ایمان و تحول روحی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1384

زبان اثر : فارسی

ایمان و تحول روحی

‏ ‏

‏ ‏

ایمان و تحول روحی

‏ ‏

‏ ‏

‏ملتی که همه اش ذلت و پریشانی و سکوت در مقابل ظلم ‏‏[‏‏بود‏‏]‏‏،‏‎ ‎‏الآن در مقابل ظالم مثل یک کوه ایستاده است و با مشتش با‏‎ ‎‏سرنیزه دعوا می کند! چه می خواهد بشود از این بالاتر؟ یک ملتی‏‎ ‎‏جوانها داده؛ جلو تانک و توپ می رود کشته می شود، بعد هم‏‎ ‎‏می گوید فدایی دادم خیلی خوب، بسیار خوب، باقی اش هم‏‎ ‎‏حاضرم! می خواهد چه بشود؟ بهتر از این چه؟ تحول بالاتر از این؟‏‎ ‎‏پیشرفت معنوی بالاتر از این چیست که ملتی آن حالش در ظرف‏‎ ‎‏یک سال، یک سال و یک ماه، تبدیل شده است به یک حال‏‎ ‎‏دیگری.(266)‏

10 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

ایمان راسخ و تحول در نفوس

‏ ‏

‏این ایمان راسخ که در این ملت شکوفا شد، این تبدلی که پیدا شد‏‎ ‎‏و تحولی که در نفوس مسلمین اینجا پیدا شد، رمز پیروزی‏‎ ‎‏بود.(267)‏

16 / 12 / 57


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 153

شهادت طلبی

‏ ‏

‏در ملت ما یک تحولی حاصل شد که آن تحول سابقه نداشت؛ آن‏‎ ‎‏تحول اینطور بود که شهادت را برای خودشان فوز عظیم‏‎ ‎‏می دانستند.(268)‏

17 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

تحول روحی – الهی

 

 

‏یک تحولی در این ملت پیدا شد با دست خدای تبارک و تعالی.‏

‏     آن تحول روحی بود که الآن هم بعضی جوانها می آیند و به من‏‎ ‎‏می گویند دعا کنید ما شهید بشویم. آن وقت هم جوانهای برومند‏‎ ‎‏همین تقاضا را از من می کردند؛ بعضی شان قسم می دادند مرا که‏‎ ‎‏شما دعا کنید که ما شهید بشویم...‏

‏     این تحول روحی که در ملت پیدا شد ـ ملتی که از سایۀ پاسبان‏‎ ‎‏می ترسید ـ در خیابان ریخت و گفت «مرگ بر شاه»! این تحول یک‏‎ ‎‏تحول الهی بود نه انسانی.(269)‏

4 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

ایمان ملت

‏ ‏

‏ ‏

‏شما ملت ایران به واسطۀ اینکه متشبث به ایمان شده اید،‏‎ ‎‏توجه به خدا کردید، همه با هم به اسلام متوجه شده اید،‏‎ ‎‏احکام اسلام را خواستید، خداوند شما را نجات داد و نجات‏‎ ‎‏می دهد. نجات داد از این سد بزرگ استبداد، شکستید سد‏‎ ‎‏استبداد را و ظلمتها را پس زدید، وارد در نور آزادی شدید؛‏‎ ‎‏شکستید سد پیوستگی به غیر را ـ به واسطۀ ایمان ـ و وارد در‏‎ ‎‏نور استقلال شدید؛ شکستید اختناقها و وابستگیها را، و وارد‏‎ ‎‏شدید در حقیقت اسلام؛ اسلام نور است، غیر اسلام ظلمات‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 154

