فهارس
فهرست تفصیلی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

فهرست تفصیلی

فهرست تفصیلی

‏ ‏

عنوانصفحه

‎ ‎

فصل اول: ارتش شاهنشاهی

ویژگیهای ارتش شاهنشاهی‏...3‏

‏     ‏حمایت از طاغوت‏...3‏

‏          وفاداری سران ارتش به شاه...3‏

‏          بیگانگان عامل حمایت نظامیان از شاه...3‏

‏          در خدمت طاغوت، در جهت نابودی مملکت...4‏

‏     ‏نداشتن پشتوانۀ مردمی‏...4‏

‏          جدایی از ملت، دلیل تزلزل...4‏

‏          جدایی از ملت، عامل شکست...4‏

‏          نداشتن پشتوانۀ مردمی موجب ناتوانی در مقاومت...5‏

‏     ‏سرکوبگر ملت‏...5‏

‏          هدف قرار دادن قلوب مجاهدین اسلام...5‏

‏          گریختن از جنگ...5‏

‏          عدم کارایی حکومت نظامی...6‏

‏          یاغی گری نظامیان در رژیم سابق...6‏


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 257

‏          ارتش وابسته، ظالم به ملت...7‏

‏          عدم صلاحیت سران ارتش طاغوت...8‏

‏          گشودن آتش به روی ملت...8‏

‏          کشتار مردم توسط لشکر گارد...8‏

‏          ایجاد رعب برای سرکوب ملت...9‏

‏          ترس از مردم...9‏

‏          ارتش طاغوت، سرکوبگر ملت...10‏

‏          کشتار مردم...11‏

‏          خشونت با ملت...11‏

‏          مقابله با ملت...12‏

‏          ظلم ارتش به ملت...13‏

‏     ‏بی محتوایی و ترس‏...13‏

‏          نداشتن محتوای نظامی...13‏

‏          بی ایمانی و ترس...13‏

‏          فرار از دشمن...14‏

‏          عدم پشتوانه مردمی، دلیل خوف سران ارتش...15‏

‏          عدم پایداری در برابر دشمن...15‏

‏          ناتوانی در حراست از مرزها...15‏

‏          ناتوانی در حفظ کشور...16‏

‏          نداشتن انگیزۀ مقاومت...17‏

‏          گریز از میدان نبرد...17‏

‏     ‏وابستگی به بیگانگان‏...18‏

‏          تسلط عُمال اسرائیل بر ارتش...18‏

‏          ارتش، مزدور بیگانگان...18‏

‏          ارتش تحت نظر مستشاران خارجی...18‏


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 258

‏          اداره ارتش توسط مستشاران امریکایی...19‏

‏          کثرت مستشاران امریکایی در ارتش...19‏

‏          سران خائن در مسند قدرت...20‏

‏          تسلط بیگانگان بر ارتش...20‏

‏          ارتش غیر مستقل...21‏

‏          عدم استقلال ارتش...21‏

‏          ایجاد پایگاه برای بیگانگان...22‏

‏          ایران، پایگاه نظامی امریکا...22‏

‏          سلطۀ مستشاران خارجی بر ارتش...23‏

‏          اندیشۀ کودتا...23‏

‏          حضور سربازان اسرائیلی در ایران...24‏

‏          لزوم تشکیل ارتش مستقل...25‏

‏          ارتش در قبضۀ مستشاران خارجی...25‏

‏          ایجاد پایگاه برای امریکا...25‏

‏          ارتش در سیطرۀ طاغوت...26‏

‏          وابستگی ارتش...26‏

‏          تربیت ارتش وابسته...26‏

‏          واداشتن ارتش به اطاعت کورکورانه...27‏

‏          وابستگی نظامی به امریکا...27‏

‏          ارتش غیراسلامی...27‏

‏          شکستن غرور ارتش...28‏

‏          ارتش در خدمت بیگانگان...28‏

‏          تحقیر ارتش...29‏

‏          ضعف ایمان در ارتش شاهنشاهی...29‏

‏          مستشاران، مانع رشد ارتش...31‏


