فصل پنجم نهادهای دفاعی
شورایعالی دفاع
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

شورایعالی دفاع

شورایعالی دفاع

‏ ‏

‏ ‏

حکم نمایندگی آقای خامنه ای در شورایعالی دفاع

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب حجت الاسلام آقای حاج سید علی خامنه ای ـ دامت افاضاته ‏

‏برای تشکیل شورایعالی دفاع ملی بر مبنای اصل یکصد و دهم قانون‏‎ ‎‏اساسی جمهوری اسلامی ایران جنابعالی به عنوان مشاور از قِبَل‏‎ ‎‏اینجانب منصوب می شوید. و چون ما در وضع استثنایی در این موقع‏‎ ‎‏هستیم، لازم است با کمال دقت و بررسی کامل گزارش جامع و دقیق در‏‎ ‎‏هر هفته از رویدادهای داخلی در ادارات مختلف ارتش برای اینجانب‏‎ ‎‏ارسال دارید.(183)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‏20 / 2 / 59‏

***


کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 180

حکم نمایندگی آقای چمران در شورایعالی دفاع

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب آقای دکتر مصطفی چمران ـ ایّده الله تعالی‏

‏برای تشکیل شورایعالی دفاع ملی بر مبنای اصل یکصد و دهم قانون‏‎ ‎‏اساسی جمهوری اسلامی ایران، جنابعالی به عنوان مشاور از طرف‏‎ ‎‏اینجانب منصوب می شوید. و در این موقع چون در وضع استثنایی‏‎ ‎‏هستیم، لازم است هر هفته با بررسی کامل و با کمال دقت رویدادهای‏‎ ‎‏داخلی ادارات مختلف ارتش را برای اینجانب ارسال دارید.(184)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‏20 / 2 / 59‏

***

‏ ‏

‏ ‏

شرح وظایف و اختیارات شورایعالی دفاع

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏نظر به موقعیت استثنایی دفاع از کشور اسلامی و حساسیت‏‎ ‎‏فوق العادۀ آن، تا موقعی که جنگ افروزان به کار تجاوزگرانۀ خود ادامه‏‎ ‎‏می دهند، مراتب زیر اخطار و مقرر می شود:‏

‏1ـ کلیۀ امور مربوط به جنگ در تحت نظر شورایعالی دفاع به اضافۀ‏‎ ‎‏یک نفر از نمایندگان از قِبل مجلس شورای اسلامی باید اداره شود. و این‏‎ ‎‏شورا موظف است تمام قوای مسلح را هماهنگ نماید. و هیچ گروه یا‏‎ ‎‏شخصی تخلف از اوامر شورای مذکور نباید بکند. و در غیاب آقای‏‎ ‎‏خامنه ای و آقای چمران، دو نفر از نمایندگان که یکی از آنها رئیس‏‎ ‎‏مجلس شورای اسلامی است باید در شورا شرکت نمایند.‏

‏2ـ در ادارۀ مناطق جنگی، کلیۀ نیروها باید از شورای مذکور تبعیت‏‎ ‎‏نمایند؛ و تصمیمات در این باره با شورای مذکور است.‏

‏3ـ تبلیغات مطلقاً ـ چه به وسیلۀ رادیو ـ تلویزیون یا مطبوعات ـ در‏‎ ‎‏تحت نظر شورای مذکور باید اجرا شود. و رسانه های گروهی و مطبوعات‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 181

‏حق پخش مصاحبات یا نطقها و نوشته ها را بدون مراجعه و دستور از‏‎ ‎‏شورای مذکور ندارند.‏

‏4ـ سیاست خارجی مربوط به دفاع با شورای مذکور است، و کسان‏‎ ‎‏دیگر بدون اجازه حق دخالت ندارند.‏

‏5ـ کلیۀ بیانها و نوشته ها و تبلیغات و پخش اعلامیه ها بدون اجازۀ‏‎ ‎‏مستقیم از شورای مذکور جداً ممنوع است.‏

‏6ـ دولت مأمور جلب متخلفین و تحویل به دادگاههای انقلاب است.‏

‏7ـ دادگاهها به جرایم، حسب وضع دفاعی و انقلابی عمل می کنند.‏

‏8ـ شورا موظف است در مناطق جنگی نمایندگانی تعیین نماید که‏‎ ‎‏به وسیلۀ آنها امور انجام گیرد و موجب تأخیر نشود.(185)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‏20 / 7 / 59‏

***

‏ ‏

‏ ‏

حکم نمایندگی آقای هاشمی در شورایعالی دفاع

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ علی اکبر هاشمی رفسنجانی ـ‏‎ ‎‏دامت افاضاته ‏

‏بدینوسیله جنابعالی به سمت نمایندگی از طرف اینجانب در‏‎ ‎‏شورایعالی دفاع منصوب می شوید که ان شاءالله تعالی ضمن انجام‏‎ ‎‏وظایف محوله به ادارات مربوطۀ دیگر نیز رسیدگی و نظارت نمایید.‏‎ ‎‏موفقیت جنابعالی را از خدای تعالی مسئلت دارم.(186)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‏21 / 7 / 60‏

***

‏ ‏


کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 182

حکم نمایندگی آقای ظهیرنژاد در شورایعالی دفاع

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏تیمسار سرتیپ، قاسمعلی ظهیرنژاد ـ ایّده الله تعالی ‏

‏بدین وسیله جنابعالی را به سِمت نمایندگی از طرف خود در‏‎ ‎‏شورایعالی دفاع منصوب می نمایم ان شاءالله تعالی ضمن انجام وظایف‏‎ ‎‏محوله در این شورا، به قسمتهای مختلف ارتش نیز رسیدگی ونظارت‏‎ ‎‏نمایید وگزارشهای مستمر و لازم را به اینجانب ارائه نمایید. موفقیت‏‎ ‎‏جنابعالی را از خداوند متعال مسئلت دارم.(187)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‏1 / 8 / 63‏

***

‏ ‏

 

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 183