فصل ششم نمایندگیهای امام (س)
نمایندگی در حج
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

نمایندگی در حج

نمایندگی در حج

‏ ‏

‏ ‏

انتصاب آقایان انواری و محلاتی به سرپرستی حجاج

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ محی الدین انواری و جناب‏‎ ‎‏حجت الاسلام آقای حاج شیخ فضل الله محلاتی ـ دامت افاضاتهما‏

‏چون ایام برگزاری یکی از فرایض بزرگ اسلامی با محتوای عظیم‏‎ ‎‏انسانی، روحانی، سیاسی و اجتماعی یعنی فریضۀ حج بیت الله الحرام‏‎ ‎‏نزدیک است و لازم است در آستانۀ برقراری جمهوری اسلامی با انقلاب‏‎ ‎‏شکوهمند ملت شریف ایران این فریضۀ مقدسه از آثار طاغوت پاکسازی‏‎ ‎‏و به اسلام راستین برگردد، به این جهت، شما را به عنوان سرپرست‏‎ ‎‏حجاج بیت الله الحرام تعیین نموده که با مشورت با مقامات صالحه‏‎ ‎‏هیأتی از افراد صالح و متعهد و با ایمان، انتخاب و با همکاری آنان کلیۀ‏‎ ‎‏امور مربوط به حج را تحت نظارت قرار دهید که ان شاءالله تعالی در‏‎ ‎‏حکومت جمهوری اسلامی این فریضۀ مقدسه با محتوای معنوی خود‏‎ ‎‏تحقق یابد. و لازم است در این موضوع تذکراتی داده شود:‏

‏1ـ لازم است به حضرات آقایان علما و روحانیون محترم کاروانها‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 245

‏تذکر دهید که قبل از حرکت مجالسی تشکیل دهند و حجاج محترم را با‏‎ ‎‏مسائل شرعی و وظایف انسانی آشنا کنند.‏

‏2ـ عموم برادران و خواهران اسلامی باید توجه داشته باشند که یکی‏‎ ‎‏از مهمات فلسفۀ حج، ایجاد تفاهم و تحکیم برادری بین مسلمین است و‏‎ ‎‏بر دانشمندان و معممین لازم است مسائل اساسی سیاسی و اجتماعی‏‎ ‎‏خود را با دیگر برادران در میان گذارند و در رفع آن طرحهایی تهیه کنند‏‎ ‎‏تا آنان در برگشت به کشورهای خود آنها را تحت نظر علما و ارباب نظر‏‎ ‎‏قرار دهند.‏

‏3ـ در این سال که ایران در آستانۀ جمهوری اسلامی است و به واسطۀ‏‎ ‎‏تبلیغات ناروای اجانب ممکن است مسلمین بلاد از عمق نهضت اسلامی‏‎ ‎‏ایران مطلع نباشند، لازم است آقایان علما و خطبا و دانشمندان محترم با‏‎ ‎‏وسایل ممکن این نهضت مقدس را معرفی نمایند و مقصد مسلمانان‏‎ ‎‏ایران را که همان برقراری حکومت اسلامی تحت پرچم اسلام و هدایت‏‎ ‎‏قرآن کریم و پیغمبر مکّرم اسلام است، گوشزد نمایند که برادران اسلامی‏‎ ‎‏ما بدانند ما بجز اسلام و برقراری حکومت عدل اسلامی فکر نمی کنیم.‏

‏4ـ لازم است برادران ایرانی و شیعیان سایر کشورها از اعمال‏‎ ‎‏جاهلانه، که موجب تفرق صفوف مسلمین است احتراز کنند و لازم است‏‎ ‎‏در جماعات اهل سنت حاضر شوند و از انعقاد و تشکیل نماز جماعات در‏‎ ‎‏منازل و گذاشتن بلندگوهای مخالف رویه اجتناب نماید و از افتادن روی‏‎ ‎‏قبور مطهره و کارهایی که گاهی مخالف شرع است جداً اجتناب کنند.‏