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 259

‏          جلوگیری از رشد ارتش...31‏

‏     ‏کودتاگری‏...31‏

‏          کودتا نشانۀ وابستگی ارتش...31‏

‏          کودتا بازدارندۀ مردم نیست...32‏

‏          کودتا همان دولت نظامی است...32‏

‏          عدم موفقیت کودتای نظامی...32‏

‏          ناکامی کودتا...33‏

‏          واکنش ملت در برابر کودتای نظامی...33‏

‏          حفظ آمادگی و هوشیاری در برابر کودتا...34‏

‏          شکست کودتا به ارادۀ خداوند...34‏

‏          نافرجامی کودتا در ایران...35‏

‏          کودتا علیه ملت ممکن نیست...36‏

‏دعوت به کسب استقلال و پیوستن به مردم...37‏

‏          دعوت ارتش به نجات اسلام...37‏

‏          مخالفت با تضعیف اسلام و قرآن...38‏

‏          دعوت ارتش به خروج از سلطۀ مستشاران...38‏

‏          تلاش ارتش برای استقلال کشور...38‏

‏          نفی ایجاد پایگاه نظامی برای دشمن...39‏

‏          نجات از ننگ اسارت اجانب...39‏

‏          نفی ذلت و سرسپردگی...39‏

‏          صحیح نبودن قَسم برای حفظ طاغوت...39‏

‏          خروج از سیطرۀ حاکمیت مستشاران امریکایی...40‏

‏          پرهیز از قتل عام مردم...40‏

‏          نفی حمایت طاغوت...41‏

‏          تأکید بر پیوستن به مردم...42‏


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 260

‏          دعوت برای نجات از شر شاه...42‏

‏          بازگشت به آغوش ملت...43‏

‏          همراهی بدنۀ ارتش با ملت...44‏

‏          مخالفت با حضور مستشاران امریکایی...44‏

‏          ارتش تحت فرمان اجانب...45‏

‏          نفی خدمت برای طاغوت...45‏

‏          خروج از اسارت طاغوت...46‏

‏          تأیید پیوستن ارتش به ملت...46‏

‏          بیداری نظامیان...47‏

‏          پیوستن ارتش به انقلاب و مردم...47‏

‏          ارتش به ملت می پیوندد...48‏

‏          پرهیز از اطاعت طاغوت...48‏

‏          نارضایتی بدنۀ ارتش از سلطۀ طاغوت...48‏

‏          دعوت برای پیوستن به ملت...49‏

‏          آگاهی بخشی و جذب نظامیان توسط مردم...50‏

‏          ارتش، شاه را نمی خواهد...51‏

‏          ارتش مستقل در خدمت کشور...51‏

‏          سرآغاز بیداری ارتش و پیوستن به مردم...52‏

‏          افسران به ملت می پیوندند...52‏

‏          آگاهی ارتش و پیوستن به مردم...53‏

‏          فرمان پیوستن به ملت...53‏

‏          روی آوردن افسران جوان به ملت...54‏

‏          پرهیز از مقابلۀ خصمانه با ملت...55‏

‏          رها کردن شاه و پیوستن به ملت...55‏

‏          همراهی اکثریت ارتش با ملت...56‏


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 261

‏          پرهیز از احتکار سوخت توسط ارتش...56‏

‏          مخالفت ملت با کودتا...57‏

‏          ارتش دیر یا زود به ملت می پیوندد...57‏

‏          ارتش به ملت خواهد پیوست...57‏

‏          ویژگی ارتش مستقل...57‏

‏          جلوگیری ارتشیان از کودتا...58‏

‏          هوشیاری در برابر توطئه های دشمنان...58‏

‏          ارتش ملت، نه ارتش شاه...59‏

‏          ارتش، متعلق به ملت است...60‏

‏          پیوستن به ملت و کمک به اسلام...60‏

‏          پیوستن ارتش به ملت...60‏

