بخش دوم: حکومت در اسلام
فصل پنجم: دلایل وجود و تشکیل حکومت اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فصل پنجم: دلایل وجود و تشکیل حکومت اسلامی

‎ ‎

‎ ‎

‏ ‏

‏ ‏

فصل پنجم: دلایل وجود و تشکیل حکومت اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

حکم عقل در نیاز به حکومت

‏از احکام روشن عقل که هیچ کس انکار آن را نمی تواند بکند آن است‌که در میانۀ بشر قانون و حکومت لازم است و عائلۀ بشر نیازمند‌به تشکیلات و نظامنامه ها و ولایت و حکومتهای اساسی است.(92)‏

        

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حکومت حق در پیشگاه عقل

‏تنها حکومتی که خرد حق می داند و با آغوش گشاده و چهرۀ باز آن را می پذیرد، حکومت خداست که همه کارش حق و همۀ عالم و تمام ذرات وجود حق خود اوست به استحقاق او در هر چه تصرف کند در مال خود تصرف کرده و از هر کس هر چه بگیرد، مال خود را گرفته و هیچ کس انکار این سخن را نتواند کرد مگر آنکه به اختلال دماغ دچار‌باشد.(93)‏

       

*  *  *

‎ ‎

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 71