فصل سوم: اهداف و مأموریتها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

فصل سوم: اهداف و مأموریتها

          فصل سوماهداف و مأموریتها

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏     ‏ حفظ اسلام و کشور

‏      ‏مبارزه با ضدانقلاب و اشرار

      حراست از مرزها و غلبه بر دشمن

      لزوم سربازگیری


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 111

‎ ‎

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 112