‏          جلوگیری از نابودی اموال ملت...60‏

‏          پیوند با ملت و پرهیز از طاغوت...61‏

‏          لزوم بازگشت به آغوش ملت...61‏

‏          رهایی ارتش از سلطۀ اجانب...62‏

‏          برطرف کردن موانع استقلال ارتش...63‏

‏          تأکید بر استقلال ارتش...63‏

‏          لزوم پیوستن به صفوف مردم...64‏

‏          لزوم حمایت ارتش از ملت و دولت موقت...65‏

‏          دعوت ارتش به استقلال...66‏

‏          صلاح ارتش در پیوستن به مردم...66‏

‏          دعوت ارتش به حمایت از دولت موقت...67‏

‏          آرامش کشور در پیوستن ارتش به مردم...67‏

‏          اعلام حمایت امام از ارتش...68‏

‏          پیوستن ارتش به ملت...68‏


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 262

‏          ارتش مستقل متعلق به ملت...69‏

‏          ملت، خواهان ارتش مستقل...69‏

‏          عدم دخالت ارتش در امور سیاسی...70‏

‏          عدم صحت قسم برای حفظ طاغوت...70‏

‏          بازگشت قوای مسلح به پایگاههای خود...71‏

‏          قدردانی از زحمات ارتش...71‏

‏          عفو عمومی ارتشیها...71‏

‏          ایجاد اطمینان و آرامش در ارتشیان...72‏

‏          محبت متقابل ارتش و مردم...73‏

‏          جدایی ارتش از ملت، علت همۀ شکستها...73‏

‏          استقلال ارتش، تحفۀ انقلاب...73‏

‏          پیوستن ارتش به صفوف ملت...74‏

‏لزوم پاکسازی ارتش...74‏

‏          لزوم تصفیۀ ارتش...74‏

‏          تصفیۀ اقلیت خائن ارتش...75‏

‏          نفرت بدنۀ ارتش از سران...75‏

‏          تصفیۀ فاسدین از ارتش...75‏

‏          به کارگیری افراد شرافتمند...76‏

‏          عفو عمومی...76‏

‏          رعایت موازین در برخوردها...77‏

‏          تصفیۀ ارتش، لازمۀ استقلال کشور...77‏

‏          تلاش نظامیان برای اصلاح ارتش...77‏

‏          پاکسازی ارتش از عناصر فاسد...78‏

‏          حذف اخلالگران از ارتش...78‏

‏          طرد عناصر ناسالم از ارتش...79‏


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 263

‏          لزوم پاکسازی ارتش به دست ارتشیان...79‏

‏          رسیدگی به وضع بازماندگان کودتای نافرجام نوژه...80‏

‏          پاکسازی ارتش از مستشاران...81‏

‎ ‎

فصل دوم: ارتش جمهوری اسلامی

لزوم حفظ ارتش‏...85‏

‏          ضرورت ایجاد ارتش قوی و خدمتگزار...85‏

‏          ضرورت حفظ احترام ارتش...85‏

‏          ضرورت بقای ارتش...85‏

‏          حمایت از ارتش ایران...86‏

‏          جایگاه ارتش در اسلام...86‏

‏          ارتش، یکی از ارکان کشور...87‏

‏          ارتش در خدمت کشور...87‏

‏          ارتش پایدار است...88‏

‏          همراهی ملت با ارتش...88‏

‏بزرگداشت روز ارتش...89‏

‏          ضرورت بزرگداشت روز ارتش...89‏

‏          روز بازگشت ارتش از طاغوت به الله ...89‏

‏          تبریک روز 29 فروردین به ملت و ارتش···90‏

‏          روز ارتش، روز مردم است...90‏

‏ویژگیهای معنوی نظامیان اسلام...91‏

     مردمی بودن نظامیان اسلام...91

‏          زندگی در سطح پایینتر از مردم...91‏

‏          ارتش، پناهگاه ملت...92‏

‏          محبت به مردم...93‏


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 264

