فصل پنجم نهادهای دفاعی
فرماندهی کل قوا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

فرماندهی کل قوا

فرماندهی کل قوا[1]

‏ ‏

‏ ‏

فرمان به قوای مسلح در مورد غائله پاوه

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏از اطراف ایران، گروههای مختلف ارتش و پاسداران و مردم غیرتمند‏‎ ‎‏تقاضا کرده اند که من دستور بدهم به سوی پاوه رفته و غائله را ختم کنند.‏‎ ‎‏من از آنان تشکر می کنم؛ و به دولت و ارتش و ژاندارمری اخطار می کنم‏‎ ‎‏اگر با توپها و تانکها و قوای مجهز تا 24 ساعت دیگر حرکت به سوی پاوه‏‎ ‎‏نشود، من همه را مسئول می دانم.‏

‏من به عنوان ریاست کل قوا به رئیس ستاد ارتش دستور می دهم که‏‎ ‎‏فوراً با تجهیز کامل عازم منطقه شوند؛ و به تمام پادگانهای ارتش و‏‎ ‎‏ژاندارمری دستور می دهم که ـ بی انتظارِ دستور دیگر و بدون فوت وقت ـ‏‎ ‎‏با تمام تجهیزات به سوی پاوه حرکت کنند؛ و به دولت دستور می دهم‏‎ ‎‏وسایل حرکت پاسداران را فوراً فراهم کنند.‏

‏تا دستور ثانوی، من مسئول این کشتار وحشیانه را قوای انتظامی‏‎ ‎‏می دانم. و در صورتی که تخلف از این دستور نمایند، با آنان عمل انقلابی‏‎ ‎‏می کنم. مکرر از منطقه اطلاع می دهند که دولت و ارتش کاری انجام‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 165

‏نداده اند. من اگر تا 24 ساعت دیگر عمل مثبت انجام نگیرد، سران ارتش‏‎ ‎‏و ژاندارمری را مسئول می دانم. والسلام.(171)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏27 / 5 / 58‏

***

‏ ‏

‏ ‏

فرمان به قوای مسلح برای انهدام ضد انقلاب

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏به رئیس کل ستاد ارتش، و رئیس کل ژاندارمری‏‎ ‎‏[جمهوری] اسلامی، [و] رئیس پاسداران کل انقلاب اکیداً‏‎ ‎‏دستور می دهم که به نیروهای اعزامی به منطقۀ کردستان دستور دهند‏‎ ‎‏که اشرار و مهاجمین را که در حال فرار هستند تعقیب نمایند، و آنان را‏‎ ‎‏دستگیر نموده و با فوریت به محاکم صالحه تسلیم کنند؛ و تمام مرزهای‏‎ ‎‏منطقه را با فوریت ببندند که اشرار به خارج نگریزند. و اکیداً دستور‏‎ ‎‏می دهم که سران اشرار را با کمال قدرت دستگیر نموده و تسلیم‏‎ ‎‏نمایند. اهمال در این امر، تخلف از وظیفه و مورد مؤاخذۀ شدید خواهد‏‎ ‎‏شد. والسلام.(172)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏27 / 5 / 58‏

***

‏ ‏

‏ ‏

فرمان به قوای مسلح در مورد غائله سنندج

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏السّاعه خبر رسید که در سنندج «حزب دمکرات»، آنها ارتشیها و‏‎ ‎‏سازمانهای آنها را محاصره کرده اند، و اگر تا نیم ساعت دیگر کمک نرسد‏‎ ‎‏اسلحه ها را می برند. و از مسجد سنندج به ما اطلاع داده اند که حزب‏‎ ‎‏دمکرات زنهای ما را به گروگان برده اند. اکیداً به کلیۀ قوای انتظامی‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 166

‏دستور می دهم به پادگانهای مراکز ابلاغ کنند که به قدر کافی به طرف‏‎ ‎‏سنندج حرکت کنند، و با شدت اشرار را سرکوب نمایند. پاسداران انقلاب‏‎ ‎‏ـ در هر محلی هستند ـ به مقدار کافی به طرف سنندج و کردستان ـ با پل‏‎ ‎‏هوایی ـ بسیج شوند و با شدت، تمام اشرار را سرکوب نمایند. تأخیر ـ ولو‏‎ ‎‏به قدر یک ساعت ـ تخلف از وظیفه، و به شدت تعقیب می شود. از ملت‏‎ ‎‏ایران می خواهم که مراقب باشند هر یک از مأمورین تخلف کردند فوری‏‎ ‎‏اطلاع دهند. من انتظار دارم که تا نیم ساعت دیگر از قوای انتظامی به من‏‎ ‎‏خبر بسیج عمومی برسد. والسلام.(173)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏28 / 5 / 58‏

