العلم الإلهی بالمعنی الأخصّ
ا‏‏لـموقف ا‏‏لـعاشر فی دوام جود ا‏‏لـمبدأ الأوّل و أزلـیّـة قدرتـه
فصل (2) فی بیان حدوث الأجسام بالبرهان من مأخذ آخر مشرقی غیر ما سلف فی مباحث أحکام الجوهر من العلم الکلّی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، مصطفی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

فصل (2) فی بیان حدوث الأجسام بالبرهان من مأخذ آخر مشرقی غیر ما سلف فی مباحث أحکام الجوهر من العلم الکلّی

فصل (2) فی بیان حدوث الأجسام بالبرهان من مأخذ آخر مشرقی غیر ما سلف فی مباحث أحکام الجوهر من العلم الکلّی

‏ ‏

قوله:‏ إلـیٰ الـفَیْئیّـة.‏‏[‏‏7 : 293 / 10‏‏]‏

‏أی راجعـة إلـیٰ کونها فیـه لذاتـه علـیٰ مسلـکنا دون ما ظنّ أکثرهم،‏‎ ‎‏فالـفیئیـة مصدر جعلـی مأخوذ من کلـمـة فَیْئ.‏


کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 651

 

کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 652