‏          خشونت با دشمن، رحمت بر مردم...93‏

‏          رأفت با مردم...94‏

‏          جلوۀ ایمان در ارتش اسلام...94‏

‏          ارتش اسلام، ارتش هدایت...95‏

‏          معنویت در ارتش اسلام...95‏

     توجه به معنویات...96

‏          عمل به فرایض و عبادات...96‏

‏          توجه به اسلام...96‏

‏          ایمان و فداکاری...96‏

‏          رعایت حدود الهی...97‏

‏          اسلام، حلقه پیوند ارتش و مردم...97‏

‏          توکل بر خدا، عامل پیروزی...98‏

‏          پایبندی به احکام اسلام...98‏

‏          استعانت از خداوند...98‏

‏          ارتش اسلامی نجات دهندۀ کشور...99‏

‏          ساده زیستی ارتشیان...99‏

‏          ارتش، حافظ اسلام...99‏

     همراهی با ملت...100

‏          ضرورت حفظ محبت و همدلی...100‏

‏          رحمت بر ملت، خشونت با دشمن...100‏

‏          همراهی با ملت...101‏

‏          شدت عمل با دشمن، رأفت با خودیها...102‏

‏          حفظ وحدت با ملت...102‏

‏          اتکال ارتش به ملت...103‏

‏          همبستگی ارتش و ملت...103‏


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 265

‏          همدلی در میان ارتشیان...103‏

     برخورداری از حمایت مردم...104

‏          استقلال با اتکا به ملت...104‏

‏          ضرورت تفاهم ارتش با مردم...104‏

‏          ملت پناهگاه ارتش...105‏

‏          فداکاری ارتش و پشتیبانی ملت...105‏

‏          سرافرازی ارتش...105‏

     شهادت طلبی...105

‏          روحیۀ شهادت طلبی...106‏

‏          شهادت طلبی، عامل پیروزی...106‏

‏          عشق به شهادت...106‏

‏          شهادت طلبی عامل همۀ پیروزیها...107‏

     علم و تعهد...107

‏          تعهد به اسلام...107‏

‏          حضور در دو سنگر علم و جهاد...108‏

‏          همراهی علم و عمل...108‏

     استقلال...109

‏          عدم وابستگی به امریکا...109‏

‏          کوتاه کردن دست مستشاران امریکایی...109‏

‏          کسب عزت با تحمل سختیها...109‏

‎ ‎

فصل سوم: اهداف و مأموریتها

حفظ اسلام و کشور...113

‏          ارتش، حافظ منافع ملت...113‏

‏          نگهبان ملت و کشور...113‏


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 266

‏          تجهیز نیروهای سپاه...113‏

‏          جذب و هدایت دلهای مردم...114‏

‏          جلب قلوب مردم...114‏

‏          حفظ روحیۀ برادری...114‏

‏          حفظ اسلام عبادت است...115‏

‏مبارزه با ضد انقلاب و اشرار...115‏

‏          مبارزه با ریشه های فاسد اجانب...115‏

‏          مبارزه با شرارت اشرار...116‏

‏          ضرورت سرکوب اشرار...116‏

‏          تجهیز پاسداران و سرکوب اشرار...116‏

‏          فرمان سرکوب اشرار...117‏

‏          پاکسازی کردستان از اشرار...117‏

‏          جدیت در پاکسازی اشرار...117‏

‏حراست از مرزها و غلبه بر دشمن...118‏

‏          حفظ استقلال و آزادی...118‏

‏          نگهبانی از مرزها...118‏

‏          حفظ مرزها...119‏

‏          حفظ مرزها و غلبه بر دشمن...119‏

‏          قطع دست تبهکاران داخلی و خارجی...119‏

‏لزوم سربازگیری...119‏

‏          نظام سربازگیری غیراسلامی...119‏

‏          نظام اختیاری و اجباری در اسلام...121‏