***

‏ ‏

‏ ‏

انتصاب بنی صدر به فرماندهی کل قوا

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب آقای بنی صدر، رئیس جمهور ایران‏

‏در این مرحلۀ حساس که احتیاج به تمرکز قوا بیشتر از هر مرحله‏‎ ‎‏است جنابعالی به نمایندگی اینجانب به سمت فرماندهی کل نیروهای‏‎ ‎‏مسلح به ترتیبی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین کرده‏‎ ‎‏است منصوب می شوید. امید است با شایستگی که جنابعالی دارید امور‏‎ ‎‏کشوری و لشکری و قوای مسلح به نحو شایسته و با موازین اسلامی‏‎ ‎‏جریان پیدا کند. از خداوند تعالی توفیق همگان را در خدمت به ملت‏‎ ‎‏اسلامی خواستارم.(174)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏30 / 11 / 58‏

***

‏ ‏


کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 167

دستورات امام به نیروهای مسلح

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏به اطلاع عموم می رساند برای صیانت کشور و جمهوری اسلامی در‏‎ ‎‏این موقع حساس و برای حفظ مصالح اسلام و مسلمین مطالب زیر ابلاغ‏‎ ‎‏می شود:‏

‏1ـ معیار در اعمال نهادها قانون اساسی است و تخلف از آن برای هیچ‏‎ ‎‏کس چه متصدیان امور کشوری و لشکری و چه اشخاص عادی جایز‏‎ ‎‏نیست و متخلف به مردم معرفی می شود و مورد مؤاخذه قرار می گیرد.‏‎ ‎‏بنابراین، دخالت هر یک از مقامات در امور مربوط به مقامات دیگر بر‏‎ ‎‏خلاف قانون است و دخالت کننده به مردم معرفی می گردد.‏

‏2ـ مقامات فعلی، ریاست جمهوری، دولت، ریاست‏‎ ‎‏دیوانعالی، دادستانی کل کشور، مجلس شورای اسلامی،‏‎ ‎‏شورای نگهبان، قانونی می باشند و کسی حق ندارد در مصاحبه ها و نطقها‏‎ ‎‏و رسانه ها به یکی از این مقامات توهین و یا آنان را تضعیف نماید؛ و‏‎ ‎‏متخلف به ملت معرفی و مورد مؤاخذه قرار می گیرد.‏

‏3ـ به همان نحو که آقای رئیس جمهور را به فرماندهی کل قوا‏‎ ‎‏منصوب نمودم، باید ایشان را به این مقام بشناسند و فرماندهان قوای‏‎ ‎‏مسلح از ایشان بر طبق مقررات اطاعت کنند.‏

‏4ـ شورای دفاع به نحوی که در قانون اساسی است، مأمور می شود و‏‎ ‎‏نمایندگان اینجانب آقای خامنه ای‏‎[2]‎‏ و آقای چمران‏‎[3]‎‏ می باشند.‏

‏5ـ مسائل دفاع در شورا مطرح و رسیدگی می شود و پس از تصویب،‏‎ ‎‏تصمیم در اجرا با فرماندهی کل قواست و قوای مسلح باید اوامر ایشان را‏‎ ‎‏اجرا نمایند.‏

‏6ـ برای رسیدگی به شکایات نسبت به مسائل جنگ و سایر مسائل‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 168

‏مورد اختلاف بین مقامات جمهوری اسلامی، هیأتی تعیین خواهد شد‏‎ ‎‏مرکب از یک نماینده از طرف رئیس جمهور و یکی از طرف دیگر و یکی از‏‎ ‎‏سوی اینجانب که کوشش در حل شکایات نمایند و رأی اکثریت هیأت‏‎ ‎‏مذکور معتبر است؛ و در صورت تخلف یکی از مقامات، باید متخلف را به‏‎ ‎‏مردم معرفی کنند و مورد مؤاخذه قرار گیرد.‏