‏5ـ نیابت از حیّ برای نماز طواف صحیح نیست، باید هرکس خودش‏‎ ‎‏به هر نحو می تواند نماز بخواند و مجزی است. از گرفتن نایب و مزاحمت‏‎ ‎‏[برای] نمازگزاران اجتناب نمایند.‏

‏6ـ طواف را به نحو متعارف که همۀ حجاج به جا می آورند، به جا آورند‏‎ ‎‏و از کارهایی که اشخاص جاهل می کنند احتراز شود و مطلقاً از کارهایی‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 246

‏که موجب وَهْن‏‎[1]‎‏ مذهب است باید احتراز شود.‏

‏7ـ در وقوفیْن، متابعت از حکم قضات برادران اهل سنت لازم و‏‎ ‎‏مجزی است اگر چه قطع به خلاف داشته باشید.‏

‏8ـ در این سال که به واسطۀ انقلاب اسلامی به برادران و خواهران ما‏‎ ‎‏صدمات و ضررهای بسیار از حکومت طاغوتی رسیده است و بسیاری از‏‎ ‎‏معلولین از حوادث انقلاب احتیاج مبرم به کمک دارند، مقتضی است‏‎ ‎‏کسانی که می خواهند حج استحبابی به جا آورند، هزینۀ آن را صرف در‏‎ ‎‏احتیاج برادران و خواهران خود کنند، که ثواب آن نزد خداوند تعالی‏‎ ‎‏بسیار برحج استحبابی ترجیح دارد. و نیز کسانی که به عنوان سوغات‏‎ ‎‏مصارف ناروا می نمایند یا تشریفات و مهمانیهای خارج از رویه در وقت‏‎ ‎‏برگشت از حج می نمایند، مقتضی است این نحو هزینه ها را صرف‏‎ ‎‏احتیاج برادران و خواهران علیل و مستمند خود نمایند که خداوند تعالی‏‎ ‎‏به آنان اجر و برکت عنایت فرماید. از خداوند تعالی عظمت اسلام و‏‎ ‎‏سعادت ملت مسلمان را خواستار، و موفقیت همگان را در کوشش برای‏‎ ‎‏به ثمر رسیدن نهضت مقدس امید دارم. والسلام علیکم و علی جمیع‏‎ ‎‏المؤمنین و رحمة الله وبرکاته.(279)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏29 / 6 / 58‏

***

‏ ‏

‏ ‏

انتصاب آقای توسلی به سرپرستی حجاج

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏خدمت جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ محمدرضا توسلی محلاتی‏‎ ‎‏ـ دامت افاضاته‏

‏برای هر چه بهتر برپایی فریضۀ عظیم حج و رسیدگی به کلیۀ امور‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 247

‏مربوط به این فریضۀ الهی، و برای هر چه بیشتر اسلامی کردن کاروانها و‏‎ ‎‏آنچه مربوط به ادارۀ آنهاست، جنابعالی را به سمت سرپرست حجاج‏‎ ‎‏بیت الله الحرام تعیین نمودم، تا با همکاری جناب حجت الاسلام آقای‏‎ ‎‏حاج سید علی هاشمی گلپایگانی، و با مشورت مقامات صالحه، هیأتی از‏‎ ‎‏افراد صالح و متعهد و با ایمان انتخاب، و با همکاری آنان کلیۀ امور مربوط‏‎ ‎‏به حج را تحت نظارت قرار دهید. در ضمن، درصورتی که کار امور حج با‏‎ ‎‏یکی از ادارات، از قبیل هلال احمر و غیره، بستگی پیدا کرد، باید‏‎ ‎‏مسئولین منتخب ادارات دولتی با تأیید و تصویب شما بوده باشد. و شما‏‎ ‎‏موظف هستید تا اشخاص مسلمان و متعهد را برای این کار انتخاب‏‎ ‎‏نمایید. امیدوارم محتوای عظیم انسانی، روحانی، سیاسی، اجتماعیِ‏‎ ‎‏حج را به بهترین وجه در نظر داشته، و حجاج عزیز را از بُعد اجتماع‏‎ ‎‏انقلابی سالیانۀ اسلام مطلع گردانید. لازم به تذکر است که تمام آثار‏‎ ‎‏شرک و طاغوت را از مقدمات این سفر بزرگ باید حذف گردد. ان شاءالله ‏‎ ‎‏موفق و مؤید باشید.(280)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