‏          تبلیغات اسلامی در جذب نیرو...124‏

‏          خدمت سربازی...126‏

‏          توجه به نظام وظیفه...126‏


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 267

فصل چهارم: نظم و سازمان در ارتش

ضرورت وجود نظم و سلسله مراتب...131

‏          نظم و سلسله مراتب عامل حفظ کشور...131‏

‏          لزوم حفظ نظم و سلسله مراتب...132‏

‏          ضرورت ضابطه مند بودن ارتش...132‏

‏          مفهوم اطاعت در جامعۀ توحیدی...132‏

‏          برداشت غلط از جامعۀ توحیدی...133‏

‏          حفظ سلسله مراتب، اساس نظام...134‏

‏          بی نظمی، اساس پوسیدگی نظام...134‏

‏          عدم آگاهی صحیح از سلسله مراتب...135‏

‏          نظم، عین جامعۀ توحیدی است...135‏

‏          نظم، ضرورت جامعه است...136‏

‏          لزوم اطاعت از مافوق...137‏

‏          آشفتگی عامل تضعیف توان دفاعی...137‏

‏مفهوم سلسله مراتب...138‏

‏          عطوفت رؤسا و اطاعت سربازان...138‏

‏          لزوم اطاعت، نفی ظلم...138‏

‏          محبت مافوق و اطاعت زیردست...139‏

‏          بی نظمی عامل هرج و مرج...140‏

‏          مفهوم نظام شیطانی...140‏

‏          اطاعت از مافوق حکم اسلام است...141‏

‏وظایف سازمانی...141‏

     نظم و اطاعت پذیری...141

‏          اطاعت از مافوق...141‏

‏          حفظ نظم و سلسله مراتب...141‏


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 268

‏          عدم حفظ سلسله مراتب، موجب ضعف ارتش...142‏

‏          جدیت در اطاعت...142‏

‏          حفظ سلسله مراتب...142‏

‏          مفهوم بی نظمی...143‏

‏          برادری و اطاعت پذیری...143‏

‏          رعایت ضوابط و مقررات...143‏

‏          اطاعت از فرماندهی کل قوا...143‏

‏          لزوم هماهنگی و نظم...144‏

‏          انسجام و نظم، عامل قدرت...144‏

‏          حفظ نظم و انسجام...144‏

‏          غلبۀ نظم بر بی نظمی...144‏

‏          بی نظمی عامل تخلف از قانون...145‏

     رعایت اخلاق در رفتار سازمانی...145

‏          محبت مافوق و اطاعت زیردستان...145‏

‏          آرامش محیط در اجرای وظایف...145‏

‏          ضرورت توجه به وظایف...146‏

‏          ضرورت محبت و اطاعت...146‏

‏          احساس برادری و محبت...146‏

‏          رفتار اسلامی با زیردستان...147‏

‏          انجام وظایف سازمانی...147‏

‏          تأثیر ادب اسلامی در ارتش...148‏

‏          حفظ برادری و سلسله مراتب...148‏

‏          تبلیغ و ارشاد در ارتش...148‏

‏          حفظ وحدت و هماهنگی...148‏

‏          عدم تحقیر زیردستان...149‏


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 269

‏          خدمت سربازی، فرصتی برای تربیت...149‏

‏انطباق با موازین اسلام...149‏

‏          پرهیز از غرور...149‏

‏          اسلامی شدن مراکز و پادگانهای ارتش...150‏

‏          اسلامی شدن ظاهر و باطن...151‏

‏          تأکید بر اسلامی شدن ارتش...151‏

‏          جلب رضایت امام زمان(عج)...152‏

‏          تلاش برای کسب رضایت خدا...152‏

‏          تأثیر مکتبی شدن ارتش...153‏

‏          لزوم حفظ شعائر اسلامی...153‏

‏          پرهیز از اشتباه...154‏