‏7ـ چون در سخنرانیهای رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس‏‎ ‎‏دیوانعالی کشور، رئیس مجلس شورای اسلامی، گروههای منحرف و‏‎ ‎‏مخالف با جمهوری اسلامی توطئه کرده و موجب فساد می شوند، اینان تا‏‎ ‎‏پایان جنگ تحمیلی سخنرانی نکنند. مصاحبه های سالم و سازنده و‏‎ ‎‏ارشادی مانع ندارد.‏

‏8ـ از آنجا که روزنامه ها و رادیو تلویزیون عاملی مهم برای ارشاد یا‏‎ ‎‏تفرقه و نفاق هستند، هیأت سه نفری فوق، آنها را دقیقاً مورد بررسی‏‎ ‎‏قرار می دهند و در صورتی که دو نفر از هیأت مذکور، آنها را مضر‏‎ ‎‏تشخیص دهند، مراتب را به مردم ابلاغ و به دادستانی کل کشور اطلاع‏‎ ‎‏می دهند تا به وظیفۀ قانونی عمل کند.‏

‏9ـ اکیداً از مقامات رسمی خواستارم تا با کمک یکدیگر مشکلات‏‎ ‎‏کشور را حل نمایند و برادرانه با یکدیگر همکاری نمایند.‏

‏10ـ ائمۀ جمعه و جماعات ـ ایّدهم الله تعالی ـ در خطبه ها و منابر و‏‎ ‎‏سایر گویندگان کوشش فرمایند که آرامش در کشور برقرار باشد و از هر‏‎ ‎‏سخنی که موجب نگرانی مردم و تفرقه شود خودداری نمایند و مردم را‏‎ ‎‏در پشتیبانی از ملت و تمام ارگانهای جمهوری اسلامی و نهادهای‏‎ ‎‏انقلابی و قوای مسلح و مردمی تشویق فرمایند. والسلام.(175)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‏25 / 12 / 59‏

***


کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 169

عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏ستاد مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران‏

‏آقای ابوالحسن بنی صدر از فرماندهی نیروهای مسلح برکنار‏‎ ‎‏شده اند.‏‎[4]‎‏(176)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‏20 / 3 / 60‏

***

‏ ‏

‏ ‏

تفویض اختیارات به تیمسار فلاحی 

‏تیمسار ولی الله فلاحی، جانشین رئیس ستاد مشترک ارتش‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی ایران‏

‏تا تعیین تکلیف جانشین فرماندهی نیروهای مسلح، ستاد مشترک‏‎ ‎‏مجاز است با استفاده از اختیارات مقام رهبری‏‎[5]‎‏ مأموریتها و وظایف‏‎ ‎‏محوله را انجام دهد.(177)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏21 / 3 / 60‏

***

‏ ‏

‏ ‏

تفویض اختیارات به تیمسار ظهیرنژاد

‏بسمه تعالی‏

‏تیمسار سرتیپ قاسمعلی ظهیر نژاد، رئیس ستاد مشترک ارتش‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی ایران ‏

‏جنابعالی مجاز می باشید با استفاده از اختیارات مقام رهبری،‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 170

‏مأموریتها و وظایف محوله را با مشورت ریاست جمهوری انجام‏‎ ‎‏دهید.‏‎[6]‎‏(178)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‏23 / 7 / 60‏

***

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

انتصاب آقای هاشمی رفسنجانی به جانشینی فرماندهی کل قوا

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ علی اکبر هاشمی رفسنجانی ـ‏‎ ‎‏دامت افاضاته‏

‏با توجه به درگیری رویاروی امریکای جهانخوار علیه اسلام و ایران و‏‎ ‎‏هماهنگی غرب و شرق و ارتجاع منطقه در مبارزه با انقلاب اسلامی و‏‎ ‎‏جلوگیری از پیروزی اسلام، به پیشنهاد رئیس جمهور محترم، جناب‏‎ ‎‏حجت الاسلام آقای خامنه ای ـ دامت افاضاته ـ جنابعالی را با تمام‏‎ ‎‏اختیارات به جانشینی فرماندهی کل قوا منصوب می نمایم. و جنابعالی‏‎ ‎‏موظف به اجرای دستورات ذیل می باشید:‏