‏است.(270)‏

5 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

قدرت ایمان و ایثار

‏ ‏

‏ ‏

‏ملت شریف ایران همچون برادران اسلامی صدر اسلام و عصر‏‎ ‎‏وحی با فقدان سازوبرگ جنگی و با دست تهی، لکن با قدرت‏‎ ‎‏ایمان و ایثار خون و فداکاری در راه اسلام و سبقت به شهادت در‏‎ ‎‏راه هدف به پیروزی رسید و دشمنان مستبد و مستعمر و مستثمر‏‎ ‎‏را از صحنه خارج و در زباله دانی تاریخ دفن کرد.(271)‏

10 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

قدرت روحی

‏ ‏

‏ ‏

‏و خدا خواست که با قدرت الهی این تحول پیدا بشود؛ تحول‏‎ ‎‏معجزه آسا. یک تحولی پیدا بشود که ما با هم برادروار اینجا جمع‏‎ ‎‏بشویم و درد دل کنیم. یک تحولی پیدا بشود که زن و مرد و بچه و‏‎ ‎‏بزرگ در مقابل توپ و تانک بایستند و بگویند دیگر مسلسل اثر‏‎ ‎‏ندارد! مسلسل می کشتشان؛ لکن قدرت روحی اینطور شده بود که‏‎ ‎‏مشتشان را گره می کردند می گفتند اثر ندارد.(272)‏

19 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

تحول روحی و شجاعت در ملت

‏ ‏

‏شما ملاحظه کنید این تحول روحی که در ملت پیدا شد؛ همین‏‎ ‎‏ملت بود که یک پاسبان اگر در بازار می آمد بازار را می بست و‏‎ ‎‏مردم به خودشان حق نمی دادند که مقابل پاسبان حرف بزنند!‏‎ ‎‏همین ملت ـ همین ملت ـ در ظرف کوتاهی ریختند توی خیابانها‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 155

‏فریاد زدند که «مرگ بر شاه»! همۀ دیوارها را پر کردند از «مرگ بر‏‎ ‎‏شاه»، که الآن هم آثارش ‏‏[‏‏هنوز‏‎ ‎‏]‏‏باقی هست. این تحول که آن‏‎ ‎‏خوف مبدل شد به آن شجاعت که ایستادند.(273)‏

30 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

غلبه قدرت ایمان بر قدرتهای شیطانی

‏ ‏

‏به عیان دیدید که اجتماعات با قوای مادی و معنوی و نیروی ایمان‏‎ ‎‏پیش رفتند تا اینجا و این نهضت عظیم را بپا کردند، و آن قدرتهای‏‎ ‎‏شیطانی را شکستند و آن قدرت طاغوتی و بزرگ، که مجهز به همۀ‏‎ ‎‏سلاحهای مدرن بود و پشت سر او هم تمام قوای مادی و تمام‏‎ ‎‏ابرقدرتها بود و از او حمایت می کردند ـ و البته امریکا بیشتر‏‎ ‎‏حمایت می کرد ـ با این حال با همۀ قدرتها نتوانستند این قدرت‏‎ ‎‏ایمان را که در کشور ما و در ملت ما پیدا شد از بین ببرند و‏‎ ‎‏نتوانستند خود و منافع خود را حفظ کنند.(274)‏

30 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

روحیه انقلابی

‏ ‏

‏ ‏

‏این تحول روحی که در جامعه ما ـ بحمدالله ـ پیدا شده است، و رو‏‎ ‎‏به رشد است و امیدوارم که کمک کنیم هر که به رشد خودش‏‎ ‎‏برسد، اهمیت این تحول روحی بیشتر از اهمیت این پیروزی‏‎ ‎‏است. این یک پیروزی معنوی است. اهمیت پیروزی معنوی بیشتر‏‎ ‎‏از پیروزی نظامی و مادی است و این معنا حاصل شده است. ما‏‎ ‎‏الآن مشاهَدمان هست که جوانهای ما ـ چه جوانهای نیروی‏‎ ‎‏انتظامی و چه جوانهای معمولی و پاسدارها و حتی بازاریها ـ مکرر‏‎ ‎‏می آیند پیش من، حتی امروز، و آرزو می کنند، به من می گویند شما‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 156