‏          تقویت ایمان در ارتش...154‏

‏          تقویت روح اسلامی در ارتش...155‏

‏          فراگیری مبانی عقیدتی...155‏

‏          ارتش در معرض امتحان قدرت...156‏

‏اخلاق فرماندهان...157‏

     سرداران صدراسلام...157

‏          معنویت فرماندهان صدر اسلام...157‏

‏          معاشرت فرماندهان با مردم...157‏

‏          تحمل سختی و مشقت...158‏

‏          سرداران، اساتید اخلاق...159‏

     سرداران جمهوری اسلامی...159

‏          پرهیز از دیکتاتوری...159‏

‏          پرهیز از حب مقام...160‏

‏          تفاوت فرماندهان ارتش با گذشته...161‏


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 270

‏          رفتار انسانی فرماندهان...162‏

‏          تحقیر نکردن پرسنل...162‏

‏هماهنگی و وحدت عمل...163‏

‏          رفتار برادرانه...163‏

‏          حفظ وحدت کلمه...163‏

‏          هماهنگی با سایر نیروها...163‏

‏          انسجام و برادری...163‏

‏          لزوم هماهنگی و تفاهم...164‏

‏          حفظ انسجام در راه هدف...164‏

‏          وحدت برای حفظ اسلام و کشور...164‏

‎ ‎

فصل پنجم: ارتش و مردم

حمایت ملت از ارتش...167

‏          حمایت مردم از سربازان و افسران...167‏

‏          تفاوت افسران شریف با خائنان...167‏

‏          همکاری ملت در جلوگیری از چپاول ادوات نظامی...168‏

‏          ضرورت حمایت مردم از ارتش...168‏

‏          حمایت از نیروهای انتظامی و نظامی...168‏

‏          پرهیز از تعرض به ارتش...169‏

‏          خودداری از حمله به پادگانها...169‏

‏          حمایت ارتش از سوی ملت...170‏

‏          حفظ وحدت ارتش و ملت...170‏

‏          پرهیز از تفرقه...170‏

‏          اعلام حمایت ملت از ارتش...170‏

‏          پرهیز از مخالفت با ارتش...171‏


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 271

‏          لزوم پشتیبانی ملت از ارتش اسلامی...171‏

‏          حفظ وحدت اقشار مختلف...172‏

‏          عدم تعرض به بی گناهان...172‏

‏          ارتش، برادر ملت...173‏

‏          ابراز محبت ملت به ارتش...173‏

‏          دوستی ملت و ارتش...174‏

‏          ملت پشتیبان قدرتمند ارتش...174‏

‏          پشتیبانی سی میلیونی...174‏

‏          علاقۀ ملت به ارتش...175‏

‏          همراهی ملت با ارتش...175‏

‏          ضرورت حفظ حمایت مردم...175‏

‏          قلوب ملت همراه ارتش...176‏

‏          ملت، همراه و پشتیبان ارتش...177‏

‏          وحدت بی نظیر ارتش و ملت...178‏

‏          بی توجهی به تفرقه افکنیها...178‏

‏          پشتیبانی بی نظیر مردم...179‏

‏          تقدیر از زحمات ارتش...179‏

‏          بی توجهی به وسوسه های شیطانی...179‏

‏          پایبندی به اسلام، شرط حمایت ملت...180‏

‏          هراس دشمن از وحدت ملت و ارتش...181‏

‏          همگامی ملت و دولت با ارتش...182‏

‏          وحدت، رمز پیروزی...182‏

‏          روز ارتش، روز مردم...182‏

‏          عقیده و ایثار مبنای حمایت از ارتش...183‏

‏          ارتش، رکن کشور...183‏


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 272

‏          ارتش مردمی...183‏

‏          وحدت ارتش و ملت، ضامن پیروزی...184‏