‏1ـ ایجاد ستاد فرماندهی کل تا تهیۀ زمینۀ وحدت کامل.‏

‏2ـ هماهنگی کامل ارتش، سپاه، بسیج و نیروهای انتظامی در تمامی‏‎ ‎‏زمینه های دفاع مقدس اسلام. بدیهی است انسجام و ادغام مورد قبول و‏‎ ‎‏صحیح ادارات و سازمانهای مربوط و پشتیبانی کننده در هماهنگی‏‎ ‎‏نیروهای مسلح نقش اساسی را دارا خواهند بود. ‏

‏3ـ تمرکز صنایع نظامی و تهیۀ مایحتاج دفاع مقدسمان و انسجام‏‎ ‎‏امکانات تعمیراتی، پشتیبانی، فنی، مهندسی، رزمی، آموزشی و‏‎ ‎‏تحقیقاتی و نیز بسیج همۀ امکانات و ابزار در جهت اهداف مشخص از‏‎ ‎‏سوی فرماندهی کل.‏


کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 171

‏4ـ سعی در استفادۀ هر چه بهتر از امکانات و نیروها؛ و جلوگیری از به‏‎ ‎‏کار گرفتن امکانات مادی و معنوی در غیر موارد ضروری. و در همین‏‎ ‎‏راستا، حذف یا ادغام سازمانها و تشکیلات تکراری و غیرضروری.‏

‏5ـ تمرکز امور تبلیغی و فرهنگی نیروهای مسلح در تمام زمینه ها.‏

‏6ـ استفادۀ درست و قاطع از قوانین دادگاه نظامی در زمان جنگ و‏‎ ‎‏تنبیه متخلف در هر رده.‏

‏7ـ بهره برداری صحیح از کمکهای مردمی در تمامی زمینه ها. ‏

‏قوای مقننه و اجراییه و قضاییه موظفند تمامی امکانات و‏‎ ‎‏سیاستهای خود را در جهت نیازهای جنگ به کار گیرند. ‏

‏از مردم عزیز ایران و نیروهای نظامی و انتظامی می خواهم تا با صبر و‏‎ ‎‏شکیبایی انقلابی و با قدرت و استقامت در مقابل توطئه های استکبار‏‎ ‎‏جهانی ایستادگی نمایند؛ و مطمئن باشند که پیروزی از آنِ صابران‏‎ ‎‏است. جهان امروز غرق در نامردمیها و حیله هاست؛ و شما یاران اسلام در‏‎ ‎‏اوج قداست و شرافت می باشید. من به همۀ شما دعا می کنم، خداوند یار‏‎ ‎‏و پشتیبان مبارزانِ راه خدا باد. توفیق جنابعالی را از خدای تعالی‏‎ ‎‏مسئلت دارم. والسلام علیکم و رحمة الله .(179)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‏12 / 3 / 67‏

***

‏ ‏

 

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 172

  • ) حضرت امام پس از سقوط رژیم شاهنشاهی و بدلیل عدم دسترسی به قانون اساسی و مشکلات امنیتی که در کشور ایجاد شده بود شخصاً فرماندهی کل قوا را در دست گرفته و احکام و دستوراتی صادر فرمودند. امام طی زعامت خود چندتن را به عنوان جانشین فرماندهی کل قوا منصوب فرمودند، پس از ارتحال جانگداز امامس فرماندهی کل قوا را مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای رسماً بعهده گرفتند.
  • ) حضرت آیت الله سید علی خامنه ای(نمایندۀ وقت امام خمینی در شورایعالی دفاع).
  • ) آقای مصطفی چمران.
  • ) به استناد بندهای ذیل اصل 110 قانون اساسی، نصب و عزل فرماندهان عالیرتبۀ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از وظایف و اختیارات رهبری انقلاب است که براساس اختیارات مندرج در همین اصل، مسئولیت فرماندهی کل قوا بر عهدۀ رهبری می باشد.
  • ) به استناد وظایف و اختیارات رهبری، مندرج در اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
  • ) به موجب اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی کل قوای مسلح برعهدۀ «رهبر» می باشد.