جلسه پرسش و پاسخ (نقد و بررسی مقالات)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1379

زبان اثر : فارسی

جلسه پرسش و پاسخ (نقد و بررسی مقالات)

‎ ‎

جلسۀ پرسش و پاسخ (نقد وبررسی مقالات) 

 

 پرسش شیخ طه صابونچی

 

 (دربارۀ مقالۀ دکتر رفعت سید احمد) 

‏اولاً از ایشان بخاطر رعایت وقت تشکر می کنم این مسأله (وقت) به‏‏ ‏‏فرهنگ ما باز می‏‏ ‏‏گردد یعنی وقت و زمان از دیدگاه شریعت اسلامی، ‏‏ ‏‏ارزشمند و محترم است اما متأسفانه در جوامع ما مسلمانان، چندان ارزش‏‏ ‏‏و اهمیتی برای آن قائل نمی‏‏ ‏‏شوند ... ‏

‏اما درباره مقالۀ ایشان، نکته کوتاهی را متذکر می شوم: ‏

‏پیرامون مسأله هزارۀ سوم میلادی، مطالب و تحلیلهای مختلفی بیان‏‏ ‏‏شده است. موضوع ربط دادن میان دنیای اسلام و هزارۀ سوم، موضوع‏‏ ‏‏گسترده و در عین حال خطرناکی است که لازم است به آن توجه کنیم و‏‏ ‏


کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 179

‏ ‏

‏تحولات و نهضتهای خود را به دیگران مربوط نسازیم و راه حل مشکلات خود را در آن جستجو نکنیم.‏

‏ما امت بزرگی هستیم و از تاریخی مستقل و به دور از هرگونه خودباختگی و نابسامانی برخورداریم. بنابراین انتظار می رود که مسألۀ بزرگداشت آغاز هزارۀ سوم در سطح اندیشه های جهان اسلام مطرح نشود.‏

‏نکتۀ جالب دیگری که در بحث ارزشمند ایشان وجود داشت، مسأله دعوت امریکا به توبه و ندامت بود! این پرسش مطرح می شود که آیا شیطان هم می تواند توبه کند ؟! وقتی امریکا شیطان بزرگ است چگونه می توان او را به توبه فراخواند ؟ ما امریکا را به توبه دعوت نمی‏‏ ‏‏کنیم، بلکه از خدا می خواهیم نیرویی را بر وی مسلط کند که آتش فتنۀ او را خاموش کند و روزگار سلطۀ او را به پایان برساند.‏

‏اما مورد دیگر آنکه شما برادر بزرگوار هم مانند دیگر اندیشمندان جهان اسلام به مسأله فتوا توجه کرده‏‏ ‏‏اید امروز، مسألۀ فتوای مراجع دینی مسأله ای مهم و سرنوشت‏‏ ‏‏ساز در تعیین روند حرکت جوامع اسلامی می باشد اما به شرط آنکه این مسأله، در حوزۀ نظری خود باقی بماند. چرا که دربارۀ فتاوایی که با تهدید یا تحریک حکومتهای خودکامۀ غربی و غیر عربی به زور و اجبار از سوی برخی صادر شده، زیاد شنیده ایم.‏

‏ما فتواها را محترم می شماریم، اما می خواهیم از مواضع برخی سازمانها باخبر شویم. در این باره، دو پرسش اساسی وجود دارد: یکی آنکه موضع سازمان کنفراس اسلامی در قبال مسأله قدس که از سوی صهیونیستها همۀ نشانه های غیر یهودی از آن پاکسازی شده و مسأله فلسطین که پرونده آن مختومه اعلام گردیده چیست؟ و اینکه چه کسی حق دارد بر سر این مسأله و موضوع قدس، گفتگو کند؟ چه کسی به این افراد حق داده که مذاکره کنند؟ شاید آنها ادعا کنند که فلسطین سرزمین ماست و ‏

کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 180

‏ ‏

‏ما آزاد هستیم که دربارۀ آن به دلخواه خود موضع گیری کنیم، اما دربارۀ‏‏ ‏‏قدس شریف که از مسائل مهم تاریخی و موجب نزاعهای طولانی بوده، ‏‏ ‏‏چطور؟ آیا قدس نیز متعلق به سازمان یا گروه خاصی است و یا تحت تأثیر‏‏ ‏‏نظرات اشخاص معینی قرار دارد؟ هیچ گروه یا سازمانی، اعم از حکومت‏‏ ‏‏خودگردان فلسطین و سازمانهای فلسطینی و مردم فلسطین و ملتهای عربی‏‏ ‏‏حق ندارند درباره قدس شریف وارد مذاکره شوند. تنها تمایمی دنیای اسلام و‏‏ ‏‏امت اسلامی حق دارد دربارۀ قدس مذاکره کند. امیدوارم این مطلب در‏‏ ‏‏بیانیه پایانی ذکر شود که هر نوع توافقنامه ای دربارۀ سرنوشت قدس صادر‏‏ ‏‏شود، مردود و محکوم است، مگر آنکه از سوی تمامی امت اسلام و‏‏ ‏‏کشورهای اسلامی تأیید شده باشد. امروزه در سراسر جهان بر سر این مسأله‏‏ ‏‏مهم بحث می شود تا شاید به اسم قدس، قدس را تحت تأثیر قرار داده و آن‏‏ ‏‏را با مرزبندیها، سازشها و موافقتنامه هایی که دنیای اسلام با آنها مخالف‏‏ ‏‏است، از پیکرۀ عالم اسلام جدا کند و اگر جهان اسلام، کوتاهی و‏‏ ‏‏بیتفاوتی نسبت به مسأله فلسطین را ناپسند می شمارد، یقیناً باید مذاکرۀ‏‏ ‏‏ناعادلانه بر سر مسأله قدس و به نام فلسطین را هم محکوم کند امیدوارم‏‏ ‏‏با دقت بیشتری به این مسائل بپردازیم. ‏

‏ ‏

‏بحث شیخ طه صابونچی دربارۀ مقالۀ دکتر حسان المجذوب ‏

‏ابتدا لازم می دانم از ایشان به خاطر عواطف پاک و احساسات‏‏ ‏‏برخاسته از ایمان، تشکر کنم.‏

‏حضار محترم! نکته ای که هرگز نباید از ذهن و فکر ما خارج شود آنکه‏‏ ‏‏انقلاب ایران، یک انقلاب اسلامی است، اما موقعیت های مختلف ایجاب‏‏ ‏‏می کند که مواضع انقلاب اسلامی، بسیار گسترده تر و فراگیر تر باشد.‏‏ ‏‏درست است که بُعد مهم و اصلی مسأله فلسطین، بعد اسلامی آن است، ‏‏ ‏

کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 181

‏ ‏

‏اما نباید دربارۀ قضیه فلسطین، بعد دینی و فرهنگی آن را از یکدیگر جد  کرد، چرا که ما در مبارزه خود در راه رهایی فلسطین، تنها به خاطر اسلام پیکار نمی‏‏ ‏‏کنیم، بلکه مبارزه ما به منظور دفاع از همۀ ادیان الهی و همۀ تمدنها و تمامی ارزشهای بشری است زیرا روند جهانی صهیونیسم، تنها با اسلام دشمنی ندارد و اینطور نیست که هدف آن، فقط نابودی اسلام باشد و به ملتها و ادیان دیگر کاری نداشته باشد. بلکه صهیونیسم، یک اندیشۀ نژادپرست، استعماری و ویرانگر است و این مثلث شوم، هدفی جز نابود ساختن همۀ ادیان و عقاید و آرمانهای بشری ندارد. از این رو برادرانی که در تأیید موضع جهاد و مبارزه در این همایش در کنار ما شرکت کرده اند،  هم از مسلمانان و هم از پیروان سایر ادیان هستند.‏

‏مسئلۀ فلسطین ایجاب می کند که ما، تنها به تلاشهای امت اسلام در این باره اکتفا نکنیم و از مسسیحیان جهان هم بخواهیم که برای مبارزه با این غدۀ سرطانی به ما بپیوندند چرا که صهیونیسم جهانی بیش از انکه بر ضد مسلمانان توطئه چینی کند مسیحیان را مورد تهدید قرار داده اند و یهودیان با حضرت مسیح(ع) بیش از پیامبر بزرگ اسلام(ص) دشمنی دارند.‏

‏پس همۀ ما در پیکاری بزرگ شرکت داریم ونباید تعصب دینی – مذهبی موجب شود که از واقعیتهای موجود و مسائلی که در پیش روی امت قرار دارد، غافل شویم تنها امت اسلام نیست که در برابر این مشکل، قرار گرفته است. بلکه از یک سو همۀ ملتهای عربی و از سوی دیگر تمامی بشریت در این باره سهیم هستند، چرا که اولاً، افکار و اندیشه های یهودیان،  که از شرارتها و ابعاد ضد انسانی آن اگاه هستید، موجب شده که برنامه‏‏ ‏‏ریزیهای گسترده اسرائیل تا اندونزی و موریتانی و همۀ کشورهای دنیا گسترش یابد، و ثانیاً، سلاحهای هسته ای اسرائیل، تنها برای مقابله با کشورهای ‏


کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 182

‏ ‏

‏عربی اماده نشده است، بلکه اهداف خطرناکتر و گسترده تری را دنبال می کند.‏

‏نزدیکی و پیوند ایجاد شده میان ترکیه و رژیم صهیونیستی، نشان می دهد که مسأله، تنها مسألۀ جهان اسلام نیست بلکه یک روند استعماری و ویرانگر است. موضوع غدۀ سرطانی اسرائیل است که روز بروز در فکر گسترش و توسعه طلبی است. این را تذکر دادیم تا جهان عرب موضع دقیق خود رابشناسد و دنیای مسیحیت نیز در حمایت از این مسأله، موضع خود را مشخص نماید. متأسفانه، درگذشتۀ نه چندان دور، شاهد کوتاهی و سستی در برابر نیرنگهای اسرائیل و توطئه های این رژیم بر ضد مسلمانان و مسیحیان به منظور ایجاد فتنه و تضعیف وحدت و ایجاد مشکلات گوناگون در میان مسلمانان و مسیحیان بوده ایم. رژیم صهیونیستی در صدد است مسیحیان را متهم به انتقام جویی نماید و کینه ها و دشمنی هایی بی پایه و بی اساس را در میان فلسطینیان به وجود آورند، در حالیکه ما فرهنگ و تاریخ فلسطین را متعلق به همۀ مسلمانان و مسیحیان این سرزمین می دانیم و تفاوتی میان آنها قائل نیستیم.‏

‏این توطئه ها و فتنه‏‏ ‏‏انگیزی ها، برنامه ریزی شده است و ما باید در تصمیم گیریهای نهایی خود به آن توجه کنیم وبه فریب خوردگانی که در فلسطین و دنیای عرب، از تعصب مسلمانان نسبت به مساجد و مسیحیان نسبت به کلیسا ها و زیارتگاهای خود سوءاستفاده می کنند یاد اور شویم که ما نباید غافل و بی توجه دست روی دست بگذاریم تا توطئه‏‏ ‏‏گران به نام دین و عقیده و احساسات مذهبی، ما رانابود کند. باید بدانیم که مسأله، از یک کلیسا و یک زیارتگاه فراتر بوده و لازم است به جای اهمیت دادان به جزئیات، با پیروی از پیامبران ادیان خود، یعنی حضرت محمد(ص) و حضرت مسیح(ع) و توجه به مسجدالاقصی و اسلام و مسیحیت و مسائل ‏


کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 183

‏ ‏

‏جهان بشریت، خود را در کنار مسیحیان اگاه و بیداری احساس کنیم که با‏‏ ‏‏ما در یک جبهۀ قرار دارند وبه خرافات و دشمنی های دیرینه و کینه های‏‏ ‏‏تاریخی توجهی نمی‏‏ ‏‏کنند. باید همگی دست در دست یکدیگر داده وبرای‏‏ ‏‏مبارزه با روند گسترش صهیونیسم، این تفکر نژاد پرست ویرانگر و‏‏ ‏‏استعماری ایستادگی کنیم، چرا که از نخستین اهداف صهیونیسم، نابودی‏‏ ‏‏اسلام و مسیحیت و از بین بردن تاریخ تمدنهای مختلف است تا بدین‏‏ ‏‏طریق اهداف و نیات شوم قوم یهود را در دنیا پیاده کند. ‏

‏ ‏

‏شیخ خضر نوالدین ‏

‏برداشت شخصی من آن است که دیدگاه امام خمینی(ره) دربارۀ مسأله‏‏ ‏‏فلسطین باتوجه به زمینه های فکری، سیاسی، بین المللی ومنطقه ای، قضیۀ‏‏ ‏‏فلسطین را به عنوان یک مسأله مهم انسانی مورد توجه قرار داده که مهمترین‏‏ ‏‏علل این امر عبارتند از: ‏

‏فلسطین از مسائل مهم واساسی کشور های عرب جهان اسلام‏‏ ‏‏است. دنیای غرب از ابتدای قرن بیستم تا به امروز، با جانبداری از روند‏‏ ‏‏تشکیل و ادامۀ حیات رژیم صهیونیستی در صدد تأمین منافع اقتصادی، ‏‏ ‏‏سیاسی و امنیتی خود بوده و امت اسلام و اعراب در کنار ملت فلسطین، ‏‏ ‏‏بهای سنگین این اهداف شوم غرب را پرداخته اند. از این رو، امام‏‏ ‏‏خمینی(ره) همگان را در گوشه و کنار منطقه، دعوت کردند و از آنان‏‏ ‏‏خواستند همۀ موانعی را که ممکن است سدّ راه مبارزه با رژیم صهیونیستی‏‏ ‏‏شود از پیش رو بردارند و در این راستا، روز معینی را هم به عنوان روز‏‏ ‏‏جهانی قدس اعلام کردند تا برای همیشه در ذهنها باقی بماند.‏