‏پشتیبانی ارتش از ملت...184‏

‏          رفتار برادرانۀ نظامیان با ملت...184‏

‏          ارتش در خدمت ملت...185‏

‏          حکومت عدل و محبت نظامیان...185‏

‏          عدم جدایی ارتش از ملت...185‏

‏          پیوستن ارتشیان پاک به ملت...186‏

‏          برادری ارتش و ملت...186‏

‏          اعتصام به ریسمان الهی، رمز موفقیت...186‏

‏          خدمت به ملت از سیرۀ اسلام است...187‏

‏          ارتش در قلب ملت...188‏

‏          پرهیز ارتش و ملت از تفرقه...189‏

‏          ملت، حافظ نیروی نظامی و انتظامی...190‏

‏          عمل به وظایف برای آرامش ملت...190‏

‏          ضرورت جلب محبت مردم...191‏

‏          اتصال به اسلام و ملت...191‏

‏          ارتش، نگهبان ملت و کشور...192‏

‏          بازگشت به آغوش ملت...192‏

‏          خدمتگزاری به ملت...193‏

‏          پیوند برادری...193‏

‏          ضرورت پشتیبانی از ملت...194‏

‏          الگویی برای مستضعفان جهان...194‏

‏          استقامت در راه هدف...195‏


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 273

فصل ششم: نقش ارتش در پشتیبانی از جمهوری اسلامی

حمایت از انقلاب...199

‏          نقش نیروی هوایی در انقلاب...199‏

‏          پیشگام در پیوستن به انقلاب...200‏

‏          خدمت نیروی هوایی به اسلام...200‏

‏مشارکت در امنیت کشور...201‏

‏          عدم تعرض به ارتش...201‏

‏          لزوم حضور ارتش برای امنیت کردستان...201‏

‏          تلاش برای ایجاد امنیت در کردستان...202‏

‏          قدردانی از فداکاری در کردستان...202‏

‏          برقراری امنیت در کردستان...203‏

‏شرکت در جنگ تحمیلی...203‏

     متوقف کردن دشمن...203

‏          ایستادگی در برابر دشمن...203‏

‏          خدمت در زیر آتش دشمن...203‏

‏          جانفشانی در جبهه ها...203‏

‏          حضور قهرمانانه ارتش در مرزها...204‏

     تاخت بر دشمن...204

‏          حملۀ شجاعانه به مراکز نظامی عراقی...204‏

‏          اهمیت عملیات بزرگ «اِچ 3»···205‏

‏          ضرورت تقویت روحیۀ نظامی...205‏

‏          اهمیت پیوستن ارتش به ملت...206‏

‏          استعانت از امدادهای غیبی...206‏

‏          مقابله با تجاوز دشمن بعثی...207‏

‏          نیروی هوایی و درس عبرت به دشمن...207‏


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 274

‏          مقاومت و ایثار نیروی هوایی و دریایی...208‏

‏رشد و خودکفایی...208‏

‏          انزوا، عامل رشد و خلاقیت...209‏

‏          افزایش اعتماد به نفس...209‏

‏          اعتماد به خدا و اتکال به نفس...210‏

‏          رشد مهارتهای تخصصی...210‏

‎ ‎

فصل هفتم: رهنمودها و هشدارها

پرهیز از دسته بندیهای سیاسی و نفوذ گروهها...213

‏          عدم دخالت ارتش در سیاست...213‏

‏          ممانعت از نفوذ مسائل سیاسی در ارتش...214‏

‏          اخراج عناصر نامطلوب از ارتش...215‏

‏          عدم ورود در احزاب سیاسی...216‏

‏          مقابله با تفرقه افکنان...217‏

‏          طرد عناصر حزبی از ارتش...217‏

‏هوشیاری در برابر توطئه های عوامل استکبار...217‏

‏          جلوگیری از سرقت تسلیحات ارتش...217‏

‏          مقابله با تضعیف ارتش...217‏