‏دعا کنید ما شهید بشویم. این روحیه، این روحیۀ انقلابی، که در‏‎ ‎‏نفوس پیدا شده است، این یک معجزۀ الهی است.(275)‏

11 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

تحول روحی ـ فکری در ملت

‏ ‏

‏ ‏

‏در این نهضت آن چیزی که خیلی برای من مطرح است، تحولی‏‎ ‎‏است که پیدا شد در ملت ما. در عرض یکی دو سال، یک تحولات‏‎ ‎‏روحی، یک تحولات فکری پیدا شد که این تحولات روحی و‏‎ ‎‏فکری مایۀ امیدواری است. و ان شاءالله با همین تحول باقی باشید؛‏‎ ‎‏و با همین تحول به پیش بروید؛ و با همین تحول، ایران را بسازید و‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی را با محتوای آن ـ که پیاده شدن تمام احکام‏‎ ‎‏اسلام است، ان شاءالله .(276)‏

16 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

بیداری و تحول روحی در قیام مردم

‏ ‏

‏ ‏

‏الحمدلله آنکه انسان را امیدوار می کند این تحول روحی است که در‏‎ ‎‏قشرها پیدا شد. یعنی از آن خواب بیرون آمدند؛ و حالا چشمهایشان‏‎ ‎‏را باز کردند؛ و یک تغییری در آنها حاصل شده. چنانچه ما دیدیم در‏‎ ‎‏این نهضتی که حاصل شده و در این درگیریهایی که، در آخر عرض‏‎ ‎‏می کنم ـ قیامی که مردم کردند، انقلابی که مردم کردند. همین مردم‏‎ ‎‏بودند که از سایۀ پلیس می ترسیدند. همین مردم با مشتِ گره رفتند‏‎ ‎‏جلو و گفتند ما اصل دستگاه را نمی خواهیم! یک تحول روحی بود که‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی در این ملت ایجاد کرد. کسی نمی توانست این‏‎ ‎‏کار را بکند.‏‏(277)‏

14 / 7 / 58


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 157

از خود گذشتن و به خداپیوستن

‏ ‏

‏ ‏

‏حقیقت این است که ملت ما به خودش پشت کرد، به خدا رو آورد.‏‎ ‎‏آن چیزهایی که نفسش خواهش داشت توجه به آن نداشت. همۀ‏‎ ‎‏توجهش به این بود که جمهوری اسلامی را ایجاد کند. این توجه به‏‎ ‎‏خدا بود. از خود گذشته بود به خدا پیوسته بود. این رمز، رمز‏‎ ‎‏پیروزی است.(278)‏

1 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

تحول معجزه آسا در جوانان

‏ ‏

‏این تحولی که الآن حاصل شده، یک تحول معجزه آسایی است‏‎ ‎‏آقا. یک مملکتی که جوانش مشغول بود به ـ فرض کنید که ـ تعیّش،‏‎ ‎‏سایرین هم مشغول، هر کسی به کار خودش مشغول بود، و در‏‎ ‎‏ذهنشان نمی آمد که می شود یک همچو کاری انجام بگیرد، خدا‏‎ ‎‏خواست که، یکدفعه ملت را متبدل کرد به یک چیز دیگری. همه‏‎ ‎‏ایستادند در مقابل این دشمن و همه این را پیش بردند. جوانها از‏‎ ‎‏آن مراکز کشیده شدند به خیابانها. مردم از بازار و کسبشان دست‏‎ ‎‏برداشتند، کشیده شدند به خیابانها. حتی آن پیرمردهای زاغه نشین‏‎ ‎‏با اولادشان آمدند به خیابانها و فریاد کردند. با فریاد و مشت و با‏‎ ‎‏سنگ و با اینها، بر آنها، تانکها و آن بساطی که آنها داشتند، موفق‏‎ ‎‏شدند. و این یک چیز خدایی بود. یک چیزی نبود که بشر بتواند‏‎ ‎‏این مسائل را درست کند. خدا این کار را کرد.(279)‏

