فصل ششم: نقش ارتش در پشتیبانی از جمهوری اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

فصل ششم: نقش ارتش در پشتیبانی از جمهوری اسلامی

فصل ششم: نقش ارتش در پشتیبانی از جمهوری اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏     ‏ حمایت از انقلاب

‏      ‏مشارکت در امنیت کشور

‏      ‏شرکت در جنگ تحمیلی

‏      ‏رشد و خودکفایی


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 197

‎ ‎

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 198