***‏27 / 4 / 59‏

‏ ‏

‏ ‏

انتصاب آقای موسوی خوئینی ها به سرپرستی حجاج

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب حجت الاسلام آقای سید محمد خوئینی ها ـ دامت افاضاته‏

‏با فرا رسیدن ایام حج، این فریضۀ بزرگ عبادی سیاسی و اجتماعی،‏‎ ‎‏که در بین عبادات بزرگ از ویژگیهای خاص برخوردار است و خداوند‏‎ ‎‏تبارک و تعالی مسلمانان جهان را با شرایط خاص دعوت نموده است تا‏‎ ‎‏در ضمن به جا آوردن این فریضۀ بزرگ از اموری که در بلاد مسلمین از‏‎ ‎‏جهات اجتماعی و سیاسی می گذرد مطلع شده و اگر گرفتاریهایی دارند‏‎ ‎‏با یکدیگر در میان گذاشته و حتی الامکان در رفع آن کوشا باشند، و‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 248

‏مع الأسف بسیاری از مسلمانان به واسطۀ کج رویها و یا کج فهمیهای‏‎ ‎‏بعضی عناصر و یا دسیسه های بعض از دست اندرکاران سودجو بعد‏‎ ‎‏سیاسی این عبادت شریف را به طاق نسیان سپرده اند، جنابعالی را به‏‎ ‎‏سمت نمایندۀ خویش و سرپرست حجاج محترم ایران منصوب نمودم،‏‎ ‎‏که با بینش خاص سیاسی که دارید به امور حجاج از ابعاد مختلفه‏‎ ‎‏رسیدگی نموده و برای احیای این سنت بزرگ الهی در خطابه ها و مراسم‏‎ ‎‏دینی مسلمین را به وحدت کلمه و اتحاد مسیر دعوت نموده، و آنان را از‏‎ ‎‏آنچه در لبنان عزیز و ایران مجاهد و افغانستان مظلوم از ستمکاران و‏‎ ‎‏جهانخواران می گذرد مطلع نمایید، و حجاج محترم بلاد را به وظایف‏‎ ‎‏بزرگ خود در مقابله با چپاولگران بین المللی و تجاوزکاران آشنا نمایید.‏‎ ‎‏البته علمای محترمی که در این سفر هستند، چه آنان که با تقاضای‏‎ ‎‏اینجانب مشرف شده اند و چه دیگران، جنابعالی را تأیید می فرمایند. و‏‎ ‎‏حجاج محترم موظفند که به راهنماییهای شما گوش فرا دهند و از‏‎ ‎‏خطوطی که برای آنان ترسیم می نمایید اطاعت نموده و تجاوز ننمایند،‏‎ ‎‏تا ان شاءالله تعالی این فریضۀ عظیم با محتوا و ابعاد متعددش به جا آورده‏‎ ‎‏شود.‏

‏بدیهی است که متصدیان امور که به هر مناسبت کارشان با این‏‎ ‎‏فریضه و با حجاج محترم مرتبط است برای هماهنگ نمودن کارها‏‎ ‎‏موظفند با شما همکاری و از ارشاداتتان استفاده نمایند. امید است‏‎ ‎‏حجاج محترم کشورهای اسلامی در وحدت کلمه کوشا، و از اخوت‏‎ ‎‏ایمانی، که خداوند تعالی بین مسلمین امر فرموده است، غفلت ننمایند؛‏‎ ‎‏و از تفرقه افکنی، که کار شیطان و شیاطین انسی است، احتراز نمایند.‏‎ ‎‏والسلام علی عبادالله الصالحین.(281)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏14 / 5 / 61‏

