فصل هشتم: سیاست خارجی
مبانی سیاست خارجی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مبانی سیاست خارجی

مبانی سیاست خارجی

‏ ‏

‎ ‎

‏ ‏

استقلال ملی

‏بنیاد دیگر اسلام، اصل استقلال ملی است. قوانین اسلام تصریح دارند که هیچ ملتی و هیچ شخصی حق مداخله در امور کشور ما را ندارد.(558)‏

10 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دولت اسلامی، دولتی غیر متعهد و بی طرف

‏دولت اسلامی ما آزاد و مستقل خواهد بود. و تعادل قوا در این منطقه از جهان به‌هیچ‌وجه نباید تغییر یابد. ما نه به سوی غرب و نه به طرف شرق گرایش خواهیم داشت و می خواهیم یک جمهوری بیطرف و غیرمتعهد باشیم. ما می خواهیم روابط دوستانه با همۀ کشورها داشته باشیم، مادام که آنها در امور داخلی ما مداخله نکنند.(559)‏

27 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اصول سیاست خارجی

‏اصلی که غیر قابل تغییر است این است که سیاست خارجی ما باید بر مبنای حفظ آزادی و استقلال کشورونیز حفظ مصالح ومنافع‏

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 457

‏ملت ایران باشد.(560)‏

18 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

راه کسب استقلال

‏برای استقلال کامل باید دست شرق و غرب را کوتاه کرد و این کار را خواهیم کرد.(561)‏

9 / 9 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سیاست نه شرقی و نه غربی

‏بر هیچ یک از مردم و مسئولین پوشیده نیست که دوام و قوام جمهوری اسلامی ایران بر پایۀ سیاست نه شرقی و نه غربی استوار است و عدول از این سیاست، خیانت به اسلام و مسلمین و باعث زوال عزت و اعتبار و استقلال کشور و ملت قهرمان ایران خواهد بود.(562)‏

11 / 7 / 67

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

هدایت و طرد طرفداران شرق و غرب

‏سیاست «نه شرقی و نه غربی» را در تمام زمینه های داخلی و روابط خارجی حفظ کنید و کسی را که خدای نخواسته به شرق و یا به غرب گرایش دارد هدایت کنید و اگر نپذیرفت، او را منزوی نمایید. و اگر در وزارتخانه ها و نهادهای دیگر کشور چنین گرایشی باشد که مخالف مسیر اسلام و ملت است اول هدایت و در صورت تخلف، استیضاح نمایید که وجود چنین عناصر توطئه گر در رأس امور یا در قطبهای حساس، موجب تباهی کشور خواهد شد.(563)‏

7 / 3 / 59


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 458

روابط با دیگران بر پایۀ استقلال

‏الآن هم اگر شما دولتتان، ملتتان تسلیم بشوید به امریکا، سرشار همه چیز به شما می دهند. اما چی؟ همان چیزی را می دهند که به حیواناتشان می دهند، همان چیزی را می دهند که به اسب هایشان می دهند، همان چیزی را می دهند که به نوکرهایشان می دهند. اما اگر ما بایستیم و بگوییم نه، ما نه شرقی هستیم و نه غربی؛ نه این را می خواهیم، نه آن را می خواهیم و با هیچ کس هم دعوا نداریم، هرکس با ‏‏[‏‏ما‏‎ ‎‏]‏‏مصالحه دارد و حاضر است که ما با استقلال خودمان زندگی کنیم، ما با او هم روابط داریم و هر کس این معنا را ندارد، ما نمی خواهیم روابط داشته باشیم.(564)‏

11 / 9 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شعار «نه شرقی نه غربی» شعار اساسی و ابدی

‏آری، شعار «نه شرقی و نه غربی» ما، شعار اصولی انقلاب اسلامی در جهان گرسنگان و مستضعفین بوده و ترسیم کنندۀ سیاست واقعیِ عدم تعهد کشورهای اسلامی و کشورهایی است که در آیندۀ نزدیک و به یاری خدا اسلام را به عنوان تنها مکتب نجاتبخش بشریت می پذیرند و ذره ای هم از این سیاست عدول نخواهد شد و کشورهای اسلامی ومردم مسلمان جهان نباید وابسته به غرب و اروپا و امریکا و نه وابسته به شرق، شوروی، که ان شاءالله تعالی به خدا و رسول خدا و امام زمان وابسته است و به طور قطع و یقین، پشت کردن به این سیاست بین المللی اسلام، پشت کردن به آرمان مکتب اسلام و خیانت به رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله وسلم ـ و ائمۀ هدی ـ‌علیهم السلام ـ است ونهایتاً مرگ کشور و ملت ما و تمامی کشورهای ‏‏اسلامی است و کسی‌گمان نکند که این شعار، شعار مقطعی است که این سیاست،‌ملاک عمل ابدی مردم ما و جمهوری اسلامی ما و همۀ‏

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 459

‏مسلمانان سرتاسر عالم است.(565)‏

6 / 5 / 66

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ایجاد و حفظ روابط با ملتها

‏باید اساس را مردم و فکر مردم قرار داد و باید به فکر مردم بود، نه دولتها؛ زیرا مردم و توده ها با حق موافقند؛ چون زیر بار ستم بوده اند و نمی خواهند تحت سلطۀ امریکا و شوروی باشند.‏

‏     ما در جهت تبلیغات تقریباً صفر بوده ایم. باید علاوه بر سفرهای رسمی، سفرهای غیررسمی هم بنماییم تا دنیا را بیدار کنیم. اگر بخواهیم انقلاب را صادر کنیم، باید کاری کنیم که مردم خودشان حکومت را به دست گیرند تا مردم ـ به اصطلاح ـ طبقۀ سه روی کار بیایند. تنها در سفرهای غیر رسمی است که درست می توانید با مردم عادی کوچه و بازار تماس بگیرید و آنها را روشن کنید. بودن شما، که یال و کوپال ندارید، در میان مردم، هم جالبتر است و هم شما بهتر می توانید تبلیغ کنید. امروز مملکت مال خودتان است و امیدوارم با همت یکدیگر، محفوظ بماند.(566)‏

22 / 7 / 60

*  *  *

‎ ‎

‎ ‎

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 460