19 / 10 / 58

*  *  *

 

سلاح معنوی ملت

‏ ‏

‏ ‏

‏شما دیدید که مشکل ما که از مشکلات دیگران بیشتر بود ـ و‏‎ ‎‏قدرت شیطانی شاه مخلوع از همۀ قدرتها بیشتر بود و طرفداران او‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 158

‏ابرقدرتها و همۀ حکومتهای اسلامی و غیر اسلامی بودند ـ‏‎ ‎‏ملاحظه کردید که حل این مشکل به پناه بردن به یک کشوری یا‏‎ ‎‏یک قدرتی یا یک ابرقدرتی نبود. حل مشکل را خود ملت کردند.‏‎ ‎‏ملت ما متحوّل شد از خوف به شجاعت و از یأس به اطمینان و از‏‎ ‎‏توجه خود به توجه به خدا و از تفرقه به اجتماع. این تحول، تحول‏‎ ‎‏معجزه آسا اسباب این شد که این مشکل بسیار بزرگ را، مشکلی‏‎ ‎‏را که شاید همه جا و همۀ دنیا محال می دانستند، حلّش کند.‏

‏     شما گمان نکنید که ایران دارای سلاح بود. ایران سلاحش‏‎ ‎‏سنگ بود، چوب، مشت ‏‏[‏‏...‏‏]‏‏، لکن سلاح معنوی داشت. سلاح‏‎ ‎‏معنوی اش ایمان به مکتب، ایمان به خدای تبارک و تعالی و توکل‏‎ ‎‏به مبدأ قدرت و وحدت کلمه ‏‏[‏‏بود‏‏]‏‏. حالا که می بینید دست ملت‏‎ ‎‏ما ـ یعنی، غیر نظامیها ـ تفنگ است، این تفنگی است که به غنیمت‏‎ ‎‏از بستگان شاه به دستشان افتاده، والاّ تفنگی در کار نبود، ایمان‏‎ ‎‏بود.(280)‏

18 / 5 / 59

*  *  *

‏ ‏

تحول دفعی در مغزها

‏ ‏

‏ ‏

‏چه شد که یکدفعه خدای تبارک و تعالی، به این ملت تفضّل فرمود‏‎ ‎‏و یکدفعه متحول شد؟ این جوانی که بنایش بر این بود که برود در‏‎ ‎‏مراکز فحشا، آمد در خیابان و مشغول جنگ شد. آن جوانهایی که‏‎ ‎‏به حسب نقشۀ آنها، باید آن مفسده ها را داشته باشند و آن مغزها‏‎ ‎‏را داشته باشند. یکدفعه متحول شد به یک مغزهای نورانی انسانی‏‎ ‎‏اسلامی. اگر نشده بود، نمی توانست این ملت این قدرت بزرگ را،‏‎ ‎‏این قدرتهای شیطانی را در هم بشکند. اول این تحول در خود‏‎ ‎‏جمعیت پیدا شد، و به تدریج، این تحول که در جمعیت پیدا شد،‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 159

‏رشد پیدا کرد، آن هم نه رشدی که به حسب موازین عادی باشد.‏‎ ‎‏به حسب موازین عادی، اگر یک جوانی آنطور تربیت شده است‏‎ ‎‏که از دانشگاه گرفته تا همه جا، این را به فساد کشیده بودند، باید‏‎ ‎‏اقلاً بیست سال طول بکشد تا بشود آنرا از آن مغز غیر انسانی ـ‏‎ ‎‏غیر اسلامی متحول کرد به یک مغز انسانی. این چه بود که‏‎ ‎‏یک شبه کَاَنَّهُ آن تحول را پیش آورد و کمتر از یک سال، یک سال و‏‎ ‎‏نیم این مملکت را یکدفعه کرد یک موجودهای دیگری؟ از این‏‎ ‎‏موجوداتی که همۀ توجه شان به عیش و عشرت بود و همۀ‏‎ ‎‏توجه شان به مفاسد بود و همۀ نظرشان با تبلیغات بزرگی که کرده‏‎ ‎‏بودند، به ضد اسلام و به ضد روحانی بود، یکدفعه برگشت و یک‏‎ ‎‏طور دیگری شد.(281)‏