***


کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 249

انتصاب موقّت آقای کروبی به سرپرستی حجاج

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب حجت الاسلام، آقای حاج شیخ مهدی کروبی ـ دامت افاضاته ‏

‏نظر به اینکه جناب حجت الاسلام آقای موسوی خوئینی ها،‏‎ ‎‏منصوب به دادستانی کل کشور شدند و از تصدی امر حجاج در این سال‏‎ ‎‏معذور می باشند، جنابعالی را به سمت نمایندگی خود و سرپرست‏‎ ‎‏حجاج محترم ایران منصوب می نمایم،تا با توجه به اینکه فریضۀ حج‏‎ ‎‏یکی از بزرگترین فریضه های عبادی ـ سیاسی اسلام و کنگرۀ عظیم حج‏‎ ‎‏در مواقف معظمه از بزرگترین کنگره های جهان اسلام است، حجاج‏‎ ‎‏محترم جهان را دور هم گردآورده، و در مصالح اسلام و مشکلات‏‎ ‎‏مسلمین تبادل آرا نموده، و در حل مشکلات و راه رسیدن به آرمان‏‎ ‎‏مقدس اسلام تصمیمات لازم را اتخاذ نمایید ؛ و راههای اتحاد بین همۀ‏‎ ‎‏طوایف و مذاهب اسلامی را بررسی کنید؛ و در امور سیاسی مشترک بین‏‎ ‎‏همۀ طوایف مشکلاتی را که برای همۀ مسلمین جهان به دست دشمنان‏‎ ‎‏سرسخت اسلام پیش آمده است، که اهمّ آن اختلاف انگیزی بین صفوف‏‎ ‎‏مسلمانان است، را چاره اندیشی بنمایید.‏

‏همان طور که همه می دانیم، در سده های اخیر آتش افروز این معرکۀ‏‎ ‎‏خطرناک قدرتهای جهانخوار شرق و غرب می باشند، که از وحدت بیش‏‎ ‎‏از یک میلیارد مسلمان وحشت دارند، و با تمام قوا، مستقیماً یا به دست‏‎ ‎‏عمال منحرف خود، به این اختلافات دامن می زنند، تا بر مقدرات‏‎ ‎‏مسلمانان جهان مسلط و بر آنها حکومت نموده و ذخایر بی پایان آنان را‏‎ ‎‏چپاول نمایند.ان شاءالله در مقابله با تبلیغات دروغین رسانه های‏‎ ‎‏گروهی، و از آن بدتر آخوندهای درباری که با قلم و بیان علیه جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی بپا خاسته اند، پیروز شوید. در ضمن جنابعالی مکلف می باشید‏‎ ‎‏تا به تمامی درخواستهای اینجانب در متن حکم جناب آقای موسوی‏‎ ‎‏خوئینی ها، مثل تظاهرات بزرگ مکه و مدینه، عمل نمایید. ‏


کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 250

‏امیدوارم با قاطعیتی که از جنابعالی سراغ دارم این امور به بهترین‏‎ ‎‏وجه انجام گردد. از تمامی حجاج محترم و روحانیون عزیز می خواهم تا با‏‎ ‎‏جنابعالی همکاری لازم را بنمایند، واز هر حیث به دستورات جنابعالی‏‎ ‎‏عمل نمایند. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.(282)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏28 / 4 / 64‏

***

‏ ‏

‏ ‏

انتصاب دائمی آقای کروبی

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب حجت الاسلام حاج شیخ مهدی کروبی ـ دامت افاضاته‏

