی و ملت مظلوم،عواقب دنیا و آخرت آن را کسی جز ذات باری تعالی نمی تواند پیش بینی کند.(690)‏

22 / 11 / 63

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم اصلاح در کارگزاران قوۀ مجریه

‏از اموری که اصلاح و تصفیه و مراقبت از آن لازم است قوۀ اجراییه است. گاهی ممکن است که قوانین مترقی و مفید به حال جامعه از مجلس بگذرد و شورای نگهبان آن را تنفیذ کند و وزیر مسئول هم ابلاغ نماید، لکن به دست مجریان غیر صالح که افتاد آن را مسخ کنند و برخلاف مقررات یا با کاغذبازیها یا پیچ و خمها که به آن عادت کرده اند یا عمداً برای نگران نمودن مردم عمل کنند، که بتدریج و مسامحه غائله ایجاد می کند.(691)‏

15 / 3 / 68

*  *  *

‎ ‎

‎ ‎

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 538