‏ایشان اسرائیل را غده سرطانی نامیدند، چراکه این رژیم غاصب، ‏‏ ‏‏همانند غده سرطانی تمامی پیکره جهان اسلام را مورد تهدید قرار داده است‏‏ ‏

کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 184

‏ ‏

‏و در صورت بروز سرطان در بدن، حتی اگر بیماریهای دیگری هم در جسم‏‏ ‏‏انسان وجود داشته باشد، همۀ تلاشها برای درمان سرطان به کار گرفته‏‏ ‏‏می شود وحتی اگر احتمال بروز عوارض جانبی هم وجود داشته باشد آنچه‏‏ ‏‏مهم است، ادامۀ حیات می باشد. یعنی اول باید این مشکل را از بین ببریم‏‏ ‏‏و سپس به مسائل و مشکلات دیگر بپردازیم.‏

‏نمی خواهم برای بیان این گفته ها از امار و ارقام استفاده کنم. فقط‏‏ ‏‏اشاره می نمایم که به وجود آمدن رژیم صهیونیستی در منطقه، همۀ کشورهای‏‏ ‏‏اطراف را از رسیدن به پیشرفت و توسعه بازداشت، چرا که همۀ نیروها و‏‏ ‏‏امکانات در راه مبارزه با صهیونیسم صرف شد و از سوی دیگر، ‏‏ ‏‏عقب ماندگی کشورهای منطقه از لحاظ عمرانی وتکنولوژی، هم به نفع‏‏ ‏‏غرب و هم به نفع رژیم صهیونیستی خواهد بود، زیرا کشورهای غربی و در‏‏ ‏‏رأس آنها، امریکا، از فروش اسلحه و تجهیزات صنعتی و کشاورزی، سود‏‏ ‏‏می برند.‏

‏سخن خود را با توضیح دو نکته به پایان می برم: نخست آنکه مسأله‏‏ ‏‏فلسطین، تنها به ملت فلسطین مربوط نمی‏‏ ‏‏شود، بلکه مسألۀ همۀ اعراب‏‏ ‏‏و همۀ مسلمانان است.‏

‏و دیگر، آنکه نبرد اصلی ما با غرب است رژیم صهیونیستی را به‏‏ ‏‏وجود اورده و از آن حمایت وپشتیبانی می کند و باید بدانیم که هیچ یک از‏‏ ‏‏کشورهای غربی (امریکا و اروپایی) به فکر احقاق حق ما نخواهد بود‏‏،  ‏‏چرا که مشکل اساسی، از جانب خود آنهاست و آنها از استمرار حیات رژیم‏‏ ‏‏صهیونیستی و قدرتمند شدن آن در منطقه، بهره می برند. ‏

‏ ‏

‏دکتر حسان المجذوب‏

‏آقای دکتر زهیر غزاوی در بحث خود گفتند که حضرت امام(ره) معتقد‏‏ ‏

کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 185

‏ ‏

‏بودند که ملت ایران در دوران معاصر از مردمی که در عصر رسول الله(ص)‏‏ ‏‏زندگی می کردند و نیز از مردم کوفه و عراق در عهد امیر المؤمنین(ع) برتر‏‏ ‏‏هستند ... ‏

- دکتر زهیر غزاوی: ‏من اینها را از خودم نگفتم. از وصیتنامۀ امام(ره)‏‏ ‏‏خواندم. ‏

- دکتر مجذوب: ‏ممکن است برای ما توضیح دهید که منظور امام از‏‏ ‏‏این سخن چه بوده است؟ ‏

- دکتر زهیر غزاوی: ‏بعد از جلسه خواهم گفت.‏

‏ ‏

‏سخن پایانی جلسه پنجم؛ شیخ طه صابونچی: ‏

‏برادران گرامی! باید توجه کنیم مقاومت اسلامی که امروزه پرچمدار‏‏ ‏‏مبارزه با صهیونیسم است و سلاح نبرد ومقابله با آن را در دست دارد، از‏‏ ‏‏نتایج انقلاب اسلامی و از برکات امام خمینی(ره) است و تا زمانیکه امت‏‏ ‏‏اسلام بر عهد و پیمان و باورها و اندیشه های خود ثابت قدم و پایدار‏‏ ‏‏بماند، این مسأله نیز پویا و درخشان باقی خواهد ماند. ‏

والسلام علیکم و رحمة الله 

‎ ‎

کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 186