5 / 6 / 59

*  *  *

‏ ‏

شجاعت انسانی ملت عامل شکست رژیم سلطنتی

‏ ‏

‏ ‏

‏این ملتِ زمان جمهوری اسلامی همان ملتِ زمان شاهنشاهی‏‎ ‎‏است با تغییر اسم؟ یا نه، تحول پیدا شد؟! یک روزی از یک‏‎ ‎‏پاسبان می ترسید یک بازار تهران. یک روزی بازار تهران و همۀ‏‎ ‎‏ملت ریختند در خیابانها گفتند ما اساس سلطنت را نمی خواهیم؛‏‎ ‎‏نه از تانکهای آنها و نه از مسلسلهای آنها و نه از توپ و تشرهای‏‎ ‎‏آنها نترسیدند، و با همین شجاعتِ انسانی که داشتند با مردانگی‏‎ ‎‏زن و مردشان ریختند در خیابانها، و رژیم شاهنشاهی را از بین‏‎ ‎‏بردند.(282)‏

27 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 160

فداکاری و ایستادگی ملت

‏ ‏

‏ ‏

‏شما ملتی را که برای سقوط رژیم پلید پهلوی و رها شدن از‏‎ ‎‏اسارت شیطان بزرگ دهها جوان عزیز خود را فدا کرد و با‏‎ ‎‏شجاعت بیمانند ایستاد و خم به ابرو نیاورد، نشناخته اید.(283)‏

9 / 4 / 60

*  *  *

‏ ‏

خدمت و قیام برای خدا

‏ ‏

‏ ‏

‏این خداست که در یک شب، کأنّه قلبهای این ملت را متحول کرد و‏‎ ‎‏تمام این ملت را در مقابل آن قدرتهای بسیار عظیم شیطانی به‏‎ ‎‏ایستادگی واداشت و دست همۀ قدرتها را از کشور شما کوتاه کرد. و‏‎ ‎‏این قدرت الهی است که به جنگزده های ما، به عزیزان ما که آواره‏‎ ‎‏شده اند از محل خودشان، قدرت عنایت کرده است که در مقابل‏‎ ‎‏نارساییها و در مقابل زحمتها و کمبودها ایستادگی کنند، بلکه‏‎ ‎‏خودشان کمک کار باشند و این قدرت الهی است که شما جوانها را‏‎ ‎‏وادار می کند که در بنیاد مستضعفین به خدمت مستضعفین باشید.‏

‏     ‏‏این ملت را خدای تبارک و تعالی با دست عنایت خودش و با‏‎ ‎‏قدرت کاملۀ خودش قدرتمند کرد و متحول کرد به انسانهای الهی؛‏‎ ‎‏انسانهایی که برای خدا قیام کردند و برای خدا ادامه می دهند.‏‎ ‎‏برای خدا در جبهه ها جنگ می کنند و برای خدا در خارج جبهه‏‎ ‎‏خدمت می کنند. برای خدا در بنیاد مستضعفین خدمت می کنند و‏‎ ‎‏برای خدا زحمت و مشقت را خریداری می کنند. و این قدرت‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی است که جوانهای ما را عاشق شهادت کرده‏‎ ‎‏است که این عزیزان بیایند اینجا و از آنها کسانی اصرار کنند که من‏‎ ‎‏دعا کنم شهید بشوند. و من به آنها عرض می کنم که پیروز باشید و‏‎ ‎‏ان شاءالله ، ثواب شهید دارید.(284)‏

3 / 9 / 60


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 161

‏ ‏

خلوص نیت

‏ ‏

‏ ‏

‏این روحیۀ معجزه آسای سلحشوران قوای مسلح از ارتش و سپاه و‏‎ ‎‏بسیج و سایر قوای نظامی و انتظامی و مردمی در جبهه ها و ملت‏‎ ‎‏عظیم الشأن ایران در پشت جبهه ها، که از نوادر تاریخ است، مرهون‏‎ ‎‏خلوص نیت آنان و ایمان سرشار و عزم استوارشان است.(285)‏

21 / 2 / 61

*  *  *

‏ ‏

حضور دائمی و خستگی ناپذیر در صحنه

 

 

‏حضور دائمی و خستگی ناپذیر در صحنه، و آمادگی و فداکاریهای‏‎ ‎‏خالصانۀ مردم دلیر ما برای هر مسلمانی غرورانگیز و برای‏‎ ‎‏جهانیان اعجاب آمیز است.(286)‏

12 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

ایمان به خدا و عشق به شهادت

‏ ‏

‏ ‏

‏ملت ایران هیچ نداشت و ایمان داشت، و ایمان او را بر همۀ قدرتها‏‎ ‎‏غلبه داد. و مسلمانهای همۀ کشورها، دولتهاشان همه چیز دارند،‏‎ ‎‏لکن ایمان ندارند. آنچه که کشور ما را، ملت ما را پیروز کرد، ایمان‏‎ ‎‏به خدا و عشق به شهادت بود. عشق به شهادت در مقابل کفر،‏‎ ‎‏در مقابل نفاق، برای حفظ اسلام، برای حفظ قرآن کریم.(287)‏

23 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

ایثارگری و فداکاری

‏ ‏

‏ ‏

‏فداکاریهای ملت سلحشور در راه اسلام و دیوسیرتی دژخیمان‏‎ ‎‏رژیم شاهنشاهی در این روز، و ایامی نظیر آن، درس بسیار‏‎ ‎‏ارزنده ای از فداکاری است که ملت مظلوم سلحشور را و رژیم‏‎ ‎‏جنایتکار پهلوی را در طول تاریخ معرفی نموده است تا نسلهای‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 162

‏آینده ببینند این جمهوری اسلامی با چه جان نثاریها و‏‎ ‎‏از خودگذشتگیها به دست آمده است تا ان شاءالله آنان نیز با‏‎ ‎‏شهامت و شجاعت و ایثار و فدای عزیزان خویش، این هدیۀ بزرگ‏‎ ‎‏الهی را حفظ نمایند.(288)‏

17 / 6 / 61

*  *  *

‏ ‏

تحول انسان عشرتکده ای به انسان مجاهد اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

‏نمی دانید در ایران چه بود و چه شد و چه گذشت. ایران چه حالی‏‎ ‎‏بود؛ خیابانهای ایران به چه حالی بود. میکده ها از کتابخانه ها بسیار‏‎ ‎‏بیشتر بود و عشرتکده ها هم و مراکز فساد هم و روزنامه ها و‏‎ ‎‏مجلات و سینماها و تئاترها و دانشمندان و همه شان، همه شان با‏‎ ‎‏هم مخلوط شده بودند، و یک کشور شیطانی درست کرده بودند.‏‎ ‎‏طاغوتی درست کرده بودند و اسلام عنایتش را، لطفش را به این‏‎ ‎‏ملت مظلوم، در طول تاریخ عنایتش را، پرتو عنایتش را افکند بر‏‎ ‎‏اینها و اینها متحول شدند. انسان عشرتکده ای، متحول شد به‏‎ ‎‏انسان مجاهد اسلامی. انسان شهوتران متحول شد به انسان عاشق‏‎ ‎‏موت. و این عشق به موت است که تمام مسائل اسلام را دارد حل‏‎ ‎‏می کند. اگر نبود این جوانها و این رزمنده هایی که همه عشق به‏‎ ‎‏موت دارند، از همه قشرهایی که هستند، از ارتش و سپاه و بسیج و‏‎ ‎‏سایرین و عشایر و سایر مردم که همه با هم هستند، اگر این تحول‏‎ ‎‏نبود، ما باز در زندانهای شاهنشاهی باید باشیم.(289)‏

12 / 10 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

برتری ملت ایران در عصر حاضر نسبت به ملت حجاز در عصر رسول الله

‏ ‏

‏ ‏

‏من با جرأت مدعی هستم که ملت ایران و تودۀ میلیونی آن در‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 163

‏عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول الله ـ صلی الله علیه و‏‎ ‎‏آله ـ و کوفه و عراق در عهد امیرالمؤمنین و حسین بن علی‏‎ ‎‏ـ صلوات الله و سلامه علیهما ـ می باشند. آن حجاز که در عهد‏‎ ‎‏رسول الله ـ صلی الله علیه و آله ـ مسلمانان نیز اطاعت از ایشان‏‎ ‎‏نمی کردند و با بهانه هایی به جبهه نمی رفتند، که خداوند تعالی در‏‎ ‎‏سورۀ «توبه» با آیاتی آنها را توبیخ فرموده و وعدۀ عذاب داده‏‎ ‎‏است. و آنقدر به ایشان دروغ بستند که به حسب نقل، در منبر به‏‎ ‎‏آنان نفرین فرمودند. و آن اهل عراق و کوفه که با امیرالمؤمنین‏‎ ‎‏آنقدر بدرفتاری کردند و از اطاعتش سر باز زدند که شکایات آن‏‎ ‎‏حضرت از آنان در کتب نقل و تاریخ معروف است. و آن مسلمانان‏‎ ‎‏عراق و کوفه که با سیدالشهدا ـ علیه السلام ـ آن شد که شد. و آنان‏‎ ‎‏که در شهادت دستْ آلوده نکردند، یا گریختند از معرکه و یا‏‎ ‎‏نشستند تا آن جنایت تاریخ واقع شد. اما امروز می بینیم که ملت‏‎ ‎‏ایران از قوای مسلح نظامی و انتظامی و سپاه و بسیج تا قوای‏‎ ‎‏مردمی از عشایر و داوطلبان و از قوای در جبهه ها و مردم پشت‏‎ ‎‏جبهه ها، با کمال شوق و اشتیاق چه فداکاریها می کنند و چه‏‎ ‎‏حماسه ها می آفرینند. و می بینیم که مردم محترم سراسر کشور چه‏‎ ‎‏کمکهای ارزنده می کنند. و می بینیم که بازماندگان شهدا و آسیب‏‎ ‎‏دیدگان جنگ و متعلقان آنان با چهره های حماسه آفرین و گفتار و‏‎ ‎‏کرداری مشتاقانه و اطمینان بخش با ما و شما روبه رو می شوند. و‏‎ ‎‏اینها همه از عشق و علاقه و ایمان سرشار آنان است به خداوند‏‎ ‎‏متعال و اسلام و حیات جاویدان. در صورتی که نه در محضر‏‎ ‎‏مبارک رسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ هستند، و نه در‏‎ ‎‏محضر امام معصوم ـ صلوات الله علیه. و انگیزۀ آنان ایمان و‏‎ ‎‏اطمینان به غیب است. و این رمز موفقیت و پیروزی در ابعاد‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 164

‏مختلف است. و اسلام باید افتخار کند که چنین فرزندانی تربیت‏‎ ‎‏نموده، و ما همه مفتخریم که در چنین عصری و در پیشگاه چنین‏‎ ‎‏ملتی می باشیم.(290)‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 165