فصل اول: ارتش شاهنشاهی
ویژگیهای ارتش شاهنشاهی
حمایت از طاغوت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

حمایت از طاغوت

حمایت از طاغوت

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

وفاداری سران ارتش به شاه 

سؤال: ‏[‏‏ارتش ایران را امریکایی ها تعلیم داده اند و نسبت به شاه‏‎ ‎‏وفادار هستند. چنانکه شاه سقوط کند، چه کسی ارتش را کنترل‏‎ ‎‏می کند؟‏‏]‏

جواب:‏ بعضی از افراد طبقۀ اول ارتش به شاه وفادارند، ولی رده های‏‎ ‎‏بعد، اینطور نیستند.(1)‏

11 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

بیگانگان عامل حمایت نظامیان از شاه

‏کسانی که هنوز از شاه حمایت می کنند به خاطر وجود «دست خارجی»‏‎ ‎‏است و پس از آنکه وی از کشور خارج شود، نظامیانْ دیگر از خائنین‏‎ ‎‏پشتیبانی نخواهند کرد. یک ارتش نیرومند در کشور حفظ خواهد شد‏‎ ‎‏اما این ارتش از عناصر فاسد تصفیه خواهد شد.(2)‏

24 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

در خدمت طاغوت، در جهت نابودی مملکت‏ ‏

‏شما تا حالا در خدمت طاغوت بودید. متأسفانه این جمعیتی که باید به‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 3

‏ایران خدمت بکنند و یک ایران صحیح برای ما بسازند در خدمت کسی‏‎ ‎‏بودند که جدیت برای انهدام این مملکت داشت.(3)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

17 / 11 / 57

*  *  *

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 4