کتاب حج
طواف
نماز طواف
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نماز طواف

عمره تمتع

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نماز طواف

نماز طواف

[سؤال 5793]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2155

‏6. حقیر در اولین طواف، نماز آن را پشت مقام به علت کثرت جمعیت و شلوغ‏‎ ‎‏بودن، دورتر از مقام خواندم. البته در اولین مکان مناسب شروع به خواندن نمودم. اما‏‎ ‎‏بعد از اتمام اعمال حج شک دارم آیا این نماز از نظر فاصله اشکال داشته یا خیر؟‏

بسمه تعالی، در فرض مسأله اشکال ندارد.

[سؤال 5794]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2826

‏14. نماز خواندن پشت مقام تا آخر دایره مسجد الحرام گاهی به واسطه کثرت‏‎ ‎‏جمعیت نه تنها مشکل است بلکه گاهی هم مورد طعن و اهانت است که غالباً به‏‎ ‎‏ایرانی ها حمله زبانی می شود و می گویند حرام است و طریق طواف را سد کرده اید آیا‏‎ ‎‏مع ذلک اگر کسی بخواهد نماز بخواند باطل نیست و نباید چنین نماز اعاده شود؟‏

بسمه تعالی، باید نماز طواف در مکان مزبور باشد و صحیح است و با وجود مزاحمت می توانند با فاصله پشت مقام نماز کنند و صحیح است.

[سؤال 5795]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2792

‏3. بر اثر زیادی حجاج محترم، در اغلب اوقات بلکه می شود گفت در تمام اوقات‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 137

‏طواف، آن ها از پشت مقام طواف می کنند و چون نماز طواف باید در پشت مقام یا‏‎ ‎‏یکی از دو طرف آن خوانده شود، بعضی از حجاج محترم ایرانی برای نماز دور یک‏‎ ‎‏نفر حلقه وار جمع می شوند که بتواند آن شخص نماز طواف را بخواند. این عمل‏‎ ‎‏انعکاس خوبی در میان برادران اهل سنت ندارد و مزاحم طواف آن ها می باشد. گاهی‏‎ ‎‏هم با کمال ناراحتی می گویند: حرام، حرام. آیا با این وضع نماز صحیح است یا وظیفه‏‎ ‎‏دارند بروند عقب تر؟ البته با مراعات الاقرب فالاقرب که مزاحم دیگران نباشند که‏‎ ‎‏باعث توهین به حجاج محترم شیعه باشد. از مقام شامخ رهبر عظیم الشأن تقاضا دارم‏‎ ‎‏حکم الله‌ را بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، نماز صحیح است؛ ولی در صورت مزاحمت طوری عمل کنند که مانع طواف دیگران نشوند.

[سؤال 5796]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2764

‏4. می گویند نماز طواف را باید پشت مقام ابراهیم خواند و این هم باز مشکل‏‎ ‎‏است. آیا جایز است، هر مکانی که ممکن باشد نماز طواف را بخوانند؟‏

بسمه تعالی، در حال اختیار جایز نیست و در صورت عدم امکان تفصیلی است. در مناسک ذکر شده است.

[سؤال 5797]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1622

‏9. نماز طواف واجب را با کثرت طواف کنندگان و نمازگزاران اطراف مقام، کجا‏‎ ‎‏باید خواند؟‏

بسمه تعالی، پشت مقام و اگر نشد در یکی از دو جانب، به تفصیلی که در مناسک ذکر شده است.

[سؤال 5798]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2826

‏8. آیا در صورت ازدحام که نشود پشت مقام یا احد جانبین آن نماز طواف خواند‏‎ ‎‏تا حدود منبر، و نماز در قسمت راست یا چپ منبر خوانده شد باز هم اعادۀ نماز در‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 138

‏مقام در صورت امکان همان روز یا روزهای دیگر لازم است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، تا وقت سعی ضیق نشده احوط اعاده است.

[سؤال 5799]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2753

‏4. همچنان که اطلاع دارید، خلف مقام ابراهیم از بس جمعیت زیاد است، ممکن‏‎ ‎‏نیست که زن، پشت سر مرد قرار گیرد؛ و لذا یا محاذی است یا جلو یا عقب. نماز‏‎ ‎‏صحیح است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد.

