فصل ششم: نقش ارتش در پشتیبانی از جمهوری اسلامی
مشارکت در امنیت کشور
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

مشارکت در امنیت کشور

مشارکت در امنیت کشور

‏ ‏

‏ ‏

عدم تعرض به ارتش

‏عده ای وضع کردستان عزیز را مغشوش کرده اند و نمی خواهند بگذارند‏‎ ‎‏مسلمانان آسایش داشته باشند و برخلاف اسلام عمل می کنند. این‏‎ ‎‏عده به ارتش، که اکنون به سوی ملت مسلمان برگشته و از آن تبعیت‏‎ ‎‏می کنند، حمله می برند و آنها را مورد توهین قرار می دهند. این قبیل‏‎ ‎‏کارها برخلاف اسلام و مصالح مردم مسلمان است. مردم کردستان و‏‎ ‎‏سایر نقاط باید بدانند که هرگونه حمله به ارتش و ژاندارمری از نظر ما‏‎ ‎‏مردود است. و ما با برادران اهل سنت خود هیچ اختلافی نداریم، همه‏‎ ‎‏اهل ملت واحد و قرآن واحد هستیم.(375)‏

28 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

لزوم حضور ارتش برای امنیت کردستان 

‏شما کردستان را ببینید که اینها از چه استفاده می کنند. یک نفر سرباز‏‎ ‎‏امریکایی نمی آید آنجا یک کاری بکند. آنها با شیطنت استفاده می کنند‏‎ ‎‏از خود این افرادی که یا وابسته هستند به آنها یا اعوجاج دارند. آن‏‎ ‎‏وقت... از ساده دلی بعضی از کُردها استفاده می کنند، با آنها صحبت‏‎ ‎‏می کنند، چه منتشر می کنند که بنا دارند که تمام کردستان را بکوبند.‏‎ ‎‏این ارتش ایران که رفته آنجا برای اینکه جلوگیری کند از اینکه آنها‏‎ ‎‏دارند می کُشند و سر می بُرّند و اذیت می کنند، فوراً آنها دنبالش‏‎ ‎‏برمی دارند می نویسند که ما می خواهیم؛ یعنی دولت ایران می خواهد‏‎ ‎‏که کُردها را بکوبد. آن رفته که کُردها را حفظ بکند، اینها می گویند رفته‏‎ ‎‏کُردها را بکوبد.(376)‏

16 / 8 / 58

*  *  *


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 201

تلاش برای ایجاد امنیت در کردستان 

‏من از برادران و خواهران کردستانی می خواهم که برادرانه با سایر‏‎ ‎‏برادران مسلمان خود و در کنار هم از کشور خود دفاع کنید، و ارتش و‏‎ ‎‏سایرقوای انتظامی را که خدمتگزاران به کشور و برای امنیت و رفاه ملت‏‎ ‎‏تحمل زحمت و مشقت می کنند، چون برادران خود پذیرا شوید، و به‏‎ ‎‏منحرفین که به اسم کرد و ملت کرد می خواهند کشور شما را به دامن‏‎ ‎‏قدرتهای شیطانی بیندازند و گرفتاریها و رنجهای سابق را اعاده کنند و از‏‎ ‎‏اسلام عزیز و احکام آن اطلاعی ندارند و با آن دشمن هستند، گوش‏‎ ‎‏فرا ندهید که با استقرار حکومت اسلامی همۀ قشرهای ملت در کنار‏‎ ‎‏یکدیگر با امن و امان و رفاه، به خواست خدای متعال ادامۀ زندگی‏‎ ‎‏می دهند. برادران و خواهران من، اگر خدای نخواسته نهضت اسلامی به‏‎ ‎‏شکست گراید، نه کردستان باقی می ماند و نه خوزستانی و نه استانهای‏‎ ‎‏دیگری.(377)‏

12 / 1 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

قدردانی از فداکاری در کردستان 

‏من به همۀ سربازانی که در کردستان برای اسلام سربازی کرده اند، و‏‎ ‎‏همۀ پاسدارانی که برای اسلام پاسداری و فداکاری کرده اند، دعا می کنم‏‎ ‎‏و از همۀ شما و از همۀ آنها متشکرم. من خود را منفعل می دانم که چرا‏‎ ‎‏نمی توانم بروم به همراه آنان جنگ کنم، برای اینکه من ضعیف هستم.‏‎ ‎‏امیدوارم که آنها موفق و مؤید باشند و پیش خدا روسفید، چنانچه‏‎ ‎‏هستند. و در پیشگاه اسلام از سربازهای اسلام و پاسداران محسوب‏‎ ‎‏شوند. با سلامت و سعادت و عزت و عظمت، مملکت خود را اداره کنید و‏‎ ‎‏به پیش بروید، ان شاءالله مؤید باشید.(378)‏

26 / 2 / 59

*  *  *


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 202

برقراری امنیت در کردستان 

‏این ارتش همان است که خودش این کار را کرده، و همان است که‏‎ ‎‏کردستان را و جاهای دیگر را به قوۀ خودش با سپاه پاسداران هماهنگ‏‎ ‎‏شدند و کارها را انجام دادند.(379)‏

3 / 5 / 59

*  *  *

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 203