‏          عدم دخالت عناصر غیر ارتشی در ارتش...218‏

‏          بیداری در برابر تفرقه افکنی دشمن...218‏

‏          جلوگیری از عوامل توطئه گر...219‏

‏          مبارزه با عناصر تحریک کننده...219‏

‏          تفرقه اندازی ضدانقلاب...219‏

‏          لزوم تصفیۀ ارتش از افراد فاسد...220‏

‏          مقابله با توطئه انحلال ارتش...220‏


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 275

‏          مقابله با تفرقه افکنان...222‏

‏          توطئه ایجاد هرج و مرج...223‏

‏          توطئه علیه نظم و سلسله مراتب...224‏

‏          ضرورت وجود نظم و سلسله مراتب...224‏

‏          توطئه برای برهم زدن نظم و انسجام...225‏

‏          وسوسۀ جوانان برای بی نظمی...226‏

‏          لزوم هوشیاری در برابر توطئه ها...227‏

‏          حذف ارتش به بهانۀ جامعۀ توحیدی...228‏

‏          بی نظمی در ارتش، نقشۀ دشمن...228‏

‏          هوشیاری ارتش در برابر توطئه ها...229‏

‏          خنثی سازی کودتای نوژه...229‏

‏          تلاش دشمن برای تضعیف ارتش...230‏

‏          توطئه برای جدایی ارتش از ملت...230‏

‏          شیاطین به دنبال تفرقۀ ارتش و ملت...230‏

‏          نقشۀ دشمن برای حذف ارتش...231‏

‏          توطئه سرکوب ارتش...232‏

‏          جلوگیری از تهمت و افترا...232‏

‏          مقابله با عوامل تفرقه انگیز...233‏

‏          نقشۀ دشمن برای ایجاد یأس در ارتش...234‏

‏          تلاش دشمن برای مأیوس کردن ارتش...234‏

‏          انجمنهای اسلامی و ارتش...235‏

‏          پرهیز از گرایش به چپ و راست...236‏

‏          هوشیاری در برابر جریانات ضدانقلاب...237‏

‏          توطئه انحلال ارتش...238‏

‏          توطئۀ مأیوس کردن ارتش...239‏


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 276

‏          افتخارات تاریخی ارتش در برابر توطئه ها...239‏

‎ ‎

فصل هشتم: فرامین و انتصابات

‏          فرمان ورود به شهر پاوه...243‏

‏          انتصاب تیمسار شادمهر...244‏

‏          هشدار به دادگاههای ارتش...244‏

‏          تعطیلی دادگاههای نظامی در شرایط اضطراری...245‏

‏          مسلح کردن رزمندگان و پرهیز از مسامحه...245‏

‏          انتصاب حجت الاسلام صفایی...245‏

‏          انتصاب تیمسار فلاحی...246‏

‏          پیام تقدیر از پیروزیهای رزمندگان ارتش...246‏

‏          انتصاب سرهنگ فکوری...247‏

‏          انتصاب سرهنگ صیاد شیرازی...248‏

‏          انتصاب تیمسار ظهیرنژاد...248‏

‏          تفویض اختیار به تیمسار ظهیرنژاد...248‏

‏          انتصاب ناخدا یکم اسفندیار حسینی...249‏

‏          انتصاب سرهنگ هوشنگ صدیق...249‏

‏          انتصاب تیمسار قاسمعلی ظهیرنژاد...250‏

‏          انتصاب سرهنگ سهرابی...250‏

‏          انتصاب ناخدا یکم محمدحسین ملک زادگان...251‏

‏          انتصاب سرهنگ حسنی سعدی...251‏

‏          انتصاب سرهنگ منصور ستاری...252‏

‏          ترفیع ده تن از افسران ارتش...252‏

‏          متن حکم امام خمینی به تیمسار سهرابی...252‏

‏          انتصاب سرهنگ شهبازی...252‏


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 277

‎ ‎

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 278