[سؤال 5800]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2772

‏2. بعضی از معلولین با خود کیسه بول دارند ـ چون با حرکت بدن بول از آن ها‏‎ ‎‏خارج می شود ـ این ها در طواف و نماز چه باید بکنند؟‏

بسمه تعالی، به وظیفۀ سلس البول عمل کند؛ یعنی قبل از نماز وضو بگیرند و آنچه در حال نماز بول بیاید ضرر ندارد و حکم طواف نیز همین طور است.

[سؤال 5801]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2772

‏3. بعضی از معلولین که طهارت از حدث اصغر برای آن ها ممکن نیست؛ چون قوۀ‏‎ ‎‏ماسکه را از دست داده اند چه کنند؟‏

بسمه تعالی، مضر به صحت طواف و نماز نیست، در صورتی که به وظیفۀ مسلوس با مبطون که در رساله ذکر شده عمل کنند.

[سؤال 5802]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2754

‏13. کسی که نماز طواف او غلط است و می خواهد به جماعت بخواند آیا اقتدا به‏‎ ‎‏نماز یومیه کافی است یا باید نماز امام هم نماز طواف واجب باشد.‏

بسمه تعالی، مشروعیت جماعت در نماز طواف محل اشکال است.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 139

[سؤال 5803]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2764

‏17. کسانی که در نمازشان غلط دارند نماز طواف عمره و حج و طواف نساء را به‏‎ ‎‏جماعت بخوانند کفایت می کند یا باید نایب بگیرند و در صورتی که نایب بگیرند‏‎ ‎‏خودشان هم باید فرادا بخوانند یا نه و نماز طواف را باید آهسته بخوانند یا بلند؟‏

بسمه تعالی، باید خودشان فرادا بخوانند و مخیرند بین جهر و اخفات.

[سؤال 5804]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2793

‏9. شخصی پس از اعمال حج واجب و مراجعت به وطن متوجه شده است که‏‎ ‎‏قرائت نمازش صحیح نبوده، تکلیف حجش چه می شود؟‏

بسمه تعالی، در فرض مذکور چیزی بر او نیست.

[سؤال 5805]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2769

‏8. کسی که ما می دانیم نماز طوافش درست نیست، آیا می توانیم بعد از طواف نساء‏‎ ‎‏و نمازش، به او دختر بدهیم یا برایش عقد بخوانیم یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر خودش نمازش را صحیح می دانسته، همان نماز کافی است و ازدواج او مانع ندارد.

[سؤال 5806]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2496

‏4. آیا کسی که در مکۀ معظمه، برای خواندن نماز طواف نساء خودش، با قرائت‏‎ ‎‏کامل، نماز طواف نساء را بخواند، احتیاج به نیابت هم دارد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، باید خودش بخواند و نیابت کافی نیست.

[سؤال 5807]‏ ‏ ‏ 2806‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک رهبر انقلاب اسلامی ایران، حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی،‏‎ ‎‏دام ظله العالی‏

‏محترماً؛ به عرض مبارک می رسد: پیرو اعلامیه ای که در ایام حج تمتع سال جاری‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 140

‏مرقوم فرموده بودید مبنی بر این که حجاج محترم در مکه معظمه صلات طواف کعبه و‏‎ ‎‏صلات طواف النساء را خودشان می توانند به جا بیاورند؛ آیا حضرت عالی در عمرۀ‏‎ ‎‏مفرده هم اجازه می فرمایید که صلات طواف کعبه و صلاة النساء را خودشان بخوانند؟‏

‏خداوند بر طول عمر شما بیفزاید. ‏

بسمه تعالی، باید خودشان به جا آورند.

[سؤال 5808]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2754

‏3. شخصی خصوص نماز طواف را فراموش کرد و بعد از تقصیر متوجه شد، آیا‏‎ ‎‏باید با لباس به جا آورد یا لازم نیست؟‏

بسمه تعالی، لازم نیست.

[سؤال 5809]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2827

‏4. عمدۀ ازدحام در مقام حضرت ابراهیم، از کسانی است که نمازهای طواف‏‎ ‎‏مستحبی را حتماً می خواهند در نزدیکی مقام بخوانند. برای روشن شدن حکم، آیا در‏‎ ‎‏تمام مسجد الحرام می توان نمازهای طواف مستحب را خواند؟ ‏

بسمه تعالی، در هر جای مسجد الحرام جایز است. 

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 141