‏با تشکر از حجاج عزیزی که در تمامی صحنه ها حاضر بودند و با‏‎ ‎‏تشکر از عملکرد خوب و زحمات شما و سایر برادران دست اندرکار امر‏‎ ‎‏حج در داخل و خارج، جنابعالی را به عنوان نمایندۀ خویش و سرپرست‏‎ ‎‏حجاج در سالهای آینده منصوب می نمایم، تا به تمام برنامه هایی که در‏‎ ‎‏احکام سالهای گذشته ذکر گردیده بود عمل نمایید. بدیهی است که تمام‏‎ ‎‏مسئولین با شما همکاریهای لازم را خواهند داشت. ان شاءالله موفق و‏‎ ‎‏مؤید باشید. والسلام.(283)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏7 / 7 / 64‏

***

‏ ‏

‏ ‏

اجازه ادامۀ کار آقای کروبی

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ مهدی کروبی ـ دامت افاضاته‏

‏پس از تشکر از مقاومت اسلامی و وصف ناپذیر حجاج مظلوم و‏‎ ‎‏محترم بیت الله الحرام در مقابل هجوم آل سعود، این روسیاهان تاریخ و‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 251

‏عمال چشم و گوش بستۀ امریکای جهانخوار، و نیز تشکر از مقاومت‏‎ ‎‏متعهدانه و شجاعانۀ جنابعالی، که با وجود گرفتاری در چنگال خون آشام‏‎ ‎‏آل سعود با پیامها و مصاحبه های آتشین پرده از روی چهرۀ کریه این‏‎ ‎‏جنایتکاران تاریخ برداشته و کوس رسوایی فراموش ناشدنی امریکای‏‎ ‎‏جنایتکار و عمال خبیث آن را در عالَم به صدا درآوردید، جنابعالی را، که‏‎ ‎‏بحمدالله در صف اول مجاهدان اسلام بوده و هستید، چون سالهای‏‎ ‎‏گذشته به نمایندگی از طرف خود به سرپرستی حجاج بیت الله الحرام‏‎ ‎‏منصوب می نمایم. جنایت تاریخی شکستن احترام حرم امن الهی، که‏‎ ‎‏دل مسلمانان متعهد جهان را آتش زد،‏‎[2]‎‏ چیزی نیست که تا ابد بشود آن‏‎ ‎‏را فراموش کرد و یا ساکت بود.‏

‏در اینجا لازم می دانم که از زحمات تمامی دست اندرکاران و‏‎ ‎‏مسئولین حج و از جناب حجت الاسلام، آقای امام جمارانی ـ دامت‏‎ ‎‏افاضاته ـ که با تعهد و مقاومت خود موجب سرافرازی جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏ایران گردیده اند و باعث شادی روح شهدا شده اند، تشکر کرده و توفیق‏‎ ‎‏هرچه بیشتر همه را در خدمت به اسلام و احکام نورانی آن از خداوند‏‎ ‎‏خواستارم. و برای شهدای گرانقدر مکۀ خونینمان، که با اهدای خون‏‎ ‎‏خود پرچم سرخ توحید، رسالت و امامت، را در آسمان و زمین به اهتزاز‏‎ ‎‏درآوردند، طلب رحمت و مغفرت نموده؛ و برای بازماندگان آنان، که‏‎ ‎‏افتخار بزرگی نصیبشان شده است، صبر و اجر مسئلت می نماید.‏‎ ‎‏والسلام علیکم و رحمة الله .(284)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

***‏18 / 6 / 66‏

 

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 252

  • ) سست شدن.
  • ) اشاره به فاجعۀ قتل عام جمعی از زائران انقلابی ایران و لبنان و پاکستان و... که به جرم شعار علیه امریکا و اسرائیل و سر دادن فریاد برائت، در روز ششم ذی الحجه سال 1366 ه . ش. به دست مأمورین رژیم آل سعود مظلومانه به شهادت رسیدند و دولتهای مدعی «حقوق بشر» به خاطر دشمنی شان با جمهوری اسلامی از کنار این فاجعۀ بزرگ انسانی بی تفاوت گذشتند و بلکه به تأیید و ارسال پیام تبریک برای ملک فهد پرداختند.