بخش دوم: روابط بین الملل
فصل چهارم: روابط خارجی ملل اسلامی (جهان‏ اسلام) با:
6. اسرائیل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

6. اسرائیل

6. اسرائیل

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

رد اسرائیل

‏     ‏‏سؤال:‏‏ [‏‏اگر چنانچه شاه برود و دولت مورد نظر حضرتعالی‏‎ ‎‏روی کار آید، چه تغییراتی در روابط دولت شما با اسرائیل رخ‏‎ ‎‏خواهد داد؟‏‏]‏

‎     ‎‏جواب: ما اسرائیل را طرد خواهیم کرد و هیچ رابطه ای با او‏‎ ‎‏نخواهیم داشت. اسرائیل، دولت غاصب است و با ما دشمن.‏

‏     سؤال:‏‏ [‏‏آیا این بدان معناست که دیگر اسرائیل از ایران نفت‏‎ ‎‏دریافت نخواهد کرد؟‏‏]‏

‎     ‎‏جواب: نخواهد کرد.(257)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

عدم رابطه با غاصب

‏     ‏‏سؤال: ‏‏[‏‏آیا آیت اللّه و دولت جدید سیاست خود را نسبت به‏‎ ‎‏اسرائیل و آفریقای جنوبی تغییر خواهند داد؟ آیا در هر حال،‏‎ ‎‏مسئلۀ فروش نفت ایران در گذشته و حال، بر اساس موضع‏‎ ‎‏سیاسی کشور خریدار نفت نسبت به ایران خواهد بود؟‏‏]‏

‎     ‎‏جواب: اسرائیل غاصب است و هیچ گونه رابطه ای بین ایران و‏‎ ‎‏یک مشت غاصب وجود ندارد. چه کسی حاضر است به یک‏‎ ‎‏کشور نژادپرست جنایتکار نفت بفروشد.(258)‏

14 / 10 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

عدم برقراری رابطه با اسرائیل

‏     ‏‏سؤال: ‏‏[‏‏در زمینۀ سیاست خارجی، موضع حضرتعالی در برابر‏‎ ‎‏کشورهایی مثل ایالات متحده، روسیه و اسرائیل چه خواهد بود؟‏‏]‏

‎     ‎‏جواب: ما با اسرائیل چون غاصب است و در حال جنگ است‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 156

‏با مسلمین، روابطی نخواهیم داشت. و اما امریکا و شوروی؛ اگر‏‎ ‎‏دخالت در امور داخلی ما نکنند و با ما روابط حسنه داشته باشند با‏‎ ‎‏آنها روابط برقرار خواهیم کرد.(259)‏

18 / 10 / 57 

*  *  *


کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 157

‎ ‎

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 158