مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

سرشناسه                : خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹ ـ ۱۳۶۸.عنوان ونام پدیدآور   : امام خمینی(س) و نهادهای انقلاب اسلامی/ تدوین مهدی حاضری.مشخصات نشر        : تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، 1381.مشخصات ظاهری    : 329 ص.فروست: تبیان: آثار موضوعی؛ دفتر سی وهشتم.شابک                  : 964 - 335 - 534 - 9 وضعیت فهرستنویسی : فیپایادداشت : کتابنامه: ص. 305 ـ 329؛ همچنین به ‌صورت زیرنویس.موضوع: خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹ ـ ۱۳۶۸.             پیامها وسخنرانیها ـ ـ نظریه درباره نهادهای انقلابی ـ ـ فرمانها/ ایران ـ ـ تاریخ ـ ـ    جمهوری اسلامی، 1358. ـ ـ نهادهای انقلابی . شناسه افزوده: حاضری ، مهدی، گردآورنده/  مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام ‌خمینی(س) ، معاونت پژوهشی.رده بندی کنگره  :   8 الف 9 ن/ 5/ 1574       DSR  رده بندی دیویی:   0842/ 955شماره‌کتابشناسی‌ملی:   10561 ـ 81 م                                                            

  

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

    

      

       

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

   

     کد/ م 1493

ARMMOA~1  

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

امام خمینی(س) و نهادهای انقلاب اسلامی ـ تبیان آثارموضوعی(دفترسی وهشتم)‏ ‏

تدوین: مهدی حاضری

ناشر:  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) 

لیتوگرافی، چاپ وصحافی:  مؤسسه چاپ و نشر عروج

چاپ سوم:   1391 /  3000 نسخه           

قیمت:   7000  تومان 

‏ ‏

‏ ‏

‏                 ‏‏ ‏0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                    0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

 مراکزپخش: 0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                    0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                    0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                                  نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه IV