فهارس
فهرست منابع
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

فهرست منابع

فهرست منابع

‏ ‏

‏هوشنگ مهدوی، عبدالرضا(نظارت)؛‏‏ انقلاب ایران به روایت رادیو بی.بی.سی‏‏؛ تهران: انتشارات‏‎ ‎‏طرح نو، 1372.‏

‏مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)(تنظیم و گردآورنده)؛ ‏‏صحیفه امام‏‏؛ 22 ج، چ 1، 1378.‏

‏امام خمینی؛ ‏‏کشف اسرار.‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 301