کتاب حج
احکام حج
فاصله بین دو عمره
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فاصله بین دو عمره

فاصله بین دو عمره

[سؤال 5640]‏ ‏ ‏ 2753‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر رهبر شیعیان جهان، حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دامت برکاته‏

‏1. حاجی یک عمرۀ مفرده برای خود و یک عمرۀ مفرده برای دیگری یا دو عمرۀ‏‎ ‎‏مفرده برای دیگری یا آن که یک عمرۀ مفرده برای خود انجام می دهد، و بعد در میقات،‏‎ ‎‏باز محرم می شود برای عمرۀ تمتع یا بعد از اعمال حج تمتع، عمرۀ مفرده انجام‏‎ ‎‏می دهد، درتمام این صور آیا فاصلۀ ده روز یا بیشتر لازم است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر بعد از عمرۀ مفرده یا عمرۀ تمتع، عمرۀ مفرده انجام می دهد، در فاصلۀ کمتر از یک ماه، به قصد رجا به جا آورد.

‏2. امسال مشهور بود که امام می فرمایند: در مسلخِ جنب وادی محسّر، سر تراشیدن جایز نیست. اگر‏‎ ‎‏چنین باشد، کسی که این عمل را انجام داده و بعد از طواف زیارت متوجه شد، چه کند؟ یا اگر در وطن‏‎ ‎‏فهمید، یا نایب بود، تکلیفش چیست؟‏

بسمه تعالی، اگر معلوم شده که در منی حلق نکرده، حلق و اعمال مترتّبه را باید انجام دهد و اگر خودش نمی تواند برود، در محل خودش سر بتراشد و مو را در صورت امکان به منی بفرستد و برای اعمال مترتّبه نایب بگیرد.

‏3. تزریق آمپول در حال احرام اگر خون بیاید، برای تزریق کننده یا محرم که تزریق شده چه صورت‏‎ ‎‏دارد؟‏

بسمه تعالی، اگر نمی دانسته، اشکال ندارد.

‏4. همچنان که اطلاع دارید، خلف مقام ابراهیم از بس جمعیت زیاد است، ممکن نیست که زن، پشت‏‎ ‎‏سر مرد قرار گیرد؛ و لذا یا محاذی است یا جلو یا عقب. نماز صحیح است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد.

‏5. لازم است که قربانی روز عید در منی نر باشد یا اگر نر نباشد، مجزی است؟‏

بسمه تعالی، لازم نیست نر باشد وتفصیل، در مناسک ذکر شده است.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 73

‏6. اگر حمله دار و یا کارگران کاروان حج، برای اجاره کردن منزل و یا بردن اثاثیه به مدینه، به مکه بروند‏‎ ‎‏و در مسجد تنعیم ـ به نیت عمرۀ مفرده ـ محرم شوند و بعد از اعمال عمره، به جدّه و یا به مدینه بروند‏‎ ‎‏و دوباره برای اعمال حج و عمرۀ تمتع، از میقاتگاه (مسجد شجره یا جحفه) محرم شوند، جایز است‏‎ ‎‏یا  خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر از خارج می خواهند به مکه بروند، برای عمرۀ مفرده باید به یکی از مواقیت بروند و از ادنی الحل نمی توانند محرم شوند و بعد از انجام عمرۀ مفرده می توانند از مکه خارج شوند و بعد، عمره و حج تمتع را انجام دهند.

‏7. زنان و پیرمردان و بیماران و کسانی که خوف از مشقت و ازدحام دارند، آیا جایز است شب‏‎ ‎‏دوازدهم، بعد از بیتوته در منی رمی جمرات را شبانه انجام بدهند و به مکۀ معظمه بروند و دیگر به‏‎ ‎‏منی برنگردند یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر عذر دارند از رمی در روز، می توانند شب رمی کنند و به مکه بروند.

‏از خداوند بزرگ، موفقیت و سلامتی شما را آرزومندم.‏

[سؤال 5641]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2764

‏2. افرادی که به مکه می روند بعد از انجام عمرۀ تمتع و قبل از حج تمتع، می توانند‏‎ ‎‏عمرۀ مفرده انجام دهند یا نه؟ و بین دو عمره باید چقدر فاصله بشود؟‏

بسمه تعالی، جایز نیست خروج از مکه بدون احرام به حج، بعد از عمرۀ  تمتع. و بر فرض خروج بدون احرام، صحت عمرۀ مفرده محل اشکال است. و اگر فاصله بین دو عمره کمتر از یک ماه است رجائاً آورده شود.

[سؤال 5642]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2837

‏3. فاصله بین دو عمره چقدر باید باشد؟ آیا می شود کسی بعد از تمام کردن اعمال‏‎ ‎‏حج برود به عمرۀ مفرده برای چند بار؟‏

بسمه تعالی، در فاصلۀ کمتر از یک ماه به قصد رجا به